c Thanh cha tai keu goi hoa bnh

cho Ucraina va the gii

 

c Thanh cha tai keu goi hoa bnh cho Ucraina va the gii.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-11-2022) - c Thanh cha Phanxico tai keu goi cau nguyen cho hoa bnh the gii, ac biet tai Ucraina.

ay la lan th 100 c Thanh cha len tieng keu goi hoa bnh cho Ucraina, t sau khi nc nay b Nga tan cong, xam chiem va tiep tuc phao kch, ke t ngay 24 thang Hai nam 2022.

Len tieng vao cuoi buoi tiep kien chung sang hom ngay 23 thang Mi Mot nam 2022, trc s hien dien cua gan 10,000 tn hu tai Quang trng thanh Phero, c Thanh cha noi:

"Chung ta hay cau nguyen cho hoa bnh tren the gii va s cham dt moi cuoc xung ot, vi y ngh ac biet oi vi nhng au kho kinh khung cua nhan dan Ucraina yeu quy b moi tang thng. Ve van e nay, th Bay ti ay la ky niem cuoc diet chung kinh khung Holodomor, diet chung bang nan oi nam 1932-1933, do Stalin tao ra Ucraina. Chung ta hay cau nguyen cho cac nan nhan cuoc diet chung nay va cau cho nhng ngi Ucraina yeu quy, cac tre em, phu n, ngi gia, tre em, ngay nay ang chu t ao v cuoc tan cong".

c Thanh cha cung noi rang: "c g Ngay The gii ve anh ca, c hanh hom 21 thang Mi Mot va qua, giup tao ieu kien de dang cho s ben vng trong nganh anh ca va nuoi ca, qua s ton trong cac quyen cua gii ng dan, qua cong viec cua ho, ho gop phan vao an ninh lng thc, dinh dng va giam bt nan ngheo oi tren the gii".

(Sala stampa 23-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page