c Thanh cha tiep kien 1,000 linh muc

tham d khoa thng huan

 

c Thanh cha tiep kien 1,000 linh muc tham d khoa thng huan.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-02-2024) - Trong buoi tiep kien sang hom mung 08 thang Hai nam 2024, danh cho hn 1,000 linh muc tham d Hoi ngh quoc te tai Roma ve thng huan, c Thanh cha Phanxico nhan nhu cac v hay gan gui dan chung, ng cam thay mnh quyen nang, v ay la can coi a ti moi lam dung.

Cac linh muc en t 60 nc va Hoi ngh do Bo Giao s to chc, t ngay 06 en ngay 10 thang Hai nam 2024, co chu e la: "Con hay khi day hong an cua Chua trong con" (2 Tm 1,6): "Ve ep lam mon e ngay nay. Mot s huan luyen duy nhat, toan dien, cong ong va truyen giao".

Cong tac vi Bo Giao s trong viec to chc va tien hanh hoi ngh, co Bo Loan bao Tin mng cho cac Giao hoi tre va cac Giao hoi a phng, va Bo cac Giao hoi Cong giao ong phng.

Trong nhng ngay nhom hop, cac linh muc a lang nghe cac bai thuyet trnh gi y do cac chuyen gia, trao oi, thao luan va suy t ve nhng ng loi thc hanh tot, nhng thach o, cac van e va vien tng tng lai cua viec ao tao linh muc.

Trong bai huan du tai buoi tiep kien, c Thanh cha nhac nh cac linh muc hay la ngi phuc vu ch khong phai la chu x nghiep. La nhng chng nhan trc khi la thay day, mon e ch khong phai la ong chu. Hoan toan hoa mnh vi dan, gan gui nhng au kho va vui mng cua dan, e tranh tach ri khoi thc tai hoac cam thay mnh co quyen lc. Co long thng xot va khong cam thay mot giai cap than hoc hoac sam hoi, khong s troi vt ve s du dang. o la nhng ch dan cu the c Thanh cha e ra, nh ieu thiet yeu trong tha tac vu linh muc.

c Thanh cha ke rang: "Co lan, mot linh muc cao nien noi vi toi rang khi mot linh muc khong co kha nang chi vi cac tre em, th that bai. That la la! Nhng o la mot th nghiem. Can nhng linh muc hoan toan la nhan ban, chi vi tre em, vuot ve ngi gia, co kha nang co nhng quan he tot, trng thanh trong viec ng au vi nhng thach o cua s vu, e s an ui cua Tin mng i ti dan Chua qua tnh ngi c Than Tr cua Chua Giesu bien oi". ng bao gi quen "sc manh nhan ban hoa cua Tin mng". c Thanh cha cung canh giac ng tr thanh mot linh muc chua cay va tr thanh nhng "trai gia" (Zitellone).

Trong bai huan du, c Thanh cha nhac nh cac linh muc hay ong hanh vi dan Chua. "Cac mon e tha sai ch co the cung vi nhng ngi khac. Chung ta ch co the song tron s vu linh muc, dm mnh trong dan t te, la ni chung ta xuat than. S thuoc ve dan nh the gn gi, nang , ong hanh linh muc trong nhng lo au ve muc vu, tranh cho ho khoi tach ri thc tai va cam thay mnh toan nang. Chung ta hay chu y, v ieu nay cung la can coi gay ra moi hnh thc lam dung".

Sau cung, c Thanh cha lap lai ieu ngai van luon noi, o la "ng met moi v co long thng xot, luon luon tha th, khi dan en xng toi, xin n tha th ch khong phai e nghe mot lp than hoc hoac sam hoi. Anh em hay co long thng xot".

Sang th Bay, ngay 10 thang Hai nam 2024 la phien ket thuc: se co mot bai uc ket, va ket luan cua ba v Tong trng. Sau cung la thanh le tai en th thanh Phero do c Hong y Du Hng Thc chu te.

(Vatican News 8-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page