c Thanh cha tiep Hoi ngh quoc te

ve than hoc luan ly

 

c Thanh cha tiep Hoi ngh quoc te ve than hoc luan ly.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-05-2022) - Sang hom 13 thang Nam nam 2022, c Thanh cha Phanxico a tiep kien cac tham d vien Hoi ngh quoc te ve than hoc luan ly, do ai hoc Giao hoang Gregoriana va Giao hoang Hoc vien Gioan Phaolo II Roma, to chc trong khuon kho nam ky niem Tong huan "Amoris laetitia", Niem vui yeu thng, ve gia nh. Ngai keu goi e y en thc trang ngay nay trong viec giang day luan ly.

c Thanh cha khang nh rang: "Hon nhan va gia nh co the la mot "kairos", thi iem thuan tien, cho than hoc luan ly, e xet lai nhng pham tru (categorie) dien giai kinh nghiem luan ly di anh sang nhng g xay ra trong moi trng gia nh. Gia than hoc va hoat ong muc vu can thiet nh mot cai vong tuan hoan. ng loi thc hanh muc vu khong the rut t nhng nguyen tac than hoc tru tng, cung nh suy t than hoc khong the gii han vao viec lap lai nhng ng loi thc hanh. Bao nhieu lan hon nhan c trnh bay "nh mot ganh nang can phai chu ng suot i", thay v nh "mot con ng sinh ong e tang trng va vien man" (Amoris laetitia 37). Khong phai v the ma luan ly Tin mng t khc khong cong bo hong an cua Thien Chua, t o phat sinh ngha vu va s tan tuy. Than hoc co mot chc nang phe bnh, hieu biet ve c tin, nhng suy t than hoc phai i t kinh nghiem sinh ong va t cam thc c tin cua cac tn hu, sensus fidei fidelium. Ch nh the s hieu biet cua than hoc ve c tin mi phuc vu thc s cho Giao hoi. Chnh v the viec thc hanh s phan nh tr nen can thiet hn bao gi het, m ra khong gian cho "lng tam cua cac tn hu, la nhng ngi bao nhieu lan het sc ap ng Tin mng, gia nhng gii han cua mnh va co the thi hanh s phan nh ban than ng trc nhng tnh trang, trong o moi khuon kho khong con na" (A.L 37).

c Thanh cha noi them rang: "Luan ly Tin mng xa la vi s duy luan ly bien viec tuan gi theo ch cac qui luat thanh mot bao am cho s cong chnh cua mnh trc mat Thien Chua, va cung xa la oi vi chu ngha duy tam, nhan danh mot ieu tot ep ly tng, no lam nan long va xa ri ieu tot ep co the co". (A.L. 308, EG 44)

(Rei 13-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page