c Thanh cha tiep kien Cong oan tha sai

"Cac bac s vi Phi chau" (Cuamm)

 

c Thanh cha tiep kien Cong oan tha sai "Cac bac s vi Phi chau" (Cuamm).

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-11-2022) - Sang ngay 19 thang Mi Mot nam 2022, c Thanh cha Phanxico a tiep kien Cong oan tha sai "Cac bac s vi Phi chau - Cuamm", nhan dp ky niem 70 nam thanh lap to chc nay. Ngai keu goi ho ac biet e cao gia tr "tai nguyen tr thc" cua nhng ngi tre tai ai luc nay.

Hien dien tai ai thnh ng Phaolo VI noi thanh Vatican, co hn 5,000 ngi gom cac bac s va nhng ngi thien nguyen thuoc cong oan Cuamm, ac biet la c cha Claudio Cipolla, Giam muc Giao phan Padova, bac Y, ni khai sinh cua to chc nay. c cha a gii thieu cong oan vi c Thanh cha.

Ngo li trong dp nay, c Thanh cha nhac en s kien lch s: cach ay 70 nam, t mot hoc vien Padova on tiep cac sinh vien y khoa ngi Phi chau, a nay sinh to chc cac bac s chuyen ho tr Phi chau, theo khau hieu: "vi Phi chau va cho Phi chau": t o mot hanh trnh dai bay thap nien, Cuamm ac biet quan tam giup huan luyen cac nhan vien y te tai cac a phng Phi chau.

c Thanh cha cam n va khch le to chc Cuamm va noi rang: "Hoat ong cua anh ch em la mot cach thc cu the e thc hanh ieu ma chung ta cau xin hang ngay trong kinh Lay Cha; Xin Cha cho chung con lng thc hang ngay. Lng thc nay la sc khoe, la thien ch au tien nh banh, nh nc, nha ca va cong an viec lam. Anh ch em dan than e khong thieu lng thc hang ngay cho bao nhieu anh ch em chung ta ngay nay, trong the ky XXI, khong c san soc y te bnh thng, c ban. That la o nhuc v nhan loai khong co kha nang giai quyet van e nay, nhng lai co kha nang phat trien cong nghe kh gii tan pha moi s. Ngi ta chi hang t cho vo kh, tieu hao nhng tai nguyen khong lo trong cong nghe phu du, giai tr, ky nghe my pham...".

c Thanh cha cung ac biet bay to s gan gui vi nhng nc ngai ac biet quy men, nh Cong hoa Trung Phi, Nam Sudan, ni ma neu Chua muon ngai se vieng tham vao au nam ti. o la nhng nc rat ngheo va mong manh, nhng nc ma the gii ch coi la quan trong v nhng tai nguyen can khai thac. Trai lai, Chua coi ho la nhng nc yeu quy cua Ngai, trong o Chua gi anh ch em en nh nhng ngi Samaritano nhan lanh, chng nhan cua Tin mng. Anh ch em ng s phai ng au vi nhng thach o kho khan, can thiep tai nhng ni heo lanh, b bao lc, ni ma dan chung khong the san soc cha tr cho mnh. Anh ch em hay vi ho".

(Rei 19-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page