c Thanh cha vieng tham

giao x c Me Hieu Khach

 

c Thanh cha vieng tham giao x c Me Hieu Khach.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 18-11-2023) - Chieu ngay 16 thang Mi Mot nam 2023, c Thanh cha Phanxico a en giao x Santa Maria Madre dell' Ospitalita, c Me Hieu Khach, khu ngoai o pha ong thanh Roma, quen goi la khu Villa Verde, cach Vatican khoang mot gi i xe, e gap g khoang 40 linh muc thuoc hat XVII cua giao phan.

ay la lan th hai c Thanh cha gap cac linh muc Roma theo tng khu vc. Lan au ngay 29 thang Chn nam 2023, ngai gap 35 linh muc tai giao x c Me Sc Khoe, thuoc khu Primavalle ngoai o pha tay Roma, khet tieng ve nan toi pham.

Hien dien tai cuoc gap g dai mot tieng ri ong ho, t luc 4 gi chieu, th Nam va qua, cung co c cha Riccardo Lamba, Giam muc Phu ta ac trach khu vc ong cua thanh Roma.

Sau kinh nguyen va tham hoi, c Thanh cha noi vi cac linh muc: "Anh em c t do at cau hoi nh anh em muon, khong phai ch nhng cau hoi nghi thc!" c Thanh cha ngoi ban va ghi chu nhng ieu trong cuoc trao oi, ve cong viec muc vu, cac b tch, nan ngheo oi, s tiep on, tr giup nhng ngi ngheo yeu ve mat xa hoi va loan bao Tin mng.

c Thanh cha khuyen khch cac linh muc tiep tuc cong viec muc vu, gia dan, lien tuc e cao Tin mng, cho du co nhng kho khan. Ngai cung nhan nhu tiep tuc phng thc ong hanh trong cac giao x, ac biet la s cong tac gia cac giao dan va linh muc.

Mot linh muc bay to mong muon co nhng cuoc gap g chung cua tat ca hang giao s Roma vi c Thanh cha, moi nam t la mot lan. Lan gap g ti ay la ngay 13 thang Gieng nam 2024, trong khuon kho ky niem 1,700 nam en th thanh Gioan Laterano, cung la nha th Chnh toa cua Giao phan Roma. ay se la cuoc gap g au tien gia c Thanh cha vi toan linh muc cua giao phan Roma, ke t 5 nam nay.

Sau cuoc trao oi vi cac linh muc, c Thanh cha con chao tham bay gia nh ngheo, c tiep on trong khu nha goi la "Lang on Khach" thuoc giao x, co 12 can ho. Trong so nhng gia nh ang lu ngu tai ay, co nhng gia t nan ngi Ucraina va Phi chau, hoac nhng gia nh b mat gia c.

Cha x s tai cho biet thng cac gia nh nay lai trung tam mot, hai nam th ra i, khi ho t lap c.

(Vatican News 16-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page