Uy ban hon hp oi thoai than hoc

Cong giao va Assyria ong phng

 

Uy ban hon hp oi thoai than hoc Cong giao va Assyria ong phng.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-11-2022) - T ngay 16 en ngay 19 thang Mi Mot nam 2022, Uy ban hon hp oi thoai than hoc gia Cong giao va Giao hoi Assyria ong phng a nhom khoa hop toan the lan th 14, tai nha tro thanh Marta noi thanh Vatican.

Giao hoi Assyria ong phng co knh theo nghi le Siriac, khi thuy mien Mesopotamia, va pho bien tai Irak, Kuwait, Syria, Liban, cac nc Vung Vnh, An o, My va Australia, vi so tn hu vao khoang 323,000 ngi thuoc 19 giao phan, hien do c Thng phu Mar Awa III, mi c c Thanh cha tiep kien trong nhng ngay qua.

Trong nhng ngay hop va qua, Uy ban hon hp oi thoai than hoc va noi a hoan tat mot van kien nghien cu vi ta e: "Nhng hnh anh ve Giao hoi trong truyen thong giao phu Siriac va Latinh", noi ve mot so hnh anh va bieu tng Giao hoi c Kinh thanh va cac giao phu Latinh va Siriac noi en trong nhng the ky au tien cua Kito giao.

Thong cao cua Uy ban oi thoai cho biet muc ch van kien nay la e "chng to rang nhng hnh anh ve Giao hoi, chung cho ca hai truyen thong, oi khi c dien ta va c hieu vi nhng sac thai khac nhau, nhng co the giup hai ben cung nhau tm c nhng nen tang mot nen Giao hoi hoc chung". Van kien trnh bay nhng suy t ve 9 hnh anh: Dan Chua, Than Mnh Chua Kito, en th cua Chua Thanh Linh, Hien the cua Chua Kito, ngi Me, Vn nho, Nha thng tinh than, oan chien va con tau.

Trong khoa hop, Uy ban oi thoai a c c Thng phu Mar Awa III vieng tham lan au tien ke t khi ngai nham chc hoi thang Chn nam 2021.

Th Bay, ngay 19 thang Mi Mot nam 2022, sau khi van kien c ky ket gia hai v ong chu tch, la c Tong giam muc Mar Meelis Zaira Australia va c Hong y Kurt Koch, Bo trng Bo Hiep nhat cac tn hu Kito, Uy ban oi thoai a c c Thanh cha tiep kien tai dinh Tong toa cung vi c Thng phu Mar Awa III.

Trong dp nay, c Thanh cha nhac en cong viec cua Uy ban oi thoai nh c bieu lo qua van kien mi ky ket, va khang nh rang: "ieu quan trong la trong hanh trnh ai ket, chung ta ngay cang xch lai gan nhau, khong nhng ch tm ve nguon coi chung, nhng con cung nhau loan bao cho the gii ngay nay, qua cuoc song chng ta va bang li s song, mau nhiem Tnh thng cua Chua Kito va cua Giao hoi Hien The cua Ngi".

Ngai cung cam n c Thng phu Giao hoi Siriac ung ho no lc e cac Giao hoi Kito cung c hanh le Phuc sinh vao mot ngay.

Uy ban se tai nhom tai Roma vao thang Mi nam 2022 e khi s mot nghien cu mi ve e tai: "Phung vu trong i song Giao hoi: mot nghien cu oi chieu cac truyen thong phung cua Giao hoi Latinh va cua Giao hoi ong phng".

(Web cua Bo hiep nhat Kito 21-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page