Tnh thng can s cu the, hien dien, gap g,

thi gian va khong gian c trao tang

 

Kinh Truyen tin vi c Thanh cha: Tnh thng can s cu the, hien dien, gap g, thi gian va khong gian c trao tang.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-02-2024) - Sau khi chu s thanh le tuyen phong hien thanh cho thanh n Maria Antonia thanh Giuse de Paz y Figueroa, quen goi la Mama Antula, tai en th thanh Phero, sang Chua nhat, ngay 11 thang Hai nam 2024, th vao luc 12 gi tra, nh thng le, c Thanh cha Phanxico a xuat hien tai ca so phong lam viec lau ba dinh Tong toa e chu s buoi oc kinh Truyen tin vi khoang 10,000 tn hu tu tap tai Quang trng thanh Phero di tri ma nhe.

Bai huan du

Trong bai huan du ngan trc khi oc kinh, c Thanh cha dien giai bai Tin mng Chua nhat th VI Thng nien nam B, thuat lai viec Chua Giesu cha ngi phong cui.

c Thanh cha noi:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Bai Tin mng hom nay trnh bay cho chung ta Chua cha lanh mot ngi phong cui (Xc Mc 1,40-45). Tra li ngi benh khan xin, Chua Giesu ap: "Toi muon, anh hay lanh sach!" (v.41). Chua noi len mot cau rat n s, va lam ngay. Thc vay, "tc khac benh cui bien mat va ngi ay c cha lanh" (v.42).

o la cach thc cua Chua Giesu vi ngi au kho: vai li va nhng s kien cu the.

Cach hanh ong cua Chua Giesu

Bao nhieu lan trong Tin mng, chung ta thay Chua c x nh the oi vi ngi au kho: ngi cam iec (Xc Mc 7,31-37), ngi bat toai (Xc Mc 2,1-12) va bao nhieu ngi tung thieu khac (Xc Mc 5). Chua luon lam nh vay: noi t va kem theo nhng li noi la co nhng hanh ong ngay: Ngai cui mnh, cam tay, cha lanh. Chua khong dai dong trong cac dien van hoac tra hoi, va cang khong co thai o duy ao c va uy m. ung hn, Ngai to ra khiem ton tinh te cua ngi cham chu lang nghe va hanh ong an can, ac biet khong thu hut s chu y.

Hoc cach hanh ong cua Chua

o la mot cach thc tuyet vi e yeu thng, va that la tot neu chung ta ngh ra va hap thu cach thc ay! Chung ta cung hay ngh en luc chung ta gap nhng ngi c x nh the: ieu o trong li noi nhng quang ai trong hanh ong: khong pho trng, nhng san sang tr nen hu ch; hieu nang trong viec cu giup v san sang lang nghe. Nhng ngi ban nam n ma ta co the hoi: "Ban co muon giup toi khong?", vi long tin tng khi ta c nghe ap lai, hau nh vi li Chua Giesu: "Co, toi muon, toi ay la e cho ban!". S cu the nay cang rat quan trong trong mot the gii nh cua chung ta, trong o dng nh nhng quan he di dang tiem the ngay cang thnh hanh.

Yeu thng cu the

Trai lai, chung ta hay nghe li gi y cua Chua: "Neu mot ngi anh em, ch em ngi tran trui va thieu lng thc hang ngay va mot ngi trong anh em noi vi ho: "Hay i bnh an, hay mac am va an uong no u", nhng lai khong cho ho nhng g can thiet cho than xac, th ieu ay co ch g?" (Gc 2,15-16). Tnh thng can s cu the, hien dien, gap g, thi gian va khong gian c trao tang; no khong the b thu hep vao nhng li hoa my, nhng hnh anh tren man hnh, nhng bc anh t chup thoang qua, hoac nhng tin nhan voi vang. o la nhng dung cu hu ch nhng khong u cho tnh thng, khong the thay the s hien dien cu the.

Xet mnh

Vay chung ta hay t hoi: "Toi co biet at mnh lang nghe ngi khac, co san sang oi vi nhng li thnh cau tot cua ho hay khong? Hay la toi tranh ne bang nhng li kieu t, hoan lai, nap ang sau nhng li tru tng va vo ch? Cu the, au la lan cuoi toi a i tham vieng mot ngi co n hoac benh tat, hoac toi a thay oi chng trnh e ap ng nhng nhu cau cua ngi xin toi giup ?

Lay Me Maria la ang an can cham soc, xin giup chung con san sang va cu the trong tnh thng.

Chao tham va nhan nhu

Sau khi oc kinh Truyen tin va ban phep lanh, c Thanh cha nhac nh cac tn hu ngay 11 thang Hai nam 2024 cung la Ngay The gii cac benh nhan. Ngai mi goi cac nhan vien y te va tat ca chung ta hay gan gui cac benh nhan: "Tat ca chung ta c keu goi tr nen tha nhan cua ngi au kho, vieng tham cac benh nhan, nh Chua Giesu day trong Tin mng".

c Thanh cha cung lu y moi ngi ang song tai nhng ni co chien tranh: "tai o, cac quyen can ban cua con ngi b vi pham moi ngay! o la ieu khong the dung th c". Chung ta hay cau nguyen cho Ucraina au thng, cho Palestine va Israel, cau cho Myanmar va moi dan toc au thng v chien tranh".

Sau het, c Thanh cha chuc moi ngi mot Chua nhat an lanh, ong thi xin ho ng quen cau nguyen cho ngai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page