Hop bao cua c Thanh cha

tren may bay tr ve Roma

 

Hop bao cua c Thanh cha tren may bay tr ve Roma.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-05-2023) - c Thanh cha Phanxico tiet lo rang Toa Thanh ang thi hanh mot s vu hoa bnh gia Nga va Ucraina, cung nh ang co gang giup a cac tre em Ucraina b a sang Nga c tr ve vi gia nh.

Ngai cho biet nh tren, trong cuoc hop bao dai 20 phut tren chuyen bay t Budapest, thu o Hungary, ve Roma, chieu Chua nhat 30 thang T nam 2023, sau chuyen vieng tham ba ngay tai nc nay.

ap cau hoi cua mot ky gia, c Thanh cha noi: "Toi san sang lam tat ca nhng g phai lam e mang lai hoa bnh trong cuoc chien hien nay [gia Nga va Ucraina). Hien nay, ang co mot s vu hoa bnh, nhng cha cong khai. Chung ta hay i xem nh the nao. Toi se noi khi no tr thanh cong khai".

c Thanh cha cung cho biet nhng lien lac cua ngai vi Nga c thc hien qua nhng tiep xuc vi ai s Nga canh Toa Thanh va nay ong va man nhiem, sau bay nam lam viec tai Roma nay.

Mot ky gia khac hoi c Thanh cha ve viec hom 27 thang T nam 2023, Thu tng Ucraina xin ngai giup e a cac tre em cua Ucraina b a sang Nga, c Thanh cha cho biet la Toa Thanh san sang giup trong van e nay, "v Toa Thanh a lam trung gian trong mot so trng hp trao oi tu binh, qua Toa ai s Nga canh Toa Thanh, va ket qua tot. Toi ngh rang ca viec a cac tre em Ucraina tr ve nc cung nh vay. ieu quan trong la Toa Thanh san sang lam ieu o, v ay la ieu ung, mot ieu ung la chung toi phai giup , v ay khong phai la mot cuoc chien tranh, nhng la mot trng hp nhan ao. ay la mot van e nhan ao trc khi la van e "chien li pham" hoac la s phat lu v chien tranh. Tat ca nhng c ch nhan ao eu can giup . Chung toi phai lam tat ca nhng g co the lam c ve mat con ngi".

Trong cuoc hop bao, c Thanh cha cung cho biet tnh trang sc khoe cua ngai kha quan. Vu ngai i nha thng ngay th T, 29 thang Ba nam 2023, trc Tuan thanh nam 2023, khong phai v b ngat xu, nhng v b viem phoi cap tnh nen luc 3 gi chieu th T trc Tuan Thanh, bac s a a vao ngai nha thng. c Thanh cha tai xac nhan se en Lisboa nhan dp Ngay Quoc te Gii tre tai ay vao au thang Tam nam nay. Sau o, vao thang Chn ngai se i Marseille ben Phap, vieng tham Mong Co, va con mot chuyen cuoi cung trong nam, "nhng toi khong nh au...".

Ngoai ra, c Thanh cha cho biet chng trnh tra lai cho cac tho dan Canada nhng vat dung cua ho ang c gi tai Bao tang vien Vatican. Ve cac di tch lch s khac, mot so cung a c tra lai, nh vai manh tng cua en th Partenone a c tra lai cho Hy Lap. Tuy nhien, can phai phan nh trong moi trng hp. Nhieu khi khong the tra lai, khong co kha the ve chnh tr hoac thc tien. "Theo mc o co the, th co the hoan lai, v ieu nay mu ch cho tat ca moi ngi".

Van e di dan

Ve van e di dan, tra li cau hoi: "ngai co yeu cau Thu tng Orban cua Hungary m con ng di c qua nga ban ao Balkan ma ong a ong lai hay khong?" c Thanh cha ap: "Toi tin rang ay la mot van e ma Au chau am trach, v hien nay nam nc ang chu nhieu nhat ve van e nay la Cipro, Hy Lap, Malta, Y va Tay Ban Nha, v ho vung a Trung Hai va cac thuyen nhan o bo len o nhieu nhat. Neu Au chau khong am trach van e nay, phan phoi ong eu nhng ngi di dan, th ch co nam nc va noi phai ganh chu. Toi ngh rang Au chau phai to ra la mot Lien hiep Au chau ca trong van e nay.

c Thanh cha noi them rang: "Co mot van e khac lien quan en di c, o la ty so sinh san. Co nhng nc nh Y va Tay Ban Nha, ngi ta khong sinh con na... Tuoi trung bnh cua dan Y la 46 tuoi, va tai Tay Ban Nha tuoi nay cang cao hn na, co nhng lang nho tr nen hoang vang. Mot chng trnh di dan, c thc hien tot, theo kieu mau vai nc a nhan di dan. V du, toi ngh en nc Thuy ien trong thi oc tai Chile, co the giup nhng nc co ty le sinh san thap".

(Tong hp 30-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page