Hiep nh Toa Thanh va Trung Quoc

giup muc vu de hn

 

Fides: Hiep nh Toa Thanh va Trung Quoc giup muc vu de hn.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 19-11-2023) - Trong ban tin truyen i ngay 16 thang Mi Mot nam 2023, hang tin Fides cua Bo Loan bao Tin mng a ang bai phong van c cha Anton Dieu Xuan (Yao Shun) noi rang Hiep nh tam thi gia Trung Quoc va Toa Thanh lam cho viec muc vu de dang hn e loan bao Tin mng.

c cha Dieu Xuan (Yao Shun), 58 tuoi, la Giam muc Giao phan Te Ninh thuoc tnh Noi Mong, a cung vi c cha Giuse Dng Vnh Cng (Yang Yongqiang), Giam muc Giao phan Chu Thon (Zhouchun) tnh Sn ong, tham d Thng Hoi ong Giam muc th XVI, trong 10 ngay, roi len ng tr ve nc.

Hoi nam 2019, c cha Dieu Xuan la giam muc au tien c truyen chc giam muc, sau hiep nh tam thi ky ngay 22 thang Chn nam 2019, gia Toa Thanh va Trung Quoc. Ngai tng hoc tai My t nam 1994 en 1998 va tot nghiep ve phung vu, sau o hoc bo tuc ve Kinh thanh tai Jerusalem. Giao phan Te Ninh cua ngai hien co 70,000 tn hu Cong giao, vi 30 linh muc va 12 n tu.

Trong cuoc phong van, c cha noi rang: "Theo y toi, s mang au tien cua cac tn hu Cong giao chung ta la chng to long thng xot va tnh thng cua Thien Chua oi vi tat ca moi ngi Trung Quoc. Chung toi thc s quan tam en nhng nhu cau cua xa hoi, nhat la nhng ngi ngheo va au kho, va chung toi tm cach giup ho bang moi cach".

Theo c cha, co nhng ngi xin tr lai Cong giao, v thay gng lanh cua cac giao dan, cung nh long yeu men, khch le, an ui ma Giao hoi a phng to ra oi vi ho.

Ve Hiep nh tam thi gia Toa Thanh va Trung Quoc, ve viec bo nhiem cac giam muc, tuy co nhng phe bnh tren bao ch, "nhng y kien cua a so la Hiep nh nay rat y ngha va quan trong. No m ng cho s thang tien s hoi nhap va oan ket cua Giao hoi tai Trung Quoc va Giao hoi hoan vu, tao ieu kien de dang cho cong tac muc vu va loan bao Tin mng tai Trung Quoc. No cung hu ch e cai tien quan he gia Trung Quoc va Toa Thanh.

(Fides 16-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page