c Thanh cha mi goi cau nguyen

cho chuyen i cua ngai tai Marseille

 

c Thanh cha mi goi cau nguyen cho chuyen i cua ngai tai Marseille.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-09-2023) - c Thanh cha Phanxico keu goi cac tn hu cau nguyen cho chuyen vieng tham cua ngai tai thanh pho Marseille ben Phap.

Trong buoi oc kinh Truyen tin, tra Chua nhat, ngay 17 thang Chn nam 2023, vi khoang 20,000 tn hu, tai Quang trng thanh Phero, c Thanh cha noi:

"Th Sau ti ay, ngay 22 thang Chn, toi se en Marseille ket thuc Cac cuoc gap g a Trung Hai, mot sang kien tot ep dien ra tai cac thanh pho quan trong vung a Trung Hai, tu hop cac v lanh ao Giao hoi va dan s, e thang tien cac hanh trnh hoa bnh, cong tac va hoi nhap quanh bien cua chung ta, ac biet chu y en hien tng di c. No la mot thach o khong de dang, nh chung ta thay qua cac tin tc thi s nhng ngay nay, va no can phai c cung nhau oi pho, xet v thach o nay that la thiet yeu oi vi tng lai cua moi ngi, tng lai nay ch thnh vng neu c xay dng tren tnh huynh e, at len hang au pham gia con ngi, nhng con ngi cu the, nhat la nhng ngi tung thieu nhat. Trong khi toi xin anh ch em ong hanh vi toi trong cuoc tong du nay, qua li cau nguyen, toi muon cam n chnh quyen va cac v lanh ao ton giao, va nhng ngi ang lam viec e chuan b cuoc gap g Marseille, thanh pho von phong phu cua cac dan toc, c keu goi tr thanh cang hy vong. Ngay t bay gi, toi chao tham tat ca moi ngi dan, trong khi ch i gap g bao nhieu anh ch em yeu qu".

Marseille la thanh pho co knh nhat cua Phap co t 600 nam trc Cong nguyen, va la thanh ong dan nhat tai nc nay sau thu o Paris.

c Thanh cha en Marseille e be mac Cac cuoc gap g tai ay, vi s tham d cua 120 ban tre thuoc moi he phai Kito va ton giao, cung vi khoang 70 giam muc en t 30 nc ven a Trung Hai. ay cung la mot le hoi van hoa a Trung Hai c m cho tat ca moi ngi va la "mot ngoi lang" ln" cac cong oan ven bien nay, cac hiep hoi lien i hoac van hoa, cac phong trao dan than trong lanh vc sinh thai va oi thoai.

Hai hoat ong quan trong nhat cua c Thanh cha, dien ra sang th Bay, ngay 23 thang Chn nam 2023, ban sang luc 10 gi, ngai tham d khoa hop ket thuc "Cac cuoc gap g a Trung Hai", tai Dinh "Hai ang". Sau o luc 4 gi 15 phut chieu, c Thanh cha se c hanh thanh le cho cac tn hu tai San bong a Velodrome, co hn 60,000 ngan cho ngoi. Sau thanh le, c Thanh cha se bay tr ve Roma.

(Rei 17-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page