c Thanh cha giup tai chanh

cho trung tam cai nghien Canada

 

c Thanh cha giup tai chanh cho trung tam cai nghien Canada.

G. Tran c Anh, O.P.

Quebec (RVA News 02-08-2022) - Trong cuoc vieng tham tai thanh pho Quebec, ngay 28 thang Bay nam 2022, c Thanh cha Phanxico a bat ng ghe tham Huynh oan thanh Anphongso, mot trung tam Beauport, giup cai nghien ma tuy va ru, tang cho Trung tam 20,000 ola Canada.

Cuoc vieng tham khong co trong chng trnh chnh thc va c gi kn cho en phut chot, e khoi thu hut dan chung en.

Trung tam do cha Andre Morency, dong Chua Cu The, sang lap nam 1994 va phu trach vi s cong tac cua hai giao dan. Tai ay, nhng ngi nghien ngap c giup e bat au lam lai cuoc i.

c Hong y Gerard Cyprien Lacroix, Tong giam muc Quebec, co lan a ha vi cha rang: 'Neu mot ngay kia, c Thanh cha en vieng tham Quebec, toi se dan ngai en Huynh oan cua cha".

Khi c biet c Thanh cha se en Canada, cha Morency viet th nhac nh c Hong y ve li ha va ngai a gi li. Cha cung gi b mat ieu nay. e co s hien dien cua nhng ngi thien nguyen va nhng ngi trung tam, cha lay ly do to chc mot ba an tra ac biet e cam n ho.

The la au buoi chieu ngay 28 thang Bay nam 2022, sau khi ghe tham en thanh Anne de Beaupre, c Thanh cha a ghe lai tham trung tam. Cuoc vieng tham ch keo dai 20 phut. Ngai tang cho nhng ngi hien dien cac chuoi trang hat va mot anh c Me Hang Cu Giup, va trc khi c Thanh cha ri trung tam, mot can ve mi cha Andre Morency en gan c Giao hoang va trao cho cha phong b va noi: "Cha Morency, tien nay danh e giup ngi ngheo".

Ch khi m phong b, sau khi c Giao hoang ri trung tam, cha mi biet noi dung trong th. Cha cam ong en ri le.

(tvanouvelles.ca 28-7-2022, ici.radio-canada)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page