c Thanh cha co vo

bai tr nan lam dung tre em

 

c Thanh cha co vo bai tr nan lam dung tre em.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-11-2023) - c Thanh cha Phanxico keu goi bao ve, lang nghe va cha lanh cac tre v thanh nien va ngi de b ton thng b lam dung.

c Thanh cha a ra li keu goi tren ay, trong buoi tiep kien sang hom 18 thang Mi Mot nam 2023, danh cho 400 tham d vien cuoc gap g toan quoc Y, lan au tien cua cac Dch vu va Trung tam lang nghe tai nc nay, e bao ve cac tre em va nhng ngi de b ton thng. Cuoc gap g tien hanh tai Roma trong nhng ngay nay ve e tai: "Ve ep b ton thng. "Ta se san soc vet thng cua con va se cha lanh con khoi nhng tai ng" (Gr 30,17).

Hien dien tai buoi tiep kien, co c Hong y Matteo Zuppi, Chu tch Hoi ong Giam muc Y, va cac v ac trach cac Dch vu bao ve tre v thanh nien va cac Trung tam lang nghe thuoc cac giao phan va mien tai Y. c Thanh cha goi tat ca nhng ngi hien dien la ai dien cho quyet tam cua Giao hoi tai Y trong viec thang tien nen van hoa bao ve cac tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng. Ngai khang nh rang: "ieu quan trong la lam sao e toan the Dan Chua tham gia vao cong cuoc bao ve tre em".

Va c Thanh cha ac biet nhan manh en ba chieu kch: bao ve, lang nghe va cha lanh.

Bao ve co ngha la "quan tam en viec benh vc nhng ngi be nho nhat va vo phng the t ve. o la mot hanh trnh oi phai canh tan noi tam va cong oan, trong cong ly va s that. Ngi bao ve biet rang 'khong co s thinh lang hoac che ay nao co the chap nhan c ve van e lam dung', v the ieu quan trong la kiem chng s that va tai lap cong ly gia long Giao hoi, ke ca trong nhng trng hp khong b luat nha nc coi la toi pham, nh la toi pham theo giao luat" (CEI-CISM, Ch nam bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng).

Th hai la lang nghe cac nan nhan. "Ch nh lang nghe nhng ngi a chu au kho v toi ac kinh khung nay mi tien en tnh lien i va thuc ay phai lam tat ca nhng g co the e s lam dung khong tai dien".

Sau cung la cha lanh cac vet thng. ay cung la mot cong viec cong ly. Chnh v the, ieu quan trong la truy na nhng ke a pham cac toi ac ay, nhat la trong lanh vc Giao hoi. Chnh ho co bon phan luan ly phai hoan cai ban than, i ti s nhn nhan s bat trung cua mnh oi vi n goi, phuc hoi i song tinh than va khiem ton xin loi cac nan nhan v nhng hanh ong cua mnh".

(Rei 18-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page