Cac giam muc Haiti ngay cang lo au

ve tnh hnh at nc

 

Cac giam muc Haiti ngay cang lo au ve tnh hnh at nc.

G. Tran c Anh, O.P.

(RVA News 02-08-2022) - Hoi ong Giam muc Haiti ngay lo au hn v tnh hnh at nc ngay cang suy oi: "Haiti ngay cang trong tay cac bang ang vo trang: chung toi ngac nhien va phan no v s bat lc cua Nha nc".

Cac giam muc Haiti bay to lap trng tren ay trong mot s iep dai, trong o cac v bao ong v s hien dien hang loat va nay khong b kiem soat cua cac bang ang bat lng vo trang, cung vi te nan tham nhung, ngheo oi tot cung, bap benh, nan bat coc ngi, va thieu tn nhiem gia con ngi vi nhau".

Trong khi o, tren bnh dien chnh phu va dan chung, dng nh khong phan ng. Trung tam thu o Port-au-Prince, trong nhng ngay gan ay tr thanh ni dien ra cac cuoc ung o manh me gia cac bang ang vo trang, tao nen nhieu nan nhan ni cac thng dan b bao vay, va trong tnh trang rat lo au. Chnh canh sat cung bat lc".

Cac giam muc nhac lai rang ca nha th Chnh toa c Me Len Tri, trong tuan qua, cung a b hoa hoan v ac y. Cung may lnh cu hoa a kp thi cha c vu chay.

Theo Lien Hiep Quoc, a co 471 ngi chet hoac mat tch v lan song bao lc trong mi nam gan ay Haiti.

Hoi ong Giam muc Haiti bay to s kinh ngac va phan no trc s bat lc cua chnh quyen, e cho cac bang ang vo trang hoanh hanh, vi nhng hanh vi ac y cua ho. Chung cp boc, bat giam ngi, pha huy, sat hai, thieu huy, thach thc chnh quyen, cac nhan vien cong lc dng nh b e bep v bao lc cua cac nhom nay. S iep cua cac giam muc Haiti co oan viet: "Chung toi t hoi: tai sao Nha nc khong hanh ong manh me e tran ap nghiem ngat, trong khuon kho quoc gia phap quyen, e nhng ke cp khong con co the gay hai? Phai chang Nha nc khong the vo hieu hoa cac nguon cung cap vo kh cho nhng phe nhom va ca nhan, hoac co nhng ngi khong the ung cham ti ang thu li t trnh trang hien nay?"

Cac giam muc cung khang nh rang: "Chung toi hp tieng vi tat ca nhng ngi ang chu au kho v tnh trang nay va ang mong c an ninh va hoa bnh, e yeu cau Nha nc cap thiet can thiep hau mu ch cho cac cong dan. Can khan cap giai giap cac bang ang".

Sau cung, Hoi ong Giam muc Haiti keu goi cac doanh nhan, chnh tr gia, cac v lanh ao cac to chc chnh quyen va xa hoi dan s cong tac vi nhau e bai tr nan bat an di moi hnh thc: "Nh the, chung ta se gop phan vao s thay oi ma moi ngi mong c. Chung ta khong the tiep tuc song nh nhng con tin cua nan cp boc tai at nc nay va khong the chap nhan tnh trang o nh the la ieu bnh thng. a en luc thc tnh ra khoi tnh trang ngai ngu cua chung ta va manh me noi rang: hay cham dt s bat an! Cham dt cac vu bat coc! Khong hp phap, khong ong loa vi nhng hoat ong cua cac bang ang vo trang! Khong chap nhan d an huy hoai quoc gia!

(Sir 1-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page