Ngi Ucraina:

"Chung toi b quen lang"

 

Ngi Ucraina: "Chung toi b quen lang".

G. Tran c Anh, O.P.

Kiev (RVA News 19-11-2023) - c giam muc Phu ta tai thu o Kiev tuyen bo vi hang tin Sir cua Hoi ong Giam muc Y rang: "Chung toi co cam tng ang b quen lang. Chung toi thieu hoa bnh va xin anh ch em hay cau nguyen cho hoa bnh. Mua ong ang en gan va tri bat au lanh. Chung toi song trong mot tnh trang lien tuc s hai v nhng g co the xay ra ot ngot".

Nhac en sang kien cau nguyen cho Ucraina nhan dp Hoi ong Giam muc Y nhom khoa hop bat thng, tai Assisi t 13 en 16 thang 11 nam 2023, c cha Oleksandr Yazlovetskyi, Giam muc Phu ta giao phan thu o Kiev, noi: "V cam tng b quen lang nh the, nen moi sang kien cau nguyen oi vi chung toi eu la quy gia, v no khong e cho im lang che ay au kho cua dan toc chung toi. Roi neu chnh cac GM hiep nhau e cau xin n hoa bnh, hop nhau tai thanh cua thanh Phanxico Assisi, th kinh nguyen cua cac v cang quan trong".

c cha Oleksandr noi them rang: "em qua, cung co nhng ten la a c phong vao Ucraina, nhng tat ca Kiev nay eu noi: mot cuoc rat tan cong manh me se xay ra trong thi gian ti. V the, chung toi song trong cai lanh cua mua ong va trong tnh trang s hai v nhng g co the bat cht xay en".

c cha noi them rang: "Nhng ngi ngheo v chien tranh rat ong ao ay. Nhng ngi au tien chac chan la nhng ngi a b mat than nhan trong chien tranh. Hoi au chien tranh, ngi ta con noi ve nhng ban hu va ngi quen biet b thiet mang. Ngay nay, khong co gia nh nao Ucraina ma khong trc tiep hay gian tiep phai chu tang toc. Ho khoc thng chong, anh em, con cai, va nhng mat mat ay e lai cac vet thng sau am. Mot kha canh khac cua ngheo oi cung la cai ngheo cua ngi a mat moi s trong chien tranh. Trc ay, Ucraina khong phai la mot nc ngheo. Dan chung co nha ca, va viec lam. Vi chien tranh, ho mat moi s. Mot so a phai tron chay khoi gia c, ch mang theo mot vali nho. Roi co ti 8 trieu ngi Ucraina t nan ra nc ngoai. Rat nhieu ngi Ucraina a c on tiep tai Y va chung toi rat biet n". Nhng tng lai van con bat nh. "Chung toi can c giup . Neu khong co s bao ve cua Au Chau va My, chung toi se ton tai na".

(Sir 16-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page