c Thanh cha tiep

cac thanh vien Nha thuoc Vatican

 

c Thanh cha tiep cac thanh vien Nha thuoc Vatican.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-09-2023) - Sang hom 18 thang Chn nam 2023, c Thanh cha Phanxico a tiep kien cac tu huynh Dong Tr The Thanh Gioan Thien Chua, cac dc s va nhan vien Nha thuoc tay Vatican, nhan dp ky niem 150 nam thanh lap nha thuoc nay.

Hien dien trong buoi tiep kien, co c Hong y Vergez, Chu tch Phu Thong oc Vatican, n tu Raffaella Petrini, Tong th ky, va cha Tong quyen Dong Tr The Thanh Gioan Thien Chua, cung vi Hoi ong co van, tu huynh Thomas Binish, ngi An o, Giam oc Nha thuoc tay, cac tu huynh cua dong, cung vi khoang 80 dc s va ong ao cac nhan vien.

Trong bai huan du, c Thanh cha nhac lai lch s mot the ky ri cua nha thuoc, bat au t c Giao hoang Gregorio XVI, von la mot an s Bien c Camaldolese Y, y thc ro tam quan trong cua nha thuoc canh an vien, nen a uy thac cho Dong benh vien Gioan Thien Chua nhiem vu thanh lap Nha thuoc tay Vatican.

c Thanh cha ca ngi lch s phuc vu cua Nha thuoc tay nay, ac biet trong thi nhom hop Cong ong chung Vatican II. Moi sang, tai nha thuoc nay, co ay cac giam muc thuoc moi quoc tch, en mua thuoc, trong khi mot nhom nho cac tu s tm cach ap ng yeu cau cua cac v, qua cac th tieng khac nhau. Hai tu s y ta khac hien dien tai tram cu cap, cung vi mot bac s va hai ngi khieng cang, san sang ap ng cac nhu cau khan cap.

c Thanh cha nhan xet rang: "Ngay nay, Nha thuoc tay Vatican khong nhng ap ng nhu cau cua cac nhan vien Toa Thanh, nhng ca nhng ngi ben ngoai, khi ho en tm mua nhng th thuoc khong co tai Y".

c Thanh cha cung cam n long tan tuy phuc vu cua cac tu s Dong Tr The Thanh Gioan Thien Chua, cac cong tac vien giao dan, cac dc s va nhan vien, nhng ngi lam viec trong kho thuoc va moi ngi cong tac va cong viec nay. c Thanh cha khong quen khch le ho thong truyen long can am va s gan gui cho nhng khach hang. c Thanh cha cam n tat ca cac dc s v tinh than phuc vu va nhan nhu rang: "cong viec cua anh ch em khong phai la mot nghe, nhng la mot s mang... Hay co nhieu kien nhan, va nh rang kien nhan la trac nghiem quyet nh ve tnh yeu. Va sau cung, toi co mot li khuyen nho ve tinh than: thnh thoang anh ch em hay ngc mat nhn Thanh gia Chua chu ong inh, hng nhn Thien Chua b thng tch. Viec phuc vu cua anh ch em danh cho benh nhan chnh la phuc vu danh cho Chua. That la ep khi kn muc t v Bac S thien quoc s kien nhan va long t ai, khong biet met moi".

(Rei 19-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page