Cac giam muc Ba Lan tai khang nh

lap trng Giao hoi ve pha thai

 

Cac giam muc Ba Lan tai khang nh lap trng Giao hoi ve pha thai.

G. Tran c Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 11-05-2024) - Cac giam muc Ba Lan tai khang nh lap trng cua Giao hoi Cong giao chong pha thai, trc nhng toan tnh cua chnh phu ta phai tai nc nay, ang tm cach ban hanh luat cho pha thai va sc ep gia tang cua d luan quan chung.

Trong thong cao sau khoa hop, Ban Thng vu cua Hoi ong Giam muc Ba Lan khang nh rang: "Pha thai la giet tre em trong long me". Cac giam muc nhan manh rang ca c Thanh cha Phanxico a len an ro rang chong lai pha thai, qua van kien "Dignitas infinita", Pham gia vo bien, do Bo Giao ly c tin mi cong bo. Cac v cung phe bnh nhng kieu noi ve pha thai, vi chu y lam du bt s tram trong cua hanh ong nay. Cac giam muc khang nh rang: "khong co t nao co the thay oi thc trang: Pha thai la co tnh trc tiep loai bo mot ngi trong giai oan khi au cuoc song, t khi mi thu thai cho en luc chet t nhien, du bang bat ky phng tien nao".

Thong cao cua Ban Thng vu Hoi ong Giam muc Ba Lan ket thuc vi li keu goi ve Ngay The gii Tre em, do c Thanh cha Phanxico thiet lap, e nhn nhan va thang tien pham gia tre em va quyen song cua cac em. Tat ca cac tn hu can cau nguyen cho cac tre em khong c phep chao i, va can dan than benh vc tat ca cac quyen con ngi, nhat la bao ve s song t khi mi thu thai cho en luc chet t nhien".

(KNA 9-5-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page