c Hong y Parolin chu s thanh le

tai en thanh c Me Sastin, Slovak

 

c Hong y Parolin chu s thanh le tai en thanh c Me Sastin, Slovak.

G. Tran c Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 16-09-2023) - Hom 15 thang Chn nam 2023, c Hong y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, a chu s thanh le ong te trong the, tai en thanh c Me Sastin, trong cuoc vieng tham tai Slovak, nhan ky niem hai nam c Thanh cha Phanxico vieng tham nc nay.

Tai en thanh c Me Sau Bi nay, ngay 15 thang Chn nam 2023 cach ay hai nam, c Thanh cha a chu s thanh le cung vi hn 50 hong y, giam muc, va 300 linh muc Slovak va t cac nc lang gieng, trc s tham d cua hn 80,000 tn hu.

Trong bai giang thanh le tai Sastin trong dp ky niem nay, c Hong y Parolin mi goi moi ngi hay mang anh sang Tin mng en moi lanh vc cua i song. Giao hoi cung nh toan the xa hoi Slovak ang can cac tn hu Kito lam chng chan thc va nhat quan ve niem tin cua ho trong i song cu the. Kito hu kien vng trong c tin biet cach ap ng nhng thach o do nhng lan gio tuc hoa mang ti. Cac tn hu Cong giao co the mang lai mot nang ong mi cho c tin, vi cai nhn hng ve Me Maria.

c Hong y Quoc vu khanh Toa Thanh canh giac rang mot Giao hoi tr tre la mot Giao hoi ang mat i sc song va sc thu hut. "Chung ta ng bao gi ngng lai, nhng hay tien bc trong niem hy vong va mang anh sang Tin mng vao trong moi lanh vc cua xa hoi Slovak".

Nhan danh c Thanh cha, c Hong y Parolin cam n cac tn hu va dan chung Slovak, v a tr giup va lien i vi cac nan nhan chien tranh en t Ucraina. Nhieu gia nh Slovak a m ca on tiep nhng ngi Ucraina t nan. c Hong y cung keu goi cau nguyen cho hoa bnh, cham dt cuoc chien tranh ang tao nen tan pha va chet choc cho hang ngan nan nhan.

Th Bay, ngay 16 thang Chn nam 2023, c Hong y Quoc vu khanh Toa Thanh a ket thuc ba ngay vieng tham Slovak. Ngai a c ba Tong thong Caputova tiep kien tai thu o Bratislava, hom th Nam, ngay 14 thang Chn nam 2023, cung nh a gap Thu tng lam thi Ludovit Odor va Chu tch Quoc hoi Boris Kollar.

Ngoai ra, sau cuoc gap g cac giam muc Slovak, c Hong y Parolin a lam phep pho tng thanh Cirillo va Metodio, bon mang cac dan toc Slave va thanh Gorazd, mon e cua hai thanh nhan. Tng c at tai lau ai Bratislava.

Chieu th Sau, ngay 15 thang Chn nam 2023, c Hong y a ti thanh pho Kosice mien ong Slovak, e lam phep va khanh thanh trung tam tiep on va hoi nhap ngi t nan t Ucraina, ong thi gap g cong ong ngi Ucraina tai ay. Sau o luc 7 gi, c Hong y trnh bay mot bai suy niem tai Nha th chnh toa giao phan Kosice.

Ngay cuoi cung, 16 thang Chn, c Hong y Quoc vu khanh en trung tam hanh hng Klokocov cua cac tn hu Cong giao ong phng pha bac Kosice. Tai ay, c Hong y chu s cuoc rc c Me, vao luc 10 gi va thanh le theo sau o. en 12 gi tra, ngai lam phep va khanh thanh trung tam hanh hng mi, trc khi bay tr ve Roma.

(KAP 15-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page