Giao hoi Cong giao Na Uy

lien tuc gia tang tn hu

 

Giao hoi Cong giao Na Uy lien tuc gia tang tn hu.

G. Tran c Anh, O.P.

Trondheim (RVA News 22-11-2022) - c cha Erik Varden, Giam muc Giam hat Trondheim mien Bac Na Uy noi rang Giao hoi Cong giao tai nc nay lien tuc gia tang so tn hu v lan song nhng ngi di dan, ac biet t Ba Lan va Lituani, nhng van con nhng cuoc tr lai ao.

So ngi Cong giao tai Na Uy tang t 95,650 tn hu trong nam 2015 len 160,800 ngi trong nam 2019.

c cha Varden la mot ngi Na Uy t Tin lanh Luther tr lai Cong giao nam 1993 va ngai la mot linh muc an s dong Xito Nhat phep ben Anh quoc trong 17 nam, trc khi c c Thanh cha bo nhiem cai quan Giam hat Trondheim hoi nam 2019. Giam hat nay ch co 16,000 tn hu Cong giao tren tong so 722,000 dan c.

Trong cuoc phong van danh cho trang mang National Catholic Reporter My, c cha cho biet trong qua kh, cac tn hu Kito Na Uy tr lai Cong giao nhng nay phan ln ho la nhng ngi khong tn ngng. S kham pha Giao hoi Cong giao trung hp vi s kham pha c tin.

c cha noi rang trong viec muc vu, ngai ac biet chu trong en viec giang thuyet e dan chung biet ro hn ve kho tang c tin va ngai cam thay c khch le khi thay nhieu ngi muon tm hieu them ve c tin va gap g mau nhiem trong cac c hanh phung vu nghiem trang. c cha cung ac biet quan tam en viec muc vu cho ngi tre, cac sinh vien va cac cap v chong tre.

(Kai 20-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page