Hoi ong Tu s tai Ao keu goi cau nguyen

cho hai linh muc Belarus b bat

 

Hoi ong Tu s tai Ao keu goi cau nguyen cho hai linh muc Belarus b bat.

G. Tran c Anh, O.P.

Vienne (RVA News 15-05-2024) - Trong thong cao, cong bo hom 13 thang Nam nam 2024, Hoi ong Tu s tai Ao keu goi cac tn hu cau nguyen cho hai linh muc Dong Hien sinh tha sai c Me Vo nhiem, goi tat la OMI, b canh sat Belarus, hay cung goi la Bach Nga, bat giam t ngay 08 thang Nam nam 2024.

o la cha Andrzej Juchniewicz, cung la Chu tch Hoi ong Tu s Cong giao Belarus va ngi anh em cung dong la cha Pawel Lemekh, phuc vu tai en thanh Shumilin, hat Vitebsk, thuoc giao phan cung ten.

Thong cao noi rang: Chung toi xin anh ch em cau nguyen cho cha Andrej sm c tra t do va cau cho Giao hoi tai Belarus. Hai linh muc dong b bat, sau khi tham d ai hoi cac Be tren cap cao, nam va n, tai en thanh c Me Shumilin, thuoc Giao phan Vitebsk. Trc o, cac Be tren cap cao a nhom hop hoi thang T nam 2024, tai an vien Vranov, gan thanh pho Brno thuoc Cong hoa Tiep.

Tnh dong OMI Ba Lan, bao gom ca vung hoat ong tai Belarus, xac nhan hai linh muc thanh vien cung dong b bat Belarus. Ca hai b nha nc tai ay cao buoc la co nhng hoat ong chong lai nha nc Belarus. Ca hai linh muc eu la cong dan Belarus va cho en nay van con b giam gi.

Be tren Tong quyen Dong OMI Roma, cha Luis Ignacio Ruis Alonso, cung bay to lo au va keu goi dong cau nguyen cho hai linh muc b bat.

T khi xay ra nhng vu phan oi tren toan nc Belarus, hoi mua he nam 2020, chong lai Tong thong Alexander Lukashenko, c tai c trong mot cuoc bau c gian lan, nha nc tai ay manh me an ap nhng thanh phan chong oi che o, trong o Giao hoi Cong giao tai Belarus cung b ac biet chieu co. Giao hoi tai ay chiem 10% dan so va a co nhieu giao s b bat giam v nhng ly do khong he ro rang.

(Ekai.pl 13-5-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page