S dung cua cai la ieu tot

nhng khong no le cho cua cai

 

Kinh Truyen tin vi c Thanh cha: S dung cua cai la ieu tot nhng khong no le cho cua cai.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-08-2022) - Sau mot Chua nhat vang mat v ban tong du tai Canada, tra Chua nhat 31 thang Bay nam 2022, c Thanh cha Phanxico a chu s kinh Truyen tin vi hang ngan tn hu, tai Quang trng Thanh Phero, di bau tri ngay cang nang hn.

c Thanh cha tai keu goi hoa bnh cho Ucraina, va cam n chnh quyen, cac v lanh ao chnh quyen Canada, cac thu lanh tho dan, cac giam muc cung nh nhng ngi a gop phan vao chuyen hanh hng thong hoi cua ngai tai Canada t ngay 24 en 29 thang Bay nam 2022.

Huan du cua c Thanh cha

Trong bai suy niem ngan trc khi oc kinh, c Thanh cha a giai thch y ngha bai Tin mng theo thanh Luca, oc trong thanh le Chua nhat th XVIII thng nien nam C, ve vu hai anh em tranh bien vi nhau ve van e gia tai.

c Thanh cha noi:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Trong bai Tin mng phung vu Chua nhat hom nay, mot ngi kia thnh cau Chua Giesu: "Xin Thay noi vi anh con chia gia tai cho con" (Lc 12,13). o la mot trng hp rat thong thng. Nhng van e nh the van con xay ra thng nhat: ang tiec la bao nhieu anh ch em, bao nhieu thanh phan trong cung mot gia nh cai nhau, va nhieu khi khong noi vi nhau na, v van e gia tai!

Long tham

"Chua Giesu tra li cho ngi ay. Ngai khong i vao chi tiet, nhng i thang vao coi re nhng chia re v van e s hu tai san. Chua noi: "Cac con hay tranh xa moi tham lam" (v.15). Long tham la g? o la s ham muon cua cai vo o, c muon ngay cang lam giau. o la mot can benh huy hoai con ngi, v s oi khat s hu tao nen s le thuoc. Nhat la ai a co nhieu th chang bao gi hai long: ngay cang muon co them na, va ch danh cho mnh. Nhng nh the, ngi ta se khong con t do na: o la s quyen luyen, no le nhng g ma le ra ho phai dung e song t do va thanh than. Thay v s dung tien bac, th lai tr thanh no le tien bac. Nhng long tham cung la mot benh nguy hiem cho xa hoi: v no, ngay nay ta i ti nhng tnh trang nghch ly khac, ti mot bat cong cha tng co trong lch s, trong o mot thieu so s hu bao nhieu cua cai, trong khi bao nhieu ngi khac ch co mot chut.

"Chung ta cung hay ngh en chien tranh va xung ot: hau nh luon luon co s ham muon tai nguyen va cua cai trong o. Bao nhieu li loc ang sau mot cuoc chien tranh! Mot ieu chac chan trong so nay, chnh la s buon ban vo kh.

c Thanh cha neu nhan xet: "Ngay hom nay, Chua Giesu day chung ta rang ni trong tam cua tnh trang o, co long tham lam ni tam hon moi ngi. Vay chung ta hay th t hoi: toi co dnh ben, quyen luyen cua cai, giau sang hay khong? Toi co than van v ieu toi thieu hoac toi co biet hai long vi ieu toi co hay khong? Toi co b cam do, v tien bac va c may, e roi hy sinh nhng tng quan va thi gi cho tha nhan hay khong? Va toi co bao gi hy sinh s ton trong luat phap va s lng thien tren ban th cua s tham lam hay khong? Toi noi "ban th" ay v nhng cua cai vat chat, tien bac, giau sang co the tr thanh mot s phung t, mot s ton th than tng thc s. V the, Chua Giesu canh giac chung ta vi nhng li manh me. Ngai noi: khong the lam toi hai chu - chung ta chu y - Ngai khong noi 'Thien Chua va ma qu', hoac thien va ac, nhng la 'Thien Chua va tien bac' (Xc Lc 16,13). S dung cua cai la ieu tot; no le cho cua cai th khong: o la th than tng, xuc pham en Thien Chua.

Giau theo Thien Chua

"Chung ta co the ngh: vay chung ta khong c mong c tr nen giau co sao? Chac chan la co the, ieu ung la c muon nh the, tr nen giau co la ieu tot ep, nhng la giau co theo Thien Chua! Thien Chua giau hn tat ca moi ngi: Ngai giau long cam thng, thng xot. S giau sang cua Ngai khong lam cho ai tr nen ngheo. o la mot s giau sang muon cho i, phan phat, chia se.

"Anh ch em, tch tr cua cai vat chat khong u e song tot, v Chua Giesu day, i song khong le thuoc ieu ma ta s hu (Xc Lc 12,15). Trai lai, no le thuoc nhng tng quan tot: vi Thien Chua, vi tha nhan va vi ca nhng ngi co t hn. V the, chung ta hay t hoi: phan toi, toi co muon tr nen giau hay khong? Giau theo Thien Chua hay theo long tham cua toi? Va tr lai e tai gia tai, gia tai nao toi muon e lai? Tien bac trong ngan hang, nhng cua cai vat chat, hay la ngi nhng ngi hai long quanh toi, nhng viec tot lanh khong b quen, nhng ngi ma toi giup e tang trng va trng thanh?

Va c Thanh cha ket luan: "Xin c Me giup chung ta hieu au la nhng thien ch ch thc cua cuoc song, nhng thien ch trng ton mai mai."

Chao tham va keu goi

Sau khi oc kinh va ban phep lanh cho moi ngi, c Thanh cha cho biet ngai mi ve Roma sang th Bay 30 thang Bay nam 2022, sau cuoc hanh hng thong hoi Canada, ong thi thong bao se noi nhieu ve cuoc tong du nay trong buoi tiep kien chung sang th T ti ay. Trong khi ch i, ngai cam n tat ca moi ngi tai Canada, chnh quyen, cac thu lanh tho dan, cac giam muc, nhng ngi a cau nguyen cho cuoc vieng tham va gop phan to chc cuoc vieng tham nay.

c Thanh cha cung noi them rang trong nhng ngay tham Canada, ngai khong ngng cau nguyen moi ngay cho nhan dan Ucraina, b tan cong va chu au kho v cuoc chien tranh t hn nam thang nay, mot vet thng ln m toang gia long Au chau. c Thanh cha nhan manh rang giai phap duy nhat cho cuoc chien nay la thng thuyet vi nhau e tm giai phap hoa bnh.

c Thanh cha chao tham cac nhom hanh hng, cac phai oan t nhieu ni Y. Sau cung, ngai chao mng cac tu s cung dong Ten vi ngai, nhan le thanh to phu Ignatio Loyola, cau chuc ho tiep tuc tien bc trong vui ti. c Thanh cha chuc moi ngi mot Chua nhat an lanh va xin moi ngi ng quen cau nguyen cho ngai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page