c Thanh cha chao mng va khch le

cac tha sai Phanxico tai Argentina

 

c Thanh cha chao mng va khch le cac tha sai Phanxico tai Argentina.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-06-2022) - c Thanh cha Phanxico chao mng va khch le cac tha sai Phanxico Argentina tiep tuc sang kien truyen giao nay.

Phong trao cac tha sai Phanxico c thanh lap tai Argentina cach ay chn nam (2013), vi muc ch m cac giao x mi tai cac khu vc ngheo tai nc nay. Ngay 08 thang Nam nam 2022, le knh c Me Lujan, bon mang cua Argentina, cac tha sai Phanxico a khai mac "Con ng van hoa lch s c Me Lujan", mot tien trnh hanh hng tai Trung tam Thanh Mau nay, moi nam thu hut chn trieu tn hu en knh vieng. Muc ch hanh trnh nay la e giup cac tn hu en hanh hng tai en thanh noi tieng nay, tang cng ky c va long sung knh c Me.

Trong s iep Video, ngay 20 thang Sau nam 2022, c Thanh cha chao mng va chuc lanh cho sang kien nay, ong thi mi goi cac tha sai "luon tiep tuc tien bc, vi niem tin n s, niem tin ma chung ta a on nhan t cha me chung ta. o la niem tin cua dan toc chung ta. Chnh niem tin nay a thay oi lch s".

c Thanh cha Phanxico, khi con la Tong giam muc giao phan thu o Buenos Aires, van cung vi cac tn hu en hanh hng tai en thanh quoc gia nay, va lai lau gi trong nha th e giai toi cho cac tn hu hanh hng.

en thanh c Me Lujan cach Buenos Aires 67 cay so, va tai ay co ton knh tng anh c Me Vo Nhiem, c a ti Argentina hoi nam 1630. Mot so bien co la lung a xay ra trong lch s tng anh c Me.

(Vatican News 20-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page