Giao hoi Cong giao Ao:

Giao dan giam, thu nhap gia tang

 

Giao hoi Cong giao Ao: Giao dan giam, thu nhap gia tang.

G. Tran c Anh, O.P.

Vienne (RVA News 13-01-2022) - Theo thong ke cong bo hom 12 thang Gieng nam 2022, so tn hu Cong giao tai Ao suy giam, nhng so thu nhap cua Giao hoi nay lai gia tang.

Tnh en ngay 31 thang Mi Hai nam 2021, so tn hu Cong giao tai Ao giam 1.6%, tc la t bon trieu 910 ngan xuong con bon trieu 830 ngan. Co 71,550 ngi ri bo Giao hoi, so vi 57,727 ngi cua nam 2020.

Tuy nhien so thu nhap cua Giao hoi Cong giao Ao trong nam 2021 la 484 trieu Euro, do ong gop ma cac tn hu buoc phai ong cho Giao hoi cua mnh theo luat phap cua nha nc, tc la tang them ba trieu Euro so vi nam 2019. So tien ong gop nay tng ng vi 75% so thu nhap hang nam cua Giao hoi.

Ty le ong gop nay la 1.1% thue li tc ong cho nha nc. Ty le nay tng oi t oi so vi tnh trang tai c: tn o moi ton giao c nha nc cong nhan, phai ong cho Giao hoi cua mnh so tien thue t 8 en 9% tien thue li tc ong cho nha nc.

Hien tng tng t cung xay ra tai c: so tn hu giam sut nhng so thu nhap cua Giao hoi lai gia tang.

c cha Franz Lackner, Tong giam muc giao phan Salzburg, Chu tch Hoi ong Giam muc Ao, cam n cac tn hu Cong giao v s ong gop va noi rang: "Moi Euro t s ong gop cho Giao hoi lam cho s dan than va tan tuy cua chung toi cho dan chung trong cac giao phan chung ta tr thanh ieu co the thc hien c".

Chnh quyen Ao cung thong bao trong nam 2021, co 4,301 ngi xin gia nhap Giao hoi Cong giao, tc la tang them 233 ngi so vi nam 2020. Ngoai ra, co 545 ngi a s dung quyen xin rut lai n a xin ra khoi Giao hoi.

(CNA 12-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page