c Thanh cha c hanh

thanh le Vong Phuc sinh 2024

 

c Thanh cha c hanh thanh le Vong Phuc sinh 2024.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-03-2024) - Luc 7 gi 30 toi th Bay Tuan thanh, ngay 30 thang Ba nam 2024, c Thanh cha Phanxico a chu s thanh le Vong Phuc sinh tai en th thanh Phero va ban cac b tch Khai tam Kito giao cho tam d tong, trong o co bon ngi Y, hai ngi Han Quoc, phan con lai la mot ngi Nhat va mot ngi Albania.

V tiep tuc b au au goi, c Thanh cha chu s thanh le, con c Hong y Giovanni Battista Re, 90 tuoi, Nien trng Hong y oan, a chu s phan thanh le tai ban th. ong te trong le, co khoang sau mi hong y, giam muc va hai tram linh muc.

Bai giang cua c Thanh cha

Trong bai giang thanh le, c Thanh cha a dien giai bai Tin mng theo thanh Marco, thuat lai cac phu n en vieng mo Chua trong tam trang sau tham, that vong, nhng sau o a c giai thoat va tm lai niem vui va hy vong nh gap g Chua Phuc sinh. Va ngai mi goi cac tn hu hay tn thac Chua Giesu la Phuc Sinh cua chung ta, ang a chung ta t toi tam en anh sang.

c Thanh cha noi: "Cac phu n en mo vao tang sang, nhng trong long ho van con gi toi tam cua em en... Ho b che m v nhng giot nc mat cua Th Sau Tuan thanh, b te liet v au kho, khep kn trong cam giac rang moi chuyen eu a cao chung, va mot tang a a c at tren bien co Chua Giesu. Chnh tang a ay trung tam t tng cua ho. Ho t hoi: "Ai se lan i tang a chan loi vao mo?" (Mc 16,3). Nhng khi en ni, "sc manh ngac nhien cua Phuc sinh a ao lon: 'Ngc mat len, ho thay tang a a c lan sang mot ben, du no rat ln" (Mc 15,4).

c Thanh cha nhan xet rang: "Khoi a ay, mot chng ngai khong the vt qua, la bieu tng ieu ma cac phu n mang trong long, la dt iem hy vong cua ho. Moi th a tan v trc tang a ay... Anh ch em, ieu nay cung co the xay ra vi chung ta. Nhieu khi chung ta cung cam thay mot tang a chan mo, chan loi vao trong tam hon chung ta, bop nghet cuoc song, dap tat long tn thac, giam ham chung ta trong ngoi mo s hai va cay ang, chan ng con ng tien ti vui mng va hy vong. o la nhng a tang chet choc ma chung ta gap no tren ng, trong tat ca nhng kinh nghiem va hoan canh cp mat s hang say va sc manh tien bc (...) Khi gap nhng noi that vong ay, chung ta co cam giac bao nhieu m c b tan v va chung ta cung lo lang t hoi: ai se lan cho chung ta tang a chan mo?"

"The nhng, cung chnh nhng phu n ay, trong tam toi cua tam hon, a lam chng cho chung ta rang co mot cai g khac thng: khi ngc mat len, ho thay tang a a c lan sang mot ben, mac du rat ln. o chnh la s Vt Qua, s song lai cua Chua Kito, o la sc manh cua Thien Chua: chien thang cua s song tren s chet, cua anh sang tren toi tam, cua tai sinh hy vong trong nhng ong o v cua that bai".

T o, c Thanh cha mi goi: "Chung ta hay ngc mat len nhn Chua Giesu. Chua Giesu la Phuc Sinh, la Le Vt Qua cua chung ta, la ang lam cho chung ta i t tam toi en anh sang, ang lien ket vi chung ta mai mai va cu vt chung ta khoi vc tham cua toi loi va chet choc, keo chung ta vao sc manh sang ngi cua tha th va i song vnh cu. Chung ta hay hng cai nhn len Ngai, hay on nhan Chua Giesu, Thien Chua cua s song, cua i chung ta va hom nay hay lap lai li tha "xin vang" va khong tang a nao co the lam nghet tam hon chung ta, khong co ngoi mo nao co the ong kn niem vui song, khong that bai nao co the ay lui chung ta vao tuyet vong".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page