c Thanh cha tiep Hoi ngh The gii

ve tnh Huynh e nhan loai

 

c Thanh cha tiep Hoi ngh The gii ve tnh Huynh e nhan loai.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RV News 11-05-2024) - Sang hom 11 thang Nam nam 2024, c Thanh cha Phanxico a tiep kien ong ao cac tham d vien Hoi ngh The gii ve tnh Huynh e nhan loai va ngai khch le moi ngi tiep tuc co vo s song chung hoa bnh trong nhan loai, qua viec thc thi s cam thong huynh e.

Hoi ngh nay do Quy "Fratelli tutti" to chc, vi s tham d cua nhieu ngi en t cac ni tren the gii, trong o co hang chuc nhan vat a c Giai Nobel Hoa Bnh. Quy nay nham thang cac nguyen tac c trnh bay trong Thong iep "Fratelli tutti" do c Thanh cha ban hanh.

c Thanh cha nhan xet rang: "Trong mot the gii ang b hoa hoan, anh ch em hop nhau ay e tai khang nh lap trng chong lai chien tranh va ung ho hoa bnh, lam chng ve tnh ngi lien ket va lam cho chung ta nhn nhan nhau la anh ch em, trong s trao oi cho nhau mon qua la nhng van hoa khac biet".

Trong chieu hng nay, c Thanh cha nhac en bai dien van thi danh cua Muc s Martin Luther King, My, khi nhan Giai Nobel Hoa Bnh cach ay 60 nam (11-12-1964). Muc s noi: "Chung ta a hoc bay nh chim, bi loi nh ca, nhng chung ta cha hoc nghe thuat n gian song chung vi nhau nh anh ch em". Qua la nh the!

c Thanh cha e ngh lay lai thai o chu chot a c e ra trong Thong iep "Fratelli tutti", o la long cam thng. Nh c trnh bay trong chng 10 cua Tin mng theo thanh Luca, ke lai du ngon ngi Samaritano nhan lanh cu giup ngi b cp anh b thng va bo mac ben ve ng. Ngai noi: [Chung ta hay nhn ngi Do thai va ngi Samaritano], "Van hoa cua ho la thu nghch vi nhau, lch s cua ho khac biet va xung ot, nhng ngi ta tr thanh ngi anh em cua tha nhan, trong luc ho e cho mnh c long cam thng hng dan, tam tnh ma ho cam thay oi vi ngi b thng. Chung ta co the noi ngi ay a e mnh b thu hut v Chua Giesu hien dien trong ngi xa la b thng ay. Cung nh mot thi s, trong mot tac pham, a ke lai thanh Phanxico Assisi a noi: "Chua hien dien tai ni co nhng ngi anh em cua Ngai" (E. Leclerc, La Sapienza di un povero).

c Thanh cha khch le sang kien cua Hoi ngh nay, hop nhau vao ban chieu cung ngay mi a iem trong khu vc en th thanh Phero, e e ra mot "Hien chng ve nhan ban" (Carta dell'umano), trong o, ngoai cac quyen, con co ca nhng ng loi c x va nhng ly do thc hanh nhng g lam cho chung ta co tnh ngi hn trong cuoc song". c Thanh cha noi: "Toi mi goi anh ch em ng nan ch, v "cuoc oi thoai kien tr va can am khong tr thanh tin tc nh nhng ung o va xung ot, nhng no trc tiep giup the gii song tot ep hn, nhieu hn la nhng ieu chung ta co the nhan thay".

c Thanh cha noi them rang: "Chien tranh la mot s lng gat, cung nh y tng ve an ninh quoc te, da tren chu trng lam cho ngi ta ne s. e bao am mot nen hoa bnh lau dai, can tai nhn nhan nhau trong tnh ngi chung va at tnh huynh e trung tam cuoc song cua cac dan toc. Ch nh the, chung ta mi phat trien c mot kieu mau song chung co the mang lai mot tng lai cho gia nh nhan loai. Hoa bnh chnh tr can hoa bnh trong tam hon, ke ca nhng ngi gap g nhau trong niem tn thac rang s song luon chien thang tren moi hnh thc chet choc".

Trong chieu hng nay, c Thanh cha nhan manh rang ngheo oi la ai bat cong trong the gii ngay nay: s giai thoat khoi bat cong se thang tien t do va pham gia con ngi, va ieu c ban la bao ve cong bang xa hoi, nhat la trong boi canh hien nay, trong o gia tr con ngi b e doa nghiem trong v xu hng ch theo nhng tieu chuan li loc va s hu.

c Thanh cha ac biet lu y ve cong nghe vo kh: nam ngoai, nhng chi tieu cho vo kh len ti 2,443 ty o la, trong khi tr giup phat trien ch co 233 ty. "Chien tranh tiep tuc lan tran v ky nghe vo kh la nganh nang kinh te cua nhieu nc".

(Sala Stampa 11-5-2024; Vatican News 11-5-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page