Bao Quan sat vien Roma phong van c Thanh cha:

Thanh Giuse, ngi cha biet "ng sang mot ben"

 

Bao Quan sat vien Roma phong van c Thanh cha: Thanh Giuse, ngi cha biet "ng sang mot ben".

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-01-2022) - Hom 13 thang Gieng nam 2022, bao Quan sat vien Roma (Osservatore Romano) cua Toa Thanh a ang bai phong ve tnh phu t cua thanh Giuse, vai tro cua cha me trong thi ai dch Covid-19 va chng ta cua thanh Giuse, gng mau cho nhng ngi cha ngay nay ve long can am va s du hien.

Cuoc phong van c thc hien nhan dp Nam thanh Giuse mi ket thuc ngay 08 thang Mi Hai nam 2021. Bao Quan sat vien Roma ghi nhan rang tuy nam ac biet nay a ket thuc, nhng s quan tam va long knh men cua c Thanh cha Phanxico oi vi thanh nhan khong ket thuc, trai lai c trien khai gan ay qua loat bai giao ly trong cac buoi tiep kien chung th T hang tuan, t ngay 17 thang Mi Mot nam 2021, dien giai vai tro va mau gng cua thanh Giuse, Bon mang Giao hoi hoan vu.

Bao Quan sat vien Roma cung nhan xet rang qua cuoc phong van, c Thanh cha chng to tat ca tnh thng oi vi cac gia nh, s gan gui cua ngai oi vi nhng ngi ang chu au kho va moi quan tam cua Giao hoi oi vi cac cha me hien nay, ang phai ng au vi hang ngan kho khan e mang lai mot tng lai cho con cai.

c Thanh cha cung lam noi bat s kien thanh Giuse thc la "ngi cua nhng thi ai kho khan". c Thanh cha noi: "Cac bien co ve s giang sinh cua Chua Giesu la nhng bien co kho khan, ay chng ngai, ay van e, bach hai, en toi, va Thien Chua, e Con cua Ngi sinh ra trong tran the, a at canh Con Me Maria va thanh Giuse. Neu Me Maria la ngi a sinh ha Ngoi Li lam ngi, th thanh Giuse la ngi a bao ve Chua Hai ong, a nuoi dng va lam tang trng. Ni thanh nhan chung ta co the noi o la "mot ngi cua nhng thi ky kho khan", mot ngi cu the, biet lanh trach nhiem cua mnh. Theo ngha o, ni thanh Giuse co hai ac tnh: mot ang la linh ao noi bat cua thanh nhan c bieu lo trong Tin mng qua chuyen nhng giac m; nhng trnh thuat nay chng to kha nang cua thanh Giuse biet lang nghe Chua noi trong tam hon. Ch co ngi nao cau nguyen, co mot i song noi tam nong nhiet, mi co the co kha nang phan biet tieng cua Thien Chua gia bao nhieu tieng noi quanh ta."

Ben canh ac tnh ay, thanh Giuse la ngi cu the biet ng au vi cac van e mot cach het sc thc tien, va trc nhng kho khan va chng ngai, ngai khong bao gi co thai o coi mnh la nan nhan. Trai lai, thanh nhan luon trong vien tng phan ng, ap ng va tn thac ni Thien Chua va tm ra mot giai phap vi tinh than sang tao".

Thanh Giuse, ngi cha biet "ng sang mot ben"

Trong cuoc phong van, c Thanh cha ghi nhan mot ac iem khac cua thanh Giuse ve s ton trong t do. Ngai noi: "Tnh thng luon sinh ra t do, tnh thng khong bao gi c tr thanh nha tu, chiem hu. Thanh Giuse chng to cho chung ta kha nang cham soc Chua Giesu ma khong bao gi chiem hu Ngi, khong bao gi muon leo lai, lam cho Ngi xao nhang s vu. Toi tin rang ieu nay rat quan trong, kiem chng kha nang cua chung ta co biet thc hien mot bc lui hay khong. Mot ngi cha tot la ngi cha biet "ng sang mot ben" vao luc thuan tien e ngi con co the troi len vi ve ep, vi ac tnh co mot khong hai, vi nhng chon la, vi n goi cua ngi con. Theo ngha o, moi tng quan tot ep can phai t bo y muon ap at t tren cao mot hnh anh, mot mong i, muon chiem tron mai dien trng vi mot thai o coi mnh la nhan vat chnh mot cach thai qua. ac tnh cua thanh Giuse la biet "ng sang mot ben", khiem ton la kha nang chuyen mnh xuong hang th hai. Co le o la mot kha canh quyet nh trong tnh thng ma thanh nhan chng to oi vi Chua Giesu... Noi gng thanh Giuse chung ta cung phai t hoi mnh co kha nang bc lui, e ngi khac, nhat la ngi c uy thac cho mnh, tm thay ni chung ta mot iem tham chieu, ch khong bao gi la mot chng ngai".

(Oss. Rom. 13-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page