Gii tre Hungary hy vong

ni cuoc vieng tham cua c Thanh cha

 

Gii tre Hungary hy vong ni cuoc vieng tham cua c Thanh cha.

G. Tran c Anh, O.P.

Budapest (RVA News 19-04-2023) - Cha Kornel Fabry, Giam oc Hoc vien Muc vu tai Hungary, cho biet cuoc vieng tham cua c Thanh cha Phanxico tai ay, trong ba ngay cuoi thang T nam 2023, khi len nhieu quan tam ni cac tn hu, ac biet la ni ngi tre. Gii tre Hungary hien nay trong tnh trang kho khan. Ho cam thay lac hng va hy vong c Thanh cha ch cho ho con ng ro rang.

Trong cuoc phong van danh cho ai Vatican, cha Fabry nhan manh rang ngi Hungary cam thay b anh hng nhieu v chien tranh tai Ucraina. Hn mot trieu ngi Ucraina a i qua bien gii cua Hungary va viec giup nhng ngi nay la mot chien dch nhan ao ln nhat trong lch s cua Hungary. Dan chung t hoi ve nhng van e c ban cua cuoc song, s song va s chet. Nhieu ngi tre ang tm kiem s hng dan, v the ho quan tam en cuoc vieng tham cua c Thanh cha. Cuoc gap g cua ngai vi gii tre tai San van ong Budapest co le se co nhieu ngi ghi danh hn so vi cho ngoi trong thao trng. V the mot so se phai xem qua man hnh tivi.

Cha Fabry noi: "c Giao hoang khch le ngi tre hay la nhng ngi t do, can am va trung thanh. Toi ngh o ieu rat quan trong oi vi ngi tre, v ho mat phng hng trong mot the gii nhieu hon on hien nay. V the, ho can mot tieng noi ro rang va c Giao hoang co the ch cho ho con ng can theo. Toi ngh ieu nay khong phai ch ap dung cho gii tre Cong giao Hungary, co mot nguy c ln anh mat can tnh. Nhng neu ngi tre biet mnh la ai va ho c Thien Chua yeu thng, c Chua tao dng e song cuoc i vnh cu, va neu ho co nhng muc tieu va trach vu ro rang trong cuoc song, th ieu nay co the giup ho co cai nhn ro rang".

(ekai 19-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page