Be tren Dong Phanxico Thanh a:

The gii khong quan tam en cac tn hu Kito

 

Be tren Dong Phanxico Thanh a: The gii khong quan tam en cac tn hu Kito.

G. Tran c Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 31-03-2024) - Cha Francesco Patton, Be tren Dong Phanxico tai Thanh a, noi vi hang tin Cong giao c KNA, truyen i hom 29 thang Ba nam 2024, rang mac du tnh trang kho khan hien nay, cac tn hu Kito tai Thanh a van con c ac an. V trong khi nhng au kho cua ho, ho c d luan the gii quan tam va chia se, con Kito hu tai cac nc khac cung song trong nhng hoan canh kho khan, nhng ho b the gii th .

Cha Patton nhan nh rang Con ng kho gia, Via Dolorosa, Jerusalem co cong ch dau vet Chua Giesu tren con ng au kho va soi sang t nhieu pha. Cha nhac lai rang Chua Giesu, sau khi b ket an t hnh, b nhao ci va lang ma, nhng Ngai cung nhan c nhieu cam thng va giup : qua cuoc gap g vi Me Ngai, ba Veronica a khan lau mat Chua, s cam thng cua cac phu n thng khoc Ngai, ong Simon x Cyrene vac thap gia cua Chua. Qua o, ho tr thanh nhng mau gng ve s giup va lien i, nhat la trong nhng luc kho khan.

Cung tai Jerusalem, Th Sau Tuan thanh, 29 thang Ba nam 2024, nhieu nhom a i ang thanh gia, theo Con ng kho gia Chua Giesu a i qua, tuy khong ong ao nh moi nam. Cuoc i ang Thanh gia ong nhat, theo ban to chc, co hn 1,000 ngi, a so la cac tn hu Kito Arap t mien Cisjordani. Ho c phep cua Israel en Jerusalem trong nhng ngay thanh nay. i au la oan hng ao, co vai ngi cam c nh dau hieu e tang cac nan nhan chien tranh. Trong oan rc nay, co nhieu ngi tre, ho oc to cac kinh bang tieng Arap.

Mot lat sau, co mot oan tn hu hanh hng t hn nhieu. Ho la nhng ngi t nc ngoai va tham d cuoc i ang Thanh gia do cha Be tren Patton hng dan. Tai ay, cac cong oan dong tu Jerusalem cung tch cc tham d. Ca nhng tn hu nhap c, ac biet la nhng ngi Philippines va An o.

(KAP 29-3-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page