Tang vot so vo kh nhap khau vao Au chau

 

Tang vot so vo kh nhap khau vao Au chau.

G. Tran c Anh, O.P.

Stockholm (RVA News 17-03-2023) - So vo kh nhap khau vao Au chau tang vot, v nhng cang thang gia Nga va cac nc Au chau khac, trong khi noi chung tren the gii viec chuyen nhng vo kh giam bt.

Tren ay la li tuyen bo cua ong Pieter Wezeman, ngi nghien cu ky cu ve Vien Sipri lien quan en nhng chng trnh chuyen nhng vo kh. Ong noi: "Sau khi Nga xam chiem Ucraina, cac nc Au chau muon nhap khau vo kh nhieu va nhanh hn. Nhng canh tranh ve chien lc cung tiep tuc tai nhng ni khac: s nhap khau vo kh tai mien ong A cung tiep tuc tang trong khi tai Trung ong, viec nhap khau vo kh van mc o cao."

Trong ba thap nien trc ay, My va Nga la hai nc ng hang au ve viec xuat khau vo kh. Tuy nhien, s cach biet gia hai nc ang tr nen rong ln hn. Trong khi Nga ng hang th hai, va Phap ng th ba, th My vot len tren hn na, vi s gia tang 14% viec xuat khau vo kh t nam 2013 en 2017 roi t nam 2018 en 2022. Trong khoang thi gian nay, My chiem 40% so vo kh xuat khau tren the gii. Trong khi o so lng xuat khau vo kh cua Nga giam 31% trong khoang t 2013 en 2017 va t 2018 en 2022. Trc ay, Nga chiem 22% tong so vo kh xuat khau tren the gii, nhng roi sut xuong 16%. Trong khi o Phap tang t 7.1 len 11% so lng vo kh xuat khau tren hoan cau.

Vu xam chiem Ucraina se giam bt them s xuat khau vo kh cua Nga. So vo kh Nga xuat khau sang An o giam 37%, trong khi mc xuat khau sang bay nc khac giam trung bnh 59%, ngoai tr trng hp mc xuat khau vo kh cua Nga sang Trung Quoc tang 39%, va tang 44% sang Ai Cap.

Trong khi o, Ucraina tr thanh nc nhap khau vo kh thuoc hang nhieu nhat tren the gii, ac biet t khi b Nga tan cong. Ucraina ng hang th ba sau Qatar va An o. Trc o, trong thi ky t 2018 en 2022, Ucraina ng th 14 trong lanh vc nay.

c Thanh cha Phanxico hn mot lan a to giac chien tranh tai Ucraina va cac nc khac nh c hoi khien nhieu nc ay manh viec san xuat va ban vo kh.

(Sispro.org 13-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page