c Thanh cha se vieng tham Kazakhstan

 

c Thanh cha se vieng tham Kazakhstan.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-08-2022) - Hom mung 01 thang Tam nam 2022, Giam oc Phong Bao ch Toa Thanh, ong Matteo Bruni, thong bao c Thanh cha Phanxico se vieng tham Cong hoa Kazakhstan, t ngay 13 en 15 thang Chn nam 2022, vieng tham thanh pho Nur-Sultan, nhan dp Hoi ngh lan th VII cac v lanh ao The gii va cac truyen thong ton giao.

c Thng phu Kirill, Giao chu Chnh thong Nga cung thuoc so cac v lanh ao ton giao tham d Hoi ngh nay. Trong thi gian qua, c Thanh cha cho biet co the ngai se gap c Thng phu trong dp nay.

ai s Ucraina canh Toa thanh th cho biet se lam het cach e c Thanh cha ng gap c Thng Phu Kirill.

(Tong hp 1-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page