Tat ca chung ta

eu c keu goi lam tong o

 

Tiep kien chung cua c Thanh cha: Tat ca chung ta eu c keu goi lam tong o.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-03-2023) - Luc gan 9 gi sang th T, ngay 15 thang Ba nam 2023, c Thanh cha Phanxico a tiep kien chung khoang 20,000 tn hu hanh hng, tai Quang trng thanh Phero, di bau tri nang xuan ep nhng co gio kha manh. c Thanh cha danh hn 10 phut i xe mui tran, tien qua cac loi i quang trng e chao tham cac tn hu. Co 5 em be cung ngoi tren xe vi ngai.

Len ti le ai them en th, nh thng le, c Thanh cha lam dau Thanh gia va chao moi ngi theo nghi thc phung vu, trc khi bat au phan ton vinh Li Chua, vi bai oc trch t Tin mng theo thanh Luca, oan 10 (1-2), do tam giao dan tuyen oc bang cac ngon ng khac nhau:

"Chua ch nh 72 ngi khac va sai cac ong c tng hai ngi mot i trc, vao tat ca cac thanh, cac ni ma chnh Ngai se en. Ngai bao cac ong: "Lua chn ay ong ma th gat lai t. Vay cac con hay xin chu mua gat sai th ra gat lua ve".

Bai giao ly

Sang en phan huan du, c Thanh cha tiep tuc loat bai giao ly ve "s hang say loan bao Tin mng: long nhiet thanh tong o cua tn hu". Bai th bay nay co ta e: "Cong ong chung Vatican II. Tr thanh tong o trong mot Giao hoi tong truyen".

c Thanh cha noi:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Tong o la g?

"Chung ta tiep tuc loat bai giao ly ve long hang say loan bao Tin mng, va ni trng Cong ong chung Vatican II, chung ta tm cach hieu ro hn y ngha viec lam "tong o" ngay nay. T "Tong o", Apostolo, gi lai cho chung ta nhom Mi Hai mon e c Chua Giesu chon. Nhieu khi chung ta goi mot v thanh nao o la "tong o", hoac tong quat hn la cac giam muc. Nhng chung ta co y thc rang lam tong o co lien he ti moi Kito hu, va v the cung co lien he ti moi ngi chung ta hay khong? Thc vay, chung ta c keu goi "tr thanh tong o trong mot Giao hoi" ma trong kinh Tin Knh chung ta tuyen xng la "tong truyen".

Vay, la tong o co ngha la g? Co ngha la "c sai i thi hanh mot s mang". Bien co Chua Kito Phuc sinh sai cac tong o cua Ngai ra i khap the gii, thong ban cho ho quyen ma chnh Ngai a nhan c t Chua Cha va ban Than Kh cua Ngai cho ho, o la mot kieu mau va la nen tang. Chung ta oc trong Tin mng theo thanh Gioan: "Chua Giesu lai noi vi ho: "Bnh an cho cac con! Nh Cha a sai Thay, Thay cung sai cac con". Noi roi, Ngai thoi hi vao ho va noi: "Cac con hay nhan lay Thanh Than" (20, 21-22).

n goi

Mot kha canh c ban khac trong viec lam tong o la n goi, ngha la c keu goi. Ngay t au a nh the, khi Chua Giesu "keu goi nhng ngi Ngai muon va ho en vi Ngai" (Mc 3,13). Ngai lap ho thanh nhom, ban cho ho tc hieu "Tong o", e ho vi Ngai va e sai ho i thi hanh s mang (Xc Mc 3,14, Mt 10,1-42). Thanh Phaolo, trong cac th, a t gii thieu the nay: "Phaolo, c goi la tong o" (1 Cr 1,1) va "Phaolo, toi t cua Chua Giesu Kito, tong o do n goi, c chon e loan bao Tin mng cua Thien Chua" (Rm 1,1). Va thanh nhan nhan manh s kien "la tong o khong phai do loai ngi, va cung chang nh loai ngi, nhng do Chua Giesu Kito va Thien Chua Cha, ang a cho Ngi song lai t coi chet" (Gl 1,1); Thien Chua a goi thanh nhan ngay t long me e loan bao Tin mng gia dan ngoai (Xc Gl 1,15-16).

Kinh nghiem cua nhom Mi Hai va chng ta cua thanh Phaolo cung at cau hoi cho chung ta ngay nay; mi goi chung ta kiem chng thai o cua chung ta, nhng chon la, quyet nh cua chung ta tren can ban nhng iem co nh: tat ca tuy thuoc mot n goi nhng khong cua Thien Chua; Thien Chua chon chung ta e lam ca nhng cong tac nhieu khi co ve vt qua kha nang cua chung ta hoac khong tng ng vi nhng mong i cua chung ta; n goi a nhan lanh nhng khong, nh mot hong an can c ap lai mot cach nhng khong.

n goi tong o

Cong ong day: "n goi Kito hu [...] t ban chat cung la n goi tong o" (AA 2). ay la mot n goi chung, "cung nh pham gia chung cua cac phan t c tai sinh trong Chua Kito, co cung n c lam dng t, cung n goi tr nen tron lanh; ch co mot n cu o duy nhat, mot niem hy vong duy nhat va mot c ai khong phan se" (LG 32).

o la mot n goi lien quan en nhng ngi a chu thanh chc cung nh nhng ngi thanh hien, hoac moi tn hu giao dan, nam hay n. Va o la mot n goi ban kha nang thi hanh mot cach tch cc va vi oc sang tao ngha vu tong o cua mnh, gia long mot Giao hoi, trong o "co s khac biet ve tha tac vu nhng mot s mang duy nhat. Cac tong o va nhng ngi ke nhiem nhan c t Chua Kito s vu giang day, cai quan va thanh hoa nhan danh Chua va vi quyen bnh cua Chua. Nhng ca giao dan, v tham gia vao s vu t te, ngon s va vng quyen cua Chua Kito, gia long s mang cua toan the Dan Chua, ho cung co ngha vu rieng trong Giao hoi va the gii" (AA 2).

S cong tac gia giao dan va hang giao pham

Trong khuon kho nay, Cong ong hieu the nao ve s cong tac cua giao dan vi hang giao pham? Phai chang ay la mot s thch ng hoan toan co tnh cach chien thuat vi nhng tnh trang cap thiet ang nay sinh? Khong phai nh vay, co mot cai g hn na, vt len tren nhng hoan canh luc nay va gi nguyen gia tr oi vi ca chung ta. Sac lenh "Ad Gentes", en vi muon dan, khang nh rang: "Giao hoi khong the c coi la thc s c thiet lap, khong song tron ven, khong phai la dau ch hoan hao ve s hien dien cua Chua Kito gia loai ngi, neu khong co s cong tac va ho tr cua mot hang giao dan chan chnh vi hang giao pham" (n.21).

Trong khuon kho cua mot s mang duy nhat, s khac biet ve cac oan sung va tha tac vu khong c tao nen nhng lp ngi c ac an; va no cung khong the la cai c e i ti nhng hnh thc bat bnh ang, la nhng ieu khong the co cho ng trong Chua Kito va trong Giao hoi. S d nh vay, v "mac du vai ngi, do y cua Chua, chnh Chua Kito c at lam thay day, lam ngi ban phat cac mau nhiem va cac muc t cho tha nhan, nhng gia tat ca moi ngi eu co mot s bnh ang ve pham gia va hoat ong chung cho moi tn hu, trong viec xay dng than mnh cua Chua Kito" (LG 32).

Pham gia bnh ang

Nh the, van e bnh ang ve pham gia oi chung ta phai ngh lai bao nhieu kha canh trong cac tng quan cua chung ta, la nhng ieu co tnh quyet nh oi vi viec loan bao Tin mng. V du, chung ta co y thc ve ieu nay la qua nhng li noi, chung ta co the lam thng ton pham gia con ngi, va nh the lam hong nhng tng quan hay khong? Trong khi chung ta tm cach oi thoai vi the gii, chung ta co biet oi thoai gia chung ta la nhng tn hu hay khong? Cach noi cua chung ta co minh bach, chan thanh va tch cc hay khong, hay no m ao, m ho va tieu cc? Co y ch oi thoai trc tiep, dien oi dien hay khong, hay la chung ta gi nhng s iep qua trung gian ngi khac? Chung ta co biet lang nghe e hieu nhng ly do cua ngi khac, hay chung ta ap at, du vi nhng li nhe nhang?

Va c Thanh cha ket luan rang: "Anh ch em, chung ta ng s t at cho mnh nhng cau hoi ay. Chung co the giup chung ta kiem chng cach thc chung ta ang song n goi a nhan lanh khi chu phep ra, cach thc lam tong o cua chung ta trong mot Giao hoi tong truyen.

Chao tham va keu goi

Sau bai huan giao cua c Thanh cha, buoi tiep kien c noi tiep vi phan tom tat bai giao ly va nhng li chao tham cua ngai gi en cac nhom hanh hng bang cac th tieng khac nhau.

ac biet vi cac tn hu noi tieng Phap, c Thanh cha mi goi ho hay cau nguyen trong Mua chay nay cho tat ca cac tn hu Kito, e trong tinh than cong tac, da tren oi thoai va ton trong pham gia moi ngi, ho co the mang lai hy vong cho the gii ngay nay.

Khi chao cac tn hu Ba Lan, c Thanh cha nhac nh ho ve giao huan cua Cong ong chung Vatican II, ve n goi cua moi tn hu a chu phep ra lam tong o. ieu nay oi mot s cong tac thc s gia hang giao pham va giao dan, v trong Giao hoi co nhieu tha tac vu khac nhau, nhng cung mot s mang. c Thanh cha noi: "Toi mi goi anh ch em hay suy ngh lai ve tng quan nay va dan than cung nhau cho viec tai truyen giang Tin mng tai at nc anh ch em.

"Sau cung, bang tieng Y, c Thanh cha noi: "nh thng le, toi ngh en cac ban tre, benh nhan va ngi gia cung nh cac oi tan hon. Toi nhan nhu tat ca moi ngi hay quyet tam tiep tuc hanh trnh Mua chay, tn thac ni s bao ve lien ly cua Me Maria rat thanh. Chung ta hay pho thac cho Me la ang an ui ke lo au va la N Vng Hoa Bnh, va pho thac cho Me ca dan toc Ucraina au thng."

Buoi tiep kien chung ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh cua c Thanh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page