c Thanh cha phe chuan

viec du nhap pho te vnh vien tai Philippines

 

c Thanh cha phe chuan viec du nhap pho te vnh vien tai Philippines.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-09-2023) - c Thanh cha Phanxico a phe chuan viec du nhap chc pho te vnh vien tai Philippines, mot thang sau khi Hoi ong Giam muc nc nay thnh cau.

Trong th e ngay 17 thang Tam nam 2023, gi Hoi ong Giam muc Philippines, c Tong giam muc Edgar Pena Parra, Phu ta Quoc vu khanh Toa Thanh thong bao s phe chuan cua c Thanh cha va mo ta quyet nh cua cac giam muc la "mot sang kien cao thng v thien ch dan thanh cua Thien Chua tai Philippines".

Cac giam muc nc nay bat au thao luan ve viec du nhap chc pho te vnh vien, trong ai hoi hoi thang Gieng nam 2023 va a thong qua e ngh trong khoa hop hoi thang Bay nam 2023. Ngay 25 thang Bay nam 2023, th thnh nguyen cua Hoi ong Giam muc Philippines c gi ve Toa Thanh va nhan manh rang "Cac pho te se la men loan bao Tin mng, ac biet cho nhng ngi song ngoai le xa hoi, khong nhng ve phng dien a ly, nhng ca ve mat xa hoi va muc vu v tnh trang thieu linh muc".

c cha Pablo Virgilio David, Chu tch Hoi ong Giam muc Philippines, nhan xet rang oan sung ac biet cua pho te t c cac tn hu Cong giao Philippines anh gia cao, v chc nay ch c coi la mot giai oan chuyen tiep e tien len chc linh muc. V the, "Viec tai lap chc pho te vnh vien tai Philippines se cang ay manh hn s dan than cua cac tn hu giao dan trong xa hoi."

Hoi ong Giam muc Philippines se thiet lap chng trnh ao tao cac pho te vnh vien, xac nh cac ieu kien, tuoi tac, thi gian huan luyen, v.v.

(Licas.news 13-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page