M an phong chan phc

cho phu nhan cua mot chan phc

 

M an phong chan phc cho phu nhan cua mot chan phc.

G. Tran c Anh, O.P.

Guessing (RV News 15-03-2023) - ung 20 nam sau khi phong chan phc cho ngi chong, Giao hoi se m an phong chan phc cho ngi v.

o la n ba tc Maria Theresia Batthyany-Strattmann, phu nhan cua chan phc bac s Batthyany-Strattmann (1876-1951), ngi Hungary. Ba se c c cha Agedius Zsiflovicz, Giam muc Giao phan Eisenstadt ben Ao, cung vi c cha Janos Szekely, Giam muc Giao phan Szombathely, Hungary, m an ieu tra e phong chan phc, vao cuoi thanh le luc 9 gi 30, sang Chua nhat 19 thang Ba nam 2023, tai Vng cung thanh ng thanh pho Guessing ben Ao. ay la hai giao phan giap gii nhau vung bien gii hai nc. Buoi le c ai truyen hnh Ao (ORF 2) va c (ZDF) trc tiep trnh chieu.

N ba tc Maria Theresia Batthyany-Strattmann (1876-1951) a gi mot vai tro nang chong la bac s Laszlo Batthyany Strattmann trong i song c tin va s vu. Bac s xuat than t mot gia nh quy toc Hungary, c c tin sau xa cua v nang , va phat trien long sung mo ac biet oi vi Chua: "c muon yeu thng tron ven va hanh ong phu hp, theo o trong kinh nguyen, trong cong viec nh bac s va nh ngi chong, ngi cha, oi x vi tha nhan va cac benh nhan vi long quy men".

oi v chong thanh hon ngay 10 thang Mi Mot nam 1898 va co c 13 ngi con. Ba Maria Theresia qua i nam 1951, tho 75 tuoi.

Bac s Batthyany-Strattmann tha hng gia san cua chu ruot va ca tc hieu hoang than. Ong a danh mot phan lau ai lam nha thng. Chuyen gia ve nhan khoa, trong 30 nam tri, ong a mo cm mat cho 3,133 benh nhan. Moi ngay cha tr khoang 100 benh nhan ngheo, ma khong can ph ton, va nhieu khi con giup tien bac cho ho. oi lai, ong ch xin ho cau nguyen cho ong. Cac cuoc phau thuat cua ong eu bat au va ket thuc bang mot li cau nguyen.

Bac s Laszlo Batthyany-Strattmann a c c Thanh cha Gioan Phaolo II ton phong chan phc, ngay 23 thang Ba nam 2003. Co 700 tn hu t mien Burgenland ben Ao ve Roma d le, cung vi 14,000 tn hu t cac nc khac, trong buoi le phong chan phc cho 5 v Toi t Chua thuoc cac nc.

Ngay 19 thang Ba nam 2023, 20 nam sau khi bac s Laszlo c phong chan phc, c giam muc Giao phan Eisenstadt m an ieu tra e lam ho s xin phong chan phc cho n Toi t Chua Maria Theresia Batthyany Strattmann. Va e anh dau bien co nay, cung nh ky niem 20 nam phong chan phc cho bac s Laszlo, mot cuoc hanh hng co tnh cach gia nh, ve Roma se c tien hanh vao thang Nam nam 2023.

Ngoai ra, trong cuoc vieng tham Budapest, Hungary, ngay 29 thang T nam 2023, c Thanh cha Phanxico se en Trung tam mang ten chan phc Batthyany Strattmann e gap g cac nhan vien va cac em b khuyet tat ve mat va cac khuyet tat khac. Trung tam nay do n tu Anna Feher (1947-2021) thanh lap va co mot vn tre, mot trng hoc va mot trng noi tru.

(Kathpress 14-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page