Dien t cua c Phanxico vi ngi ngheo

va ngi t nan Hung Gia Li

 

Dien t cua c Phanxico vi ngi ngheo va ngi t nan Hung Gia Li.

Vu Van An


c Phanxico en tham tre em tai Vien Chan Phuc Laszlo Batthyany-Strattmann Budapest.


Budapest (VietCatholic News 29-04-2023) - Sang th Bay, ngay 29 thang 4 nam 2023, tc ngay th hai trong chuyen vieng tham Hung Gia Li 3 ngay cua Ngai, trc het c Phanxico en tham tre em tai Vien Chan Phuc Laszlo Batthyany-Strattmann Budapest, ni co mot vn tre, mot trng tieu hoc va mot nha danh cho tre em mu. Tai ay, ngai c ong giam oc, Gyorgy Inotay, chao on bang kinh hoa bnh cua Thanh Phanxico thanh Assisi, c ong oc bang tieng Latinh. Sau mot vong tham vien, c Giao Hoang d buoi hoa nhac chu yeu tau cac ban nhac Hung Gia Li. Sau buoi hoa nhac, c Giao Hoang gap mot so tre em c cham soc tai vien. Va trong mot chia se ngan khong soan san, ngai cam n ong Giam oc ve li kinh c ngai mo ta la "mot chng trnh i song" va ngai nhan manh: Chua Giesu en tran gian chap nhan thc tai nh no la. Cac thanh cung mo phong Chua Giesu, khong tron chay thc tai. Chap nhan thc tai, do o, nen la muc tieu cua moi Kito hu.

Sau o, c Phanxico a ti Nha th Thanh Elidabet Budapest e gap g khoang 6 tram ngi t nan va ngi ngheo c cac hiep hoi Cong Giao giup , tai ay, ngai noi rang c tin chan chnh thach thc chung ta gap g ngi ngheo va noi ngon t bac ai.

Sau ay la ban dch Viet ng bai noi chuyen cua c Thanh Cha Phanxico vi nhom ngi ngheo va ngi t nan, theo ban tieng Anh do Toa Thanh cung cap:

 

Anh ch em than men, chao anh ch em buoi sang!

Toi rat vui khi c ay vi anh ch em. Xin cam n c Giam Muc Antal v nhng li chao mng va a mo ta s phuc vu quang ai ma Giao hoi Hung Gia Li thc hien cho va vi ngi ngheo. Nhng ngi tung thieu - chung ta ng bao gi quen - la tam iem cua Tin Mng, v Chua Giesu a en gia chung ta "e em tin mng cho ngi ngheo kho" (Lc 4:18). Do o, ngi ngheo at ra cho chung ta mot thach thc ln: chung ta phai bac bo viec e c tin ma chung ta tuyen xng b giam cam bi mot long ao c xa ri cuoc song, mot long ao c dan en mot loai "chu ngha v ky thieng lieng", mot nen linh ao do chnh toi sang tao e duy tr s yen tnh va t man ben trong cua chnh toi. c tin ch thc luon thach thc, chap nhan rui ro, no dan chung ta en gap g ngi ngheo va noi ngon ng bac ai bang chng ta cuoc song cua chung ta. Thanh Phaolo noi vi chung ta rang chung ta co the noi nhieu th tieng, co nhieu khon ngoan va giau co, nhng neu thieu bac ai, chung ta chang co g va chang la g ca (x. 1 Cr 13:1-13).

Ngon ng cua long bac ai. o la ngon ng c noi bi Thanh Elidabet, ngi ma ngi dan Hung Gia Li rat sung knh va yeu men. Khi en ay sang nay, toi a nhn thay bc tng cua thanh n quang trng, vi phan e cho thay thanh n ang nhan si day cua Dong Phanxico va cho nc e lam du cn khat cua mot ngi an ong ngheo. ay la mot hnh anh hung hon cua c tin: nhng ai "gan bo vi Thien Chua", nh Thanh Phanxico Assisi, ngi la nguon cam hng cho Thanh Elidabet, eu tr nen co long bac ai oi vi ngi ngheo. V "neu ai noi: 'Toi yeu Thien Chua ' ma ghet anh em mnh, th ngi ay noi doi; v ai khong yeu anh em ma mnh trong thay, th khong the yeu Thien Chua ma mnh khong thay c" (1 Ga 4:20). Thanh Elidabet, con gai cua mot v vua, a ln len trong s thoai mai cua cuoc song tai cung nh, trong mot moi trng sang trong va ac quyen. Tuy nhien, mot khi c cham en va bien oi bi cuoc gap g vi Chua Kito, ba cam thay ghe tm s giau co va phu phiem cua the gian, va tm cach t bo chung va quan tam en nhng ngi tung thieu. V the, ba khong ch ban tai san cua mnh ma con danh ca cuoc i e phuc vu ngi ngheo, ngi cui va ngi benh, tan tnh cham soc ho, tham ch con vac ho tren vai. o la ngon ng cua bac ai.

Brigitta a noi chuyen vi chung ta ve ieu nay, va toi cam n co v s lam chng cua co. Co ke cho chung ta nghe ve nhng thieu thon, nhng kho khan va vat va cua co e co gang vt qua va gi cho nhng a con cua co khong b oi. Sau o, vao thi iem tan khoc nhat, Chua a en giup co. Co noi vi chung ta cach Chua en can thiep. ang lang nghe tieng keu cua ngi ngheo, ang "bao ve cong ly cho ke b ap bc, ang ban banh cho ke oi an" va "nang nhng ke ang cui au", hau nh khong bao gi can thiep bang cach giai quyet cac van e cua chung ta t tren cao. Thay vao o, Ngi en gan chung ta vi vong tay yeu thng du dang cua Ngi, khi day long cam thng ni cac anh ch em cua chung ta, nhng ngi lu y va chon khong th . Nh Brigitta a e cap, co co the cam nghiem c s gan gui cua Chua nh Giao Hoi Cong Giao Hy Lap, nh rat nhieu ngi a co gang het sc e giup co, khuyen khch co, tm cho co mot cong viec va ho tr co ca ve nhu cau vat chat lan hanh trnh c tin cua co. o la loai chng ta ma chung ta c yeu cau a ra: the hien long cam thng oi vi tat ca moi ngi, ac biet la nhng ngi ang gap canh ngheo oi, benh tat va au n; cam thng, co ngha la "chu ng cung". Chung ta can mot Giao hoi thong thao ngon ng bac ai, ngon ng pho quat ma moi ngi co the nghe va hieu, ke ca nhng ngi xa chung ta nhat, ke ca nhng ngi khong co tn ngng.

ay, toi muon bay to long biet n cua toi oi vi Giao hoi Hung Gia Li v a phuc vu bac ai mot cach quang ai va rong khap. Anh ch em a xay dng mot mang li lien ket cac nhan vien muc vu, tnh nguyen vien, cac to chc Caritas cua giao x va giao phan, ong thi thu hut cac nhom cau nguyen, cac cong ong tn hu va cac to chc thuoc cac he phai khac, nhng van oan ket trong moi hiep thong ai ket phat sinh t long bac ai. Cung xin cam n anh ch em v a chao on rat nhieu ngi t nan t Ukraine- khong nhng ch vi long quang ai ma con vi s nhiet tnh -. Toi a cam ong khi lang nghe li chng cua Oleg va gia nh anh ay. "Hanh trnh en tng lai" cua ho - mot tng lai khac, khac xa vi noi kinh hoang cua chien tranh - thc s bat au bang mot "hanh trnh cua ky c", bi v Oleg nh lai s chao on nong nhiet ma anh a nhan c Hung Gia Li nhieu nam trc, khi anh en lam viec ay vi t cach la mot au bep. Ky c ve trai nghiem o a khuyen khch anh a gia nh en Budapest, ni anh c tiep on vi long hieu khach quang ai. Ky c ve tnh yeu nhan c thap lai hy vong va thoi thuc con ngi bat au mot hanh trnh mi trong cuoc song. Ngay ca gia au n va kho s, mot khi chung ta a nhan c s xoa du cua tnh yeu, chung ta se tm thay can am can thiet e tiep tuc tien ve pha trc: chung ta tm thay sc manh e tin rang tat ca se khong mat i, va mot tng lai khac la ieu co the. Tnh yeu ma Chua Giesu ban cho chung ta va truyen lenh cho chung ta thc hanh co the giup nho bat goc re nhng s d cua tnh ch ky va tai hoa cua s th khoi xa hoi, khoi cac thanh pho cua chung ta va nhng ni chung ta song, ong thi thap lai hy vong ve mot the gii mi, cong bang va huynh e hn, ni tat ca moi ngi co the cam thay nh nha.

ang buon thay, nhieu ngi, ngay ca ay, thc s la ngi vo gia c. Nhieu anh ch em de b ton thng hn cua chung ta - song mot mnh, vat lon vi nhieu khuyet tat ve the chat va tinh than, b tan pha bi chat oc cua ma tuy, ra tu hoac b bo ri v gia yeu - ang phai chu canh ngheo kho tram trong ve vat chat, van hoa va tinh than; ho khong co mai che va khong co nha e . Zoltan va v cua anh ay la Anna a cung cap cho chung toi li chng cua ho ve van e to ln nay - cam n v nhng li cua anh ch! Cung xin cam n anh ch v a ap lai s thuc giuc cua Chua Thanh Than, a dan dat anh ch vi long can am va quang ai xay dng mot trung tam tiep nhan nhng ngi vo gia c. Toi rat cam ong khi biet rang, cung vi nhu cau vat chat cua ho, anh ch quan tam en nhng cau chuyen ca nhan va pham gia b ton thng cua ho, cham soc ho trong s co n va cuoc au tranh cua ho e cam thay c yeu thng va chao on tren the gii. Anna noi vi chung toi rang, "Chua Giesu, Li hang song, cha lanh tam hon va cac moi quan he cua ho, bi v ngi ta c xay dng lai t ben trong"; mot khi ho nhan ra rang trong mat Thien Chua ho c yeu thng va ban phc, ho c tai sinh. ay la mot bai hoc cho toan the Giao Hoi: cung cap banh cho no bung th khong u; chung ta can lap ay trai tim cua ngi ta! T thien khong ch la tr giup vat chat va xa hoi. No lien quan en toan bo con ngi; no co gang a con ngi ng day bang tnh yeu cua Chua Giesu: mot tnh yeu giup ho phuc hoi ve ep va pham gia cua ho.

Lam t thien co ngha la can am nhn vao mat moi ngi. Chung ta khong the giup ngi khac trong khi ngoanh mat i. Lam bac ai oi hoi can am tiep xuc: chung ta khong the bo th t xa ma khong ung cham. Phai cham va phai nhn. Bang cach nay, bang cach cham va nhn, chung ta bat au hanh trnh vi nhng ngi ang gap kho khan. Va ieu nay lam cho chung ta nhan ra rang chnh chung ta can cai nhn va s ung cham cua Chua xiet bao.

Tha anh ch em, toi khuyen khch anh ch em luon noi ngon ng bac ai. Bc tng quang trng nay tng trng cho phep la noi tieng nhat cua Thanh Elidabet: chung ta c ke rang Chua a tng bien nhng o banh m ma ba mang en cho ngi ngheo thanh rat nhieu hoa hong. ay cung la trng hp cua anh ch em: bat c khi nao anh ch em co gang cung cap banh cho ngi oi, Chua lam cho niem vui n hoa trong anh ch em va truyen vao cuoc song cua anh ch em hng thm cua mon qua tnh yeu ma anh ch em trao tang. Tha anh ch em, hy vong va li cau nguyen cua toi la anh ch em se luon lan toa hng thm bac ai trong Giao hoi va tren at nc cua mnh. Xin anh ch em tiep tuc cau nguyen cho toi. Cam n anh ch em.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page