c Thanh cha chu s

le phong hien thanh cho Me Antula

 

c Thanh cha chu s le phong hien thanh cho Me Antula.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-02-2024) - Luc gan 9 gi 30, sang Chua nhat, ngay 11 thang Hai nam 2024, c Thanh cha Phanxico a chu s le phong hien thanh au tien trong nam 2024 va cho thanh n au tien ngi Argentina: Maria Antonia thanh Giuse de Paz y Figueroa, quen goi la Mama Antula (1730-1799), ngi sang lap cac nha tnh tam tai Buenos Aires hoi cuoi the ky XVIII.

Trong so 5.500 tn hu tai en th thanh Phero, ac biet co tan Tong thong Argentina, ong Javier Milei, cung vi ong ao tn hu en t nc nay.

ong te vi c Thanh cha, co hn 20 hong y, giam muc Argentina va cac nc khac, cha Be tren Tong quyen Dong Ten, va hang tram linh muc khac.

Nghi thc ton phong

Le nghi phong thanh dien ra vao au thanh le. Sau khi cong oan hat kinh Chua Thanh Than, c Hong y Marcello Semeraro, Tong trng Bo Phong thanh, a tien len xin c Thanh cha ghi ten chan phc Maria Antonia thanh Giuse de Paz y Figueroa vao so bo cac thanh e moi tn hu Kito co the khan cau ngi nh v thanh.

Tieu s

Roi c Hong y Tong trng trnh bay van tat tieu s chan phc:

Maria Antonia thanh Giuse de Paz y Figueroa, quen goi la Mama Antula, sinh nam 1730 tai tnh Tucuman ben Argentina. Ngi ta t biet ve thi th au va nien thieu cua thanh n. Nam 15 tuoi, Maria Antonia thuoc mot nhom cac thieu n va phu n, c goi la "Beate", nhng ngi co phuc. Ho hieu thien ch ln ve tinh than ma ten ho noi len, nen giup cac cha Dong Ten trong viec to chc cac cuoc tnh tam hay linh thao; ho mac ao cua Dong Ten va khan cac li khan t. Chan phc Maria Antonia ac biet tch cc hoat ong bac ai va phuc vu nhng ngi tung thieu nhat.

Nam 1767, khi ch c 37 tuoi, th Dong Ten b bai bo, cac cha phai ri cac nhiem s truyen giao, trng hoc va ca cac nha tnh tam. Chan phc Maria Antonia c n soi sang tiep tuc cong viec tong o vi cac cuoc linh thao ay va song theo n soi sang ay nh mot n goi tch cc, va nh s mang cua mot giao dan thanh hien. Sau khi c phep cua chnh cha giai toi, cua c giam muc va chnh quyen thanh pho, t nam 1768 ch co vo va to chc cac cuoc tnh tam tai Santiago del Estero mien bac Argentina va nhieu ni khac trong thanh pho Tucuman.

Ch xuat hien trc cong chung vi tat ca s n s, mi goi ho bang moi phng the co the bay gi, xin vai cha dong trnh bay nhng bai suy niem, tm mot ni co the on tiep tat ca moi ngi. Ch chu cap moi nhu cau vi nhng tien lam phuc ch nhan c. Ch khong giau giem c m suot i, o la thay Dong Ten c tai lap: moi thang, ch xin le theo y nguyen o, pho thac s chuyen cau cho thanh Giuse ma ch co long sung mo ac biet va v the, ch a chon mang ten thanh nhan, cung vi ten a nhan lanh khi chu phep ra.

en Buenos Aires

Khi thanh Cordova, ch c mi nhieu lan en thu o Buenos Aires va ch coi ay la mot dau hieu cua thanh y Chua. Ch en Buenos Aires vao cuoi nam 1779, khi a c 49 tuoi. Ch i chan khong va vac mot thanh gia. Ch tm cho tru trong nha th c Me Sau Bi, va sau nay ni ay tr thanh ni c ngu cuoi cung cua ch. Ch pho thac viec tong o cua mnh cho c Me Sau Bi c ton knh tai thanh ng ay.

Sau thi ky au b nghi k t pha c giam muc va chnh quyen a phng, chnh s tot lanh cong viec cua ch a thuyet phuc ve s ngay chnh cua ch. Ch bat au co vo cac cuoc tnh tam trong mot nha khong xa nha th thanh Micae. Ch hoat ong khong biet met moi tuan nay sang tuan khac. Chua ban cho nhng co gang cua ch ngay cang at c nhng thanh qua doi dao. Tham d cac khoa tnh tam do ch to chc, co nhng ngi thuoc moi giai tang xa hoi, khong ke nhng nhan vat quan trong va thanh phan cua hang giao s.

Linh ao

Thang Gieng nam 1783, ch don en mot nha ln hn, khu vc Nha Thng, gan nha th Montserrat. Trung thanh vi tinh than Dong Ten, chan phc Maria Antonia lam moi s v vinh danh Chua va phan roi cac linh hon. 5 nam troi qua t khi ch en hoat ong tai Buenos Aires ma khong cam thay ganh nang cua thi gian va cua cong viec. Ch xin Chua n c tiep tuc cong viec, chng to cung mot nhiet huyet. Ch rat yeu men Chua Kito chu ong inh, song ong va hien dien trong Thanh The, nuoi dng long sung knh Chua Hai ong Giesu, ma ch au yeu goi la "Manuelito", "Thien Chua nho be cung chung ta".

Trong suot thi gian hoat ong tong o, ch c nhieu n ac biet. Mot so phu n chia se hoat ong va ly tng cua ch, va ho khi s mot "oan Beaterio", nhng ngi co phuc, am bao cac hoat ong to chc cac cuoc tnh tam. Nam 1785, chan phc Maria Antonia xin va c Toa Thanh ban an xa ac biet cho nhng ngi tham d cac cuoc tnh tam do ch to chc.

T nam 1790 en 1792, ch en Uruguay e co vo cac cuoc tnh tam Colonia del Sacramento va Montevideo. Khi tr ve Buenos ch co y nh xay mot nha tnh tam e cong viec nay co the tiep tuc vi thi gian. Vi s giup cua cac an nhan, ch hoan tat c cong trnh nay. Ngi ta tnh trong tam nam hoat ong, ch a to chc c cac cuoc tnh tam cho hn 70,000 ngi.

Ch lam benh nhng hanh phuc v a thc hien ieu ch m c, ngha la lap nha tnh tam Buenos Aires. Ngay 06 thang Bay nam 1799 ch viet chuc th va hom sau, ch t tran. Ch c an tang trong canh ngheo tai ngha trang c Me Sau Bi Buenos Aires, ngay 12 thang Bay, le an tang ch c c hanh trong the tai nha th thanh a Minh. Tieng tam thanh thien cua Mama Antula bat au va keo dai vi thi gian. Di hai ch an ngh tai Vng cung thanh ng c Me Sau Bi Buenos Aires. Ch c phong chan phc ngay 27 thang Tam nam 2016.

Nghi thc tuyen thanh

Sau phan tieu s tren ay, c Thanh cha mi goi cong oan khan cau n phu tr cua cac thanh, roi ngai long trong oc cong thc phong thanh, quyet nh va truyen ghi ten chan phc Maria Antonia thanh Giuse de Paz y Figueroa vao danh bo cac thanh cua Giao hoi. Roi mot thay pho te xong hng hai cot v tan hien thanh. c Hong y Semeraro cam n c Thanh cha trc khi cong oan hat Kinh Vinh Danh.

Bai giang cua c Thanh cha

Trong bai giang, c Thanh cha a i t bai oc th I va bai Tin mng theo thanh Marco (1,40-45) noi ve benh phong cui: ngi mac benh nay phai song biet lap, ngoai le xa hoi: "yeu uoi v benh, thay v c nhng ngi ong hng giup th ngi phong lai b bo mac cho chnh mnh, b thng ton them v s xua uoi va phu nhan? Tai sao? Trc tien v s hai, ngi ta s b lay va se phai chu cung so phan nh vay". Tiep en la v thanh kien: d luan cho rang "neu ngi ay mac mot benh kinh khung nh vay chac chan la v Thien Chua trng phat ngi ay v toi nao o ma ho a pham: o that la ieu ngi ay ang phai chu! Sau cung la do mot quan niem ao c sai trai: thc vay, thi ay ngi ta cho rang ong cham en mot ngi chet th b o ue, va nhng ngi phong cui la ngi co xac tht b chet roi. V vay, ho ngh rang ung cham en ngi cui th tr nen o ue nh ho: co la mot quan niem sai trai ve ao c, dng len nhng hang rao, bop nghet long thng xot".

"S hai, thanh kien, va ao c sai trai: o la ba nguyen nhan gay ra s bat cong ln lao, ba th benh cui cua tam hon, lam cho mot ngi yeu uoi au kho v gat bo ho nh mot o phe phai. Anh ch em than men, chung ta ng ngh o la nhng chuyen qua kh. Bao nhieu ngi au kho chung ta gap tren nhng va he thanh th chung ta! Bao nhieu s hai, thanh kien va bat nhat, ca ni nhng tn hu va tuyen xng mnh la Kito hu, cang gop phan lam thng ton ho hn na! Ca thi nay cung co bao nhieu tnh trang b gat ra ngoai le, co nhng hang rao can pha o, nhng benh phong cui can cha tr? Nhng bang cach nao?

Cach Chua cha tr

Chung ta hay xem Chua Giesu. Ngai thi hanh hai c ch: cham en va cha lanh.

Chua co the cha lanh t xa, nhng Ngai khong lam nh vay, con ng cua Chua la con ng tnh thng, en gan ngi au kho, ong cham en vet thng cua ho. Anh ch em than men, Thien Chua chung ta khong xa cach tren tri, nhng trong Chua Giesu, Thien Chua a lam ngi e ong cham en s ngheo hen cua chung ta. ng trc benh cui nang nhat la toi loi, Chua khong do d chet tren thap gia, chet ngoai thanh, b loai bo nh mot ngi toi loi e ong cham tot cung thc tai con ngi cua chung ta.

Ve phan chung ta, chung ta co biet thc hanh s cham en nh Chua hay khong? o khong phai la ieu de, va chung ta phai canh giac khi trong tam hon nay sinh nhng ban nang trai ngc vi thai o tr nen gan gui, hien mnh: v du khi chung ta gi khoang cach oi vi ngi khac e ngh en mnh, khi chung ta thu hep the gii vao nhng bc tng an sinh cua chung ta, khi chung ta tin rang van e van luon nh the va ch nhng ngi khac.

C ch th hai cua Chua Giesu la cha lanh (v.42). S ong cham cua Chua Giesu khong nhng noi len s gan gui nhng con bat au cha lanh. o la e Chua Giesu cham en va cha lanh chung ta t ben trong, trong tam hon. Neu chung ta e Chua cham en trong kinh nguyen, th lay, e Chua cha chung ta qua Li Ngai va cac b tch, th s tiep xuc vi Ngai thc s thay oi, cha lanh chung ta...

Ap dung thc hanh

T nhng ieu tren ay, c Thanh cha noi: "Anh ch em than men, Thien Chua yeu thng chung ta dng ay va neu chung ta e Chua ong cham en, th ca chung ta, nh sc manh Thanh Linh cua Ngai, chung ta cung co the tr thanh nhng chng nhan ve tnh thng cu o!"

Gng thanh n

Thanh n Maria Antonia de Paz y Figueroa, quen goi la Mama Antula, cung day nh vay. "c Chua Giesu anh ong" nh nhng cuoc tnh tam, trong moi boi canh lam than ve vat chat va tinh than, thanh n xa than, gia hang ngan kho khan, e bao nhieu ngi khac co the song cung kinh nghiem nh vay. Nh o, thanh n lam cho hang ngan ngi c tham d, va a thanh lap nhng cong trnh sinh ong, cho thi ai chung ta ngay nay. Vi tam hon an bnh, thanh n i cac ni, c vo trang bang cay thanh gia ln bang go, vi mot anh c Me Sau Bi, va mot cay thanh gia nho eo co, co gan mot tng nho Chua Hai ong Giesu. Thanh n goi o la "Manuelito", 'Thien Chua nho be cung chung ta", va loan bao Thien Chua khong biet met moi v thanh n xac tn rang "S kien nhan la tot, nhng s kien tr cang tot hn". c g tam gng va li chuyen cau cua thanh n giup chung ta tang trng trong tnh bac ai theo tam hon cua Thien Chua".

Trong phan nhng li nguyen pho quat, cong oan a lan lt cau cho Dan Chua, cho c Thanh cha Phanxico va cac muc t cua Giao hoi, cho cac nha lanh ao cac quoc gia, cho nhng ngi lam ieu tot lanh cho tha nhan va sau cung cho cac tn hu ang tham d cac mau nhiem thanh nay.

Thanh le tuyen phong hien thanh cho thanh n au tien ngi Argentina a ket thuc luc qua 11 gi cung ngay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page