c Thanh cha tiep kien

Gia nh dong thanh Murialdo

 

c Thanh cha tiep kien Gia nh dong thanh Murialdo.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-03-2023) - Sang 17 thang Ba nam 2023, c Thanh cha Phanxico a tiep kien ai Gia nh dong thanh Giuse do thanh Leonardo Murialdo sang lap, nhan dp ky niem 150 nam dong c thanh nhan khai sinh.

Thanh nhan lap dong nay ngay 19 thang Ba nam 1873, tai thanh Torino, mien tay bac Y va at ten la "Hoi Thien nguyen thanh Giuse Torino" (Pia Societa Torinese di San Giuseppe) e cham soc va huan luyen cac cong nhan tre, thanh lao cong, trong mot boi canh xa hoi kho khan, ngheo nan ve luan ly, van hoa va kinh te. Ve sau dong c goi la dong thanh Giuse Murialdo. Hien nay, dong co 500 nam tu s. Ngoai ra, co n tu nh nganh n cua dong, goi la "Murialdine thanh Giuse".

Ngo li trong buoi tiep kien, c Thanh cha ac biet mi goi cac tu s nam n, con cai cua thanh Murialdo ac biet danh cho ng th nhat cho tnh yeu Thien Chua, quan tam en the gii ang thay oi, va s du dang t phu cua c bac ai. Ngai noi: "Cam nghiem ve tnh yeu Thien Chua a ghi am trong cuoc song cua thanh Leonardo Murialdo. Thanh nhan cam nhan tnh yeu ay mot cach manh me ni ban than, cu the, khong the cng lai c. Xac tn o cung la mot li mi goi cho chung ta: "Chung ta hay e cho Thien Chua yeu thng e co the tr thanh nhng chng nhan ang tin cay ve tnh yeu cua Chua; hay luon e cho tnh yeu Chua hng dan tnh cam, t tng va hanh ong cua chung ta".

c Thanh cha nhac lai li thanh to phu cua dong noi rang: "c bac ai la nhn va noi ieu ep e ve moi ngi, thanh tam tha th, co khuon mat thanh than, de men va du dang... Cung nh khong co c tin th khong the lam hai long Thien Chua. Cung vay, neu khong co s du dang th khong the lam hai long tha nhan". "Nhng li cua thanh Murialdo la mot chng trnh song n s va manh me, mot chng trnh tong o".

(Rei 17-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page