Co the d le vi c Thanh cha tai Budapest

ma khong can ghi danh trc

 

Co the d le vi c Thanh cha tai Budapest ma khong can ghi danh trc.

G. Tran c Anh, O.P.

Budapest (RVA News 28-03-2023) - Hoi ong Giam muc Hungary cho biet cac tn hu co the tham d thanh le vi c Thanh cha, vao Chua nhat 30 thang T nam 2023, ma khong can phai ghi danh trc.

Thanh le nay la cao iem trong chuyen vieng tham, t ngay 28 en ngay 30 thang T nam 2023 cua c Thanh cha Phanxico tai Hungary va se dien ra tai Quang trng noi tieng Kossuth, trc tru s quoc hoi. Trang mang cua Hoi ong Giam muc Hungary (www.ferenc2023.hu) ve cuoc vieng tham cho biet tin tren ay, theo o cac tn hu co the vao a iem hanh le cho ti hai gi trc khi thanh le bat au luc 10 gi sang. Tai nhng con ng quanh khu vc quang trng se bo tr cac man hnh khong lo e cac tn hu co the tham d, neu ho khong tm c cho trc le ai.

Trang mang cung thong bao nhng chi tiet ve cuoc vieng tham cua c Thanh cha, ngay 28 thang T nam 2023 trc Vng cung thanh ng thanh Vng Stephano, va ngay 29 thang T nam 2023 tai quang trng trc nha th thanh Elisabeth.

Tai Vng cung thanh ng thanh Stephano, luc 5 gi chieu ngay 28 thang T nam 2023, c Thanh cha se gap g cac giam muc, linh muc, pho te, tu s nam n, chung sinh va cac nhan vien muc vu. Con tai nha th thanh n Elisabeth Hungary, ngai se gap nhng ngi t nan, ngi ngheo va nhng ngi san soc ho vao luc 10 gi 15 sang, ngay th Bay, 29 thang T nam 2023.

Cuoc vieng tham cua c Thanh cha co chu e la: "Chua Kito la tng lai cua chung ta".

(KAP 25-3-20230

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page