Chnh phu Hungary chong lai

chu trng trng phat cac lanh ao ton giao

 

Chnh phu Hungary chong lai chu trng trng phat cac lanh ao ton giao.

G. Tran c Anh, O.P.

Budapest (RVA News 11-05-2022) - Chnh phu Hungary chong lai chu trng trng phat cac v lanh ao ton giao.

Lien hiep Au chau ang chu trng trng phat c Thng phu Kirill, Giao chu Chnh thong Nga, v cho rang v nay cong tac vi Tong thong Putin trong chien tranh tai Ucraina hien nay.

Quoc vu khanh cua Hungary ac trach tr giup cac Kito hu b bach hai, ong Tristan Azbej, tuyen bo hom 08 thang Nam nam 2022, tren ai truyen hnh nc nay ve d nh cua Lien hiep Au chau rang Hungary len an cuoc tan cong cua Nga tai Ucraina va ung ho nhieu bien phap trng phat khac chong Nga cung nh ho tr cac cuoc thng thuyet hoa bnh, nhng thay rang cac cuoc trng phat chong thu lanh Chnh thong Nga la ieu vo ngha va phan tac dung va co hai".

Ong Azbej noi them rang Giao hoi Chnh thong Nga co khoang 160 trieu tn hu va 40,000 linh muc tren the gii. "That la ieu ien ro e ngh cua Lien hiep Au chau cam c Thng phu Kirill khong c di chuyen va co lap cac tn hu vi v lanh ao tinh than cua ho."

Mat khac, c Tong giam muc Hilarion, Chu tch Hoi ong Ngoai vu Toa Thng phu Chnh thong Nga noi rang nhng bien phap trng phat ma Uy ban hanh phap cua Lien hiep Au chau d tnh ap at cho c Thng phu Kirill se khong anh hng ti cac hoat ong cua ngai va i song Giao hoi Chnh thong Nga.

Tuyen bo tren ai truyen hnh Russia 24 TV, hom ngay 10 thang Nam nam 2022, c Tong giam muc Hilarion noi: "Ve c Thng phu, toi ngh khong co bien phap trng phat nao cam can c ngai tiep tuc cac hoat ong, nham cung co xa hoi Nga, cham soc muc vu cho toan the oan chien cua Giao hoi Chnh thong Nga, va nham at ti hoa bnh gia cac dan toc Slave anh em, cang sm cang tot".

Theo c Tong giam muc, nhng tuyen bo cua c Thng phu Kirill c d luan Tay phng nhn di lang knh cua nhng tuyen truyen, c pho bien qua cac phng tien truyen thong, va cac chnh tr gia Tay phng khong the tham nh ung an ve cac tuyen bo cua c Thng phu. V the, "Neu ho ap at nhng trng phat, th d nhien o la quyen cua ho, chung toi khong the anh hng ti viec o, va dau sao nhng trng phat ay khong anh hng ti i song Giao hoi Chnh thong".

(Sismografo 10-5-2022; Interfax 10-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page