c Thanh cha tiep kien

oan canh sat Y canh Vatican

 

c Thanh cha tiep kien oan canh sat Y canh Vatican.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-02-2024) - Sang ngay 10 thang Hai nam 2024, c Thanh cha Phanxico a tiep kien va cam n oan canh sat Y canh Vatican en chuc mng ngai nhan dp au nam mi.

Hien dien tai buoi tiep kien co v ch huy toan canh sat cua Y va cac v ch huy a phng.

oan canh sat nay gom 150 ngi, co nhiem vu bao ve c Thanh cha trong cac cuoc vieng tham tai Y, cung nh gi an ninh tai Quang trng thanh Phero vi s thoa thuan vi Vatican. Ngoai ra, s canh sat nay cung phu trach van phong di tru, cap giay c tru cho cac linh muc tu s en Roma phuc vu hoac hoc hanh.

Ngo li trong buoi tiep kien, c Thanh cha nhiet liet cam n oan canh sat v cac hoat ong bao ve an ninh cho cac tn hu hanh hng va du khach tai Vatican, cung nh cho ban than ngai va cac chc sac Toa Thanh. c Thanh cha noi: "Cong viec cua anh ch em co nhieu kha canh, c thc hien vi s kien nhan phong nga, canh chng tai cho, quan ly nhng tnh trang bat ng, nhieu khi nguy hiem, trong phan ln cac trng hp c ng pho mot cach kn ao. o cung la mot cong viec oi hoi can am, kheo leo, bnh tnh, chu y va cam thong oi vi cac nhng tung thieu va tnh trang kho khan cua ngi ang can s giup cua anh ch em va ca nhng ngi khien anh ch em can thiep v nhng c x gay van e cua ho."

c Thanh cha cung nhac en s tn nhiem cua dan chung va noi: "Chnh nh s dan than cua anh ch em ma thng nhng chiec xe "mau xanh da tri" cua anh ch em tr thanh iem tham chieu cho ca nhng nhu cau khac, khong phai v ly do an ninh, nhng khong kem phan quan trong ve mat nhan ban, t nhng thac mac ve thong tin, cho en nhng ieu be nho bat ng, hoac ca nhng ngi tm en anh ch em e bay to kho khan, hoac cam thay b ngoai le, muon c mot s cam thong".

(Sala Stampa 10-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page