Toa Thanh chia buon

ve vu tham sat Sydney

 

Toa Thanh chia buon ve vu tham sat Sydney.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-04-2024) - c Thanh cha Phanxico chia buon vi cac nan nhan vu tham sat tai trung tam thng mai Westfield thanh pho Sydney, hom 13 thang T nam 2024: mot ngi a dung dao am chet sau ngi va sau o b canh sat ban chet.

Canh sat a phng cho biet mot ngi ten la Bondi Junction a am chet mot ngi an ong va nam phu n, trong o co mot ngi co mot con nho chn thang b thng nang va c a vao nha thng e cap cu. Thu pham nam nay 45 tuoi a tng c canh sat biet en. Theo canh sat, vu sat nhan nay khong phai v ly do y thc he hoac khung bo.

Trong ien van nhan danh c Thanh cha, gi en c cha Anthony Colin Fisher, O.P., Tong giam muc Sydney s tai, c Hong y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, cho biet: "c Thanh cha Phanxico rat au buon khi hay tin ve vu tan cong bao lc Sydney. Ngai bay to s gan gui tinh than vi tat ca nhng ngi b thng ton v tham trang vo ngha ly nay, ac biet nhng ngi ang khoc thng nhng ngi than yeu cua mnh. c Thanh cha cung dang li cau nguyen cho nhng ngi b thiet mang, nhng ngi b thng cung nh cac nhan vien cap cu, ong thi c Thanh cha khan cau Thien Chua chuc lanh, an ui va ban sc manh tren toan the quoc dan".

(Vatican News 14-4-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page