Bai Giang cua c Thanh Cha

khi c hanh sang kien 24 gi cho Chua

 

Bai Giang cua c Thanh Cha khi c hanh sang kien 24 gi cho Chua chieu Th Sau 17/03/2023.

Ban dch Viet Ng cua J.B. ang Minh An

Trionfale (RVA News 17-03-2023) - c Thanh Cha Phanxico a c hanh sang kien "24 gi cho Chua", vao luc 4g30 chieu th Sau, 17 thang Ba, tai giao x "c Me An Phuc" khu vc Trionfale, gan Vatican. ay la mot sang kien cua Hoi ong Toa Thanh Tai Truyen Giang Tin Mng dien ra hang nam vao Th Sau va Th Bay trc Chua Nhat th T Mua Chay.

Nam 2023 la nam th chn, va chu e cho chng trnh 24 gi cho Chua nam 2023 la "Lay Thien Chua, xin thng xot con la ke toi loi" (Lc 18:13), lay y t oan Phuc Am du ngon ngi Phariseu va ngi thu thue.

c Giesu ke du ngon sau ay vi mot so ngi t hao cho mnh la cong chnh ma khinh che ngi khac: "Co hai ngi len en th cau nguyen. Mot ngi thuoc nhom Phariseu, con ngi kia lam nghe thu thue. Ngi Phariseu ng thang, nguyen tham rang: "Lay Thien Chua, xin ta n Chua, v con khong nh bao ke khac: tham lam, bat chnh, ngoai tnh, hoac nh ten thu thue kia. Con an chay moi tuan hai lan, con dang cho Chua mot phan mi thu nhap cua con. Con ngi thu thue th ng ang xa, tham ch chang dam ngc mat len tri, nhng va am ngc va tha rang: "Lay Thien Chua, xin thng xot con la ke toi loi. Toi noi cho cac ong biet: ngi nay, khi tr xuong ma ve nha, th a c nen cong chnh roi; con ngi kia th khong. V pham ai ton mnh len se b ha xuong; con ai ha mnh xuong se c ton len." (Lc 18:9-14)

C hanh nay c anh dau bi viec Chau Thanh The, suy t ca nhan va li mi hoan cai ca nhan. Nh c Thanh Cha Phanxico a noi trong Tong Th Misericordia et Misera (Long Thng Xot va Noi Khon Cung): "B tch Hoa giai can c tai kham pha va c at v tr trung tam trong i song Kito hu. Mot dp thuan li cho viec nay co the la sang kien 24 gi cho Chua, mot c hanh c to chc vao gan Chua Nhat Th T Mua Chay. Sang kien nay, a co tai nhieu giao phan, co gia tr muc vu rat ln trong viec khuyen khch mot kinh nghiem nhiet thanh hn ve B tch Hoa giai."

Trong bai giang, c Thanh Cha noi:

"Nhng g xa kia toi cho la co li, th nay, v c Kito, toi cho la thiet thoi" (Pl 3:7). o la ieu ma Thanh Phaolo noi vi chung ta trong bai oc th nhat. Va neu chung ta t hoi au la nhng th ma thanh nhan khong con coi la quan trong trong cuoc song cua mnh, va tham ch san sang anh mat e tm thay Chua Kito, th chung ta nhan ra rang o khong phai la cua cai vat chat, ma la mot quy tai san "ton giao". Phaolo la ngi mo ao va sot sang, cong bnh va co trach nhiem (xem cac cau 5-6). Tuy nhien, chnh s mo ao nay, von co the la nguon goc cua niem t hao va cong c, lai la mot tr ngai oi vi ngai. Thanh Phaolo noi tiep rang: "Toi anh chu mat tat ca, coi chung nh rm rac, e c Chua Kito" (c. 8). Moi th a cho ngai mot uy tn nao o, mot danh tieng nao o... hay quen i, v oi vi toi, Chua Kito quan trong hn".

Nhng ngi cc ky giau co ve tr oc, va t hao ve nhng thanh tu ton giao cua mnh, thng t cho mnh la tot hn nhng ngi khac - ieu nay xay ra thng xuyen nh the nao trong mot giao x: "Toi en t Cong Giao Tien hanh; Toi thng xuyen giup cac linh muc; Toi quyen gop... tat ca la ve toi, toi, toi"; qua thng biet bao la moi ngi tin rang mnh tot hn nhng ngi khac; moi chung ta, trong tham tam, nen suy ngam xem ieu nay a tng xay ra cha - ho cam thay hai long v ho a tao c mot hnh anh tot ve mnh. Ho cam thay thoai mai, nhng ho khong co cho cho Chua v ho cam thay khong can en Ngai. Va nhieu khi "ngi Cong Giao tot", nhng ngi cam thay ngay thang v ho tham gia giao x, i le Chua nhat va khoe mnh la ngi cong chnh, noi: "Khong, toi khong can g ca, Chua a cu toi roi". Chuyen g xay ra vay? Ho a thay the Thien Chua bang cai toi cua chnh ho, va mac du ho oc kinh va thc hien cac viec ao c, nhng ho cha bao gi thc s oi thoai vi Thien Chua. Ho oc thoai thay cho oi thoai va cau nguyen. Kinh thanh noi vi chung ta rang ch co "li cau nguyen cua nhng ngi khiem nhng mi thau en cac tang may" (Hc 35:1), bi v ch nhng ai co tam hon ngheo kho, va y thc mnh can c cu o va tha th, mi c vao dien kien Thien Chua; ho en trc mat Ngai ma khong khoe khoang cong lao cua mnh, khong gia v hay t phu. V khong co g nen ho tm c tat ca, v ho tm thay Chua.

Chua Giesu a ra cho chung ta giao huan nay trong du ngon ma chung ta va nghe (x. Lc 18:9-14). o la cau chuyen ve hai ngi an ong, mot ngi Phariseu va mot ngi thu thue, ca hai eu len en th e cau nguyen, nhng ch mot ngi at en trai tim cua Thien Chua. Ngay ca trc khi ho lam bat c ieu g, thai o the ly cua ho rat hung hon: Tin Mng cho chung ta biet rang ngi Phariseu cau nguyen "mot mnh" ngay pha trc, trong khi ngi thu thue "ng ang xa, tham ch khong dam ngc mat len tri" ( cau 13), v xau ho. Chung ta hay suy ngh mot chut ve nhng thai o nay.

Ngi Phariseu ng mot mnh. Anh ta chac chan ve ban than, ng thang mot cach kieu hanh, giong nh mot ngi c ton trong v nhng thanh tu cua mnh, giong nh mot hnh mau. Vi thai o nay, anh ta cau nguyen vi Chua, nhng thc ra anh ta t c mng chnh mnh. Toi en en th, toi gi Luat, toi bo th... Hnh thc, va li cau nguyen cua anh ay la hoan hao; cong khai, anh ta to ra ngoan ao va mo ao, nhng thay v m long vi Chua, anh ta lai che ay nhng iem yeu cua mnh bang thoi ao c gia. Qua thng biet bao la chung ta tao ra mot mat tien cho cuoc song cua mnh. Ngi Phariseu nay khong ch i s cu roi cua Chua nh mot mon qua nhng khong, nhng tren thc te anh ta oi hoi n cu o nh mot phan thng cho cong trang cua mnh. "Toi a hoan thanh nhiem vu cua mnh, bay gi toi yeu cau phan thng cua mnh". Ngi an ong nay sai bc thang en ban th cua Thien Chua va ngoi hang ghe au, nhng cuoi cung anh ta a i qua xa va at mnh len trc ca Thien Chua!

Trai lai, ngi thu thue ng xa. Anh ay khong ay mnh len pha trc; anh ay lai pha sau. Tuy nhien, khoang cach o, von dien ta tnh trang toi loi cua anh ay trc s thanh thien cua Thien Chua, lai giup anh cam nghiem c vong tay yeu thng va ay long thng xot cua Chua Cha. Chua co the en vi anh chnh la v, bang cach ng xa, anh a nhng cho cho Chua. Anh ta khong noi g ve mnh, anh ta noi vi Chua va cau xin s tha th. ieu nay ung biet bao, cung nh oi vi cac moi quan he cua chung ta trong gia nh, trong xa hoi va trong Giao hoi! oi thoai thc s dien ra khi chung ta co the duy tr mot khoang khong gian nhat nh gia mnh va ngi khac, mot khong gian lanh manh cho phep moi ngi ht th ma khong b hut vao hoac choang ngp. Ch khi o, oi thoai va gap g mi co the thu hep khoang cach va tao ra s gan gui. ieu o xay ra trong cuoc i cua ngi thu thue: ng pha sau en th, anh ta nhan ra s that rang anh ta, mot ke toi loi, ng trc mat Thien Chua nh the nao. "Xa xa", va bang cach nay, Thien Chua co the en gan anh ta.

Tha anh ch em, chung ta hay nh ieu nay: Chua en vi chung ta khi chung ta lui bc khoi cai toi t phu cua mnh. Chung ta hay suy ngam: Toi co t phu khong? Toi co ngh rang toi tot hn nhng ngi khac khong? Toi co nhn ai o vi mot chut khinh thng khong? "Lay Chua, con ta n Chua v Chua a cu con va con khong giong nh nhng ngi khong hieu biet; Con i nha th, con tham d thanh le; Con a ket hon, ket hon trong nha th, trong khi ho la nhng ke toi loi a ly hon...": trai tim anh ch em co nh the nay khong? o la con ng dan en diet vong. Tuy nhien, e en gan Chua hn, chung ta phai noi vi Chua: "Con la ke toi loi nhat, va neu con khong sa vao o ue toi te nhat, o la v long thng xot cua Chua a nam lay tay con. Nh Chua, con con song; Nh Chua, con a khong t huy diet mnh v toi loi". Thien Chua co the rut ngan khoang cach bat c khi nao, vi s trung thc va chan thanh, chung ta trnh bay nhng yeu kem cua mnh trc mat Ngai. Chua a tay ra va nang chung toi len bat c khi nao chung ta nhan ra mnh ang "cham ay" va chung ta quay lai vi Ngai vi tam long chan thanh. Chua la nh vay. Ngai ang ch i chung ta, trong tham tam, v trong Chua Giesu, Ngai a chon "xuong vc sau" bi v Ngai khong s i xuong ngay ca nhng vc tham noi tam cua chung ta, cham en nhng vet thng tren xac tht cua chung ta, om lay s ngheo kho cua chung ta, chap nhan nhng that bai cua chung ta trong cuoc song va nhng sai lam chung ta mac phai do yeu uoi va cau tha, ma tat ca chung ta eu a mac phai. o, trong tham tam, Thien Chua ch i chung ta, va Ngai ch i chung ta cach ac biet trong b tch Sam Hoi, khi chung ta het sc khiem ton i xin n tha th, nh chung ta lam hom nay. Chua ang i chung ta o.

Tha anh ch em, hom nay moi ngi chung ta hay xet mnh, v ngi Phariseu va ngi thu thue eu sau trong chung ta. Chung ta ng tron ang sau ve gia hnh be ngoai, nhng hay pho thac cho long thng xot cua Chua bong toi, loi lam cua chung ta. Chung ta hay suy ngh ve nhng khon kho, nhng loi lam cua chung ta, ca nhng ieu ma chung ta cam thay khong the chia se v xau ho, ieu o khong sao ca, nhng vi Chua, chung phai lo dien. Khi i xng toi, chung ta ng "xa", pha sau, giong nh ngi thu thue, e nhn nhan khoang cach gia c m cua Thien Chua danh cho cuoc i chung ta va thc te chung ta la ai trong cuoc song hang ngay: chung ta la nhng ngi toi loi ang thng. Vao luc o, Chua en gan chung ta; Ngai thu hep khoang cach va at chung ta tr lai tren oi chan cua mnh. Vao luc o, khi chung ta nhan ra mnh loa lo, Ngi se mac cho chung ta bo le phuc. o la, va o phai la, y ngha cua b tch Hoa giai: mot cuoc gap g le hoi cha lanh trai tim va e lai cho chung ta s bnh an noi tam. Khong phai la toa an cua con ngi e tiep can vi s s hai, ma la vong tay thieng lieng e tm thay s an ui.

Mot trong nhng kha canh ep e nhat cua cach Chua chao on chung ta la cai om du dang cua Ngai. Neu chung ta oc cau chuyen khi ngi con hoang ang tr ve nha (x. Lc 15:20-22) va bat au ap ung noi, ngi cha khong cho phep noi, ong om lay anh ta khien anh ta khong the noi c. Mot cai om nhan t. ay, toi ngo li vi cac anh em giai toi cua toi: xin anh em tha th moi s, luon luon tha th, khong e nang len lng tam con ngi; hay e ho noi ve chnh ho va chao on ho nh Chua Giesu, vi cai nhn au yem cua anh em, vi s thau hieu tham lang. Hay nh rang, b tch Sam Hoi khong phai e hanh ha nhng e ban bnh an. Hay tha th tat ca, v Chua se tha th cho anh em tat ca. Moi th, moi th, moi th.

Trong Mua Chay nay, vi tam hon thong hoi, chung ta hay lang le noi nh ngi thu thue: "Lay Chua, xin thng xot con la ke toi loi!" (cau 13). Chung ta hay cung nhau lam nh vay: Lay Chua, xin thng xot con la ke toi loi! Lay Chua, khi con quen Chua hay th vi Chua, khi con thch li cua con va cua the gian hn li cua Chua, khi con t cho mnh la cong chnh va khinh thng ngi khac, khi con noi xau ngi khac, xin Chua thng xot con, mot ke toi loi! Khi con khong quan tam en nhng ngi xung quanh, khi con dng dng trc ngi ngheo va ngi au kho, ke yeu uoi va b ruong bo, xin Chua thng xot con la ke toi loi! V nhng toi loi cua con chong lai s song, v gng xau cua con a lam hoen o khuon mat ang yeu cua Me Giao hoi, v toi loi cua con chong lai tao vat, Chua i, xin thng xot con, mot ke toi loi! V s gia doi cua con, s hai long cua con, s thieu trung thc va chnh trc cua con, Lay Chua, xin thng xot con, mot ke toi loi! V nhng toi loi tham kn cua con, ma khong ai biet, v nhng cach ma con a vo tnh lam hai ngi khac, va v nhng ieu tot lanh con co the lam nhng lai khong lam, Chua i, xin thng xot con, mot ke toi loi!

Trong thinh lang, chung ta hay lap lai nhng li nay trong giay lat, vi tam hon sam hoi va tn thac: Lay Chua, xin thng xot con la ke toi loi! Va trong hanh ong sam hoi va tn thac nay, chung ta hay m rong tam hon e on nhan niem vui cua mot an sung tham ch con ln hn: o la long thng xot cua Thien Chua.

 

(Source: Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice VaticanaHOMILY OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS Parish of Santa Maria delle Grazie al Trionfale Friday, 17 March 2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page