c Thanh cha Phanxico tiep kien

ban quan tr Ngan quy Giao hoang

 

c Thanh cha Phanxico tiep kien ban quan tr Ngan quy Giao hoang.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-04-2024) - Sang ngay 12 thang T nam 2024, c Thanh cha Phanxico a tiep kien ban quan tr va cac ai bieu cua Ngan quy Giao hoang, ve Roma hanh hng thng nien va ngai cam n cac cong tac vien cua Quy nay a tr giup Toa Thanh trong s mang phuc vu Giao hoi hoan vu.

Quy Giao hoang c thanh lap cach ay 36 nam (1988) My, va trong thi gian qua, a tai tr tren 200 trieu My kim cho cac d an t thien va van hoa, giao duc c c Thanh cha chon la. Thong cao mi nhat cho biet Quy nay a giup gan 360 thanh ng, 170 chung vien, hn 400 tu vien va an vien, 273 trng hoc va 104 nha thng. ac biet, Quy cung giup hoc bong cho cac sinh vien, nh tai mot so ai hoc Giao hoang Roma.

Trong hn 20 nam qua, 1,700 ngi a nhan hoc bong nay Roma. Quy Giao hoang cho biet nam 2024 se danh 14 trieu 700 ngan My kim e tai tr hoc bong va tr giup nhan ao cho cac dch vu cua c Thanh cha va cua Giao hoi Cong giao tren the gii: cu the la 9 trieu 921 ngan My kim e tai tr cho 118 d an giup nhng ngi ngheo nhat tai hn 60 nc; 819,000 My kim hoc bong cho hn 100 linh muc, n tu va chung sinh hoc tai Roma vi chng trnh hoc bong ten la Thanh Gioan Phaolo II. Sau cung, Quy Giao hoang danh bon trieu e tr giup nhan ao cac nc ngheo, ve lng thc, cac benh nhan, va nhng ngi khong co gia c.

Ngo li trong buoi tiep kien, c Thanh cha ac biet e cao hoat ong cua cac thanh vien Quy Giao hoang va noi rang:

"S ho tr cua anh ch em cho cac d an giao duc, t thien, va tong o giup phat trien toan dien cho nhieu ngi, trong o co nhng ngi ngheo, ngi t nan, di dan, va hien nay, mot con so ang gia tang nhng ngi b chien tranh va bao lc. ong thi, nhng hoc bong [cua Quy] danh cho giao dan, tu s, chung sinh va linh muc tai cac nc ang phat trien giup ho tiep tuc theo uoi viec hoc tai cac ai hoc Giao hoang Roma, cung cap cho nhieu ngi c nhan cac phng tien e lam chng hu hieu cho Tin mng tai cac nc nguyen quan cung nh tai cac ni khac.

Qua nhng sang kien khac nhau va ang ca ngi, anh ch em tiep tuc giup cac v ke nhiem thanh Phero lam tang trng nhieu Giao hoi a phng va cham soc nhng ngi b thiet thoi, ap lai nhng s mang a c Chua uy thac cho thanh tong o (Xc Lc 22.32; Ga 21,17). Toi nong nhiet cam n tat ca long quang ai cua anh ch em".

c Thanh cha khong quen khch le cac thanh vien Quy Giao hoang tham gia vao i song Giao hoi, i song b tch, va danh thi gi e cau nguyen trong thinh lang va th lay Chua. "Cuoc vieng tham cua anh ch em dien ra trong Nam Cau nguyen, trong o Giao hoi chuan b c hanh Nam Thanh 2025. Qua s kien tr cau nguyen, chung ta dan dan tr thanh 'mot long mot y" (Cv 4,32), vi Chua Giesu cung nh vi tha nhan...".

(Rei 12-4-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page