To chc tr giup Giao hoi au kho

ho tr nam trieu Euro cho Ucraina

 

To chc tr giup Giao hoi au kho ho tr nam trieu Euro cho Ucraina.

G. Tran c Anh, O.P.

Vienne (RVA News 05-08-2022) -T au chien tranh tai Ucraina hoi thang Hai nam 2022 en nay, to chc bac ai Cong giao quoc te "Tr giup cac Giao hoi au kho" a tr giup cap thi khoang nam trieu Euro cho dan chung tai Ucraina.

Ngan khoan nay c chuyen ti Giao hoi Cong giao Latinh cung nh Giao hoi Cong giao nghi le ong phng tai nc nay.

Trong thong cao cong bo hom ngay 03 thang Tam nam 2022, tai thanh pho Vienne va Munich, ba Magda Kaczmarek, Giam oc ve d an cua to chc "Tr giup cac Giao hoi au kho" cho biet ba van gi lien lac hang ngay vi nhng ngi trach nhiem Ucraina e c thong tin ve nhng d an tr giup u tien: "Lo lang ln la ve mua ong nam nay. Nhng chung toi cung a lo ve so lng lng thc va xang dau, vao cuoi thang Tam nay bat au khan hiem".

Trong so cac ngan khoan c to chc bac ai nay tr giup, ngay t au a co mot trieu 300 ngan Euro c chuyen cho cac giao phan vung chien tranh, e gop phan bao am s song con va hoat ong cua cac linh muc va n tu trong cac cong oan, cac trung tam, va ni tru ngu cua nhng ngi t nan.

800,000 Euro di dang bong le c danh cho cac linh muc Cong giao Latinh va ong phng. V cac linh muc tai Ucraina co so thu nhap rat t, nen bong le la mot ho tr quan trong cho chi ph thng nhat cua cac v. ong thi co nhng sang kien ve muc vu va xa hoi. T au chien tranh, nhieu linh muc phai di chuyen nhieu gi hn tren nhng con ng go ghe va nguy hiem e co the cham soc ve lng thc va tinh than cho cac giao dan nhng vung heo lanh.

Thong cao cung cho biet cac tu vien, nha ao tao va tnh tam, ac biet tai mien tay Ucraina cung c tai tr 650,000 Euro, nh o cac c s nay co the on nhan nhng ngi di tan noi a. Ngoai ra, co 450,000 Euro e ho tr phng tien sinh song cua cac tu s, va nang cac n tu gia yeu.

Tuy Ucraina van con trong chien tranh va cha biet bao gi cham dt, tai mot so mien, cong viec tu bo cac nha ca b thiet hai cung a bat au. Ve phng dien nay, to chc Tr giup cac Giao hoi au kho a danh mot trieu 100 ngan Euro e giup ; v du, ai chung vien cua Cong giao Latinh ngoai o thu o Kiev a b quan lnh Nga chiem ong va cp boc.

Mot nhu cau ac biet tai Ucraina trong luc nay la phng tien chuyen ch e co the phan phat cac o cu tr va thc pham. V the, to chc bac ai nay a danh 600,000 Euro e sam 29 chiec xe. 100,000 Euro khac c danh e tai tr cac d an muc vu nho trong cac phng tien truyen thong va ao tao cua Giao hoi.

Co nhng hau qua te nhat cua chien tranh thng khong c nhan thay ngay, o la nhng hau qua ve tam ly, tinh than, the ly va nhan ao, ch ve sau ngi ta mi nhan ro. Ch co Thien Chua vi co the cha lanh nhng thng tch sau am. Nhng ong Thomas Heine-Geldern, Chu tch to chc Tr giup cac Giao hoi au kho noi rang, dau vay chung toi tm cach ho tr cac Giao hoi a phng e ho ap ng cac nhu cau cap thiet nhat va tiep tuc thi hanh s mang.

Ngan khoan nam trieu Euro noi tren en t cac an nhan hai mi ba quoc gia, ni to chc bac ai nay co van phong chi nhanh. Nguyen tai Ao, co 700,000 Euro c cac an nhan tr giup cho cac nan nhan chien tranh Ucraina.

(Kathpress 3-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page