Hoi Hiep s Malta keu goi

tang cng chong buon ngi

 

Hoi Hiep s Malta keu goi tang cng chong buon ngi.

G. Tran c Anh, O.P.

Geneve (RVA News 02-08-2022) - Hoi Hiep s Malta keu goi cong ong quoc te co nhng bien phap hu hieu hn chong nan buon ngi va chnh Hoi nay tai quyet tam chien au chong nan buon ngi va bao ve cac nan nhan.

Hoi Hiep s Malta a ra li keu goi tren ay, nhan ngay The gii chong nan buon ngi, c hanh hom 30 thang Bay nam 2022, vi chu e "Viec s dung va lam dung cac ky thuat mi".

Hoi Hiep S Malta la mot to chc co qui che cua mot thc the quoc te, hien hu t gan 1,000 nam nay, co chu quyen nh mot quoc gia va co quan he ngoai giao tren cap ai s vi 106 nc tren the gii. Ve phng dien tinh than va tu c, Hoi co qui che nh mot dong tu Cong giao va di kha canh nay Hoi tuy thuoc c Giao hoang.

Tuyen bo hom 28 thang Bay nam 2022, ong Albert Boeselager, Chng An cua Hoi Hiep s, khang nh rang: "Nan buon ngi la mot van e hoan cau va v the oi phai co mot cau tra li hoan vu".

Theo Lien Hiep Quoc, moi nam co khoang hai trieu ngi tr thanh nan nhan cua nan buon ngi, phan ln la nhng ngi tron chay chien tranh, ngheo oi va thien tai. Ho ri vao tay nhng ke bat lng gian ac, ke ca nhng nhom khung bo, bat coc ngi vi muc ch bien ho thanh no le tnh duc, cng bach lao ong, hoac boc lot di nhng hnh thc khac. Thng chung chieu du cac nan nhan vi nhng li ha hen mot cuoc song tot ep hn.

Trong so cac nan nhan, phan ln la phu n va thieu n de b ton thng nhat. Trong nam 2018, c 10 nan nhan c phat hien tren the gii, th co 5 phu n va 2 thieu n. Va theo to chc "Save the Children", Hay cu cac tre em, mot phan t cac nan nhan nan buon ngi Au chau la nhng tre v thanh nien.

Ong Michel Veuthey, ai s cua Hoi Hiep s Malta canh cac to chc Lien Hiep Quoc tai Geneve, ac trach theo doi va bai tr nan buon ngi, mac du a co mot khuon kho phap ly quoc te chong nan buon ngi, nhng con so cac nan nhan b phat hien va viec ket an nhng ke b cao ve toi buon ngi van mc o rat thap: ch co mot tren tong so 2,154 vu i en ban ket an. Ong noi: "Cac bien phap ngay nay e truy to nhng ke buon ngi, va bao ve, giup cac nan nhan eu khong u va thieu hieu nang. Cac luat le va c cau hien nay tren bnh dien a phng, mien va hoan vu, tuy a co nhng chung khong thch hp e ng au vi nhng thach o ang gia tang do nan buon ngi".

T nam 2017, Hoi Hiep s Malta dan than tch cc trong viec gay y thc trong d luan quan chung ve te nan kinh khung nay. Hoi tham gia va len tieng trong cac khoa hop cua Hoi ong Nhan quyen Lien Hiep Quoc ve nhng hnh thc khac nhau trong nan buon ngi hoac nan no le tan thi nh cng bach lao ong, cng bach ket hon, va mang thai, ban tre em, dam o va nan buon ban c phan.

Hoi cung gia tang lien ket va cong tac vi cac ai hoc Phap, Y, Thuy S va Hoa Ky ve van e nay.

(Vatican News 30-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page