c Thanh cha gap g

cac v lanh ao Chnh thong Cipro

 

c Thanh cha gap g cac v lanh ao Chnh thong Cipro.

G. Tran c Anh, O.P.

Nicosia (RVA News 03-12-2021) - Luc 8 gi 30 phut, sang th Sau, 03 thang Mi Hai nam 2021, la ngay th hai va cung la ngay chot trong hai ngay vieng tham cua c Thanh cha Phanxico tai Cipro, c Thanh cha en tham c Tong giam muc Giao chu Chnh thong va sau o gap chung Thanh Hoi ong cua Giao hoi nay, la ton giao ln nhat tai ay, vi 80% dan so toan quoc. c Thanh cha co vo cuoc oi thoai huynh e va vt thang d am cua chia re va thanh kien trong qua kh, e cung nhau tien bc hng ve s hiep nhat tron ven.

Gap c Tong giam muc Giao chu

T Toa S than Toa Thanh, luc 8 gi 30, c Thanh cha en Toa Tong giam muc Chnh thong, ch cach o mot cay so ri. en ni, ngai c mot v ai dien cua Thanh Hoi ong on tiep va c Tong giam muc Chrysostomos II, ng kim Giao chu Chnh thong Cipro chao on c Thanh cha.

c Tong giam muc nam nay 80 tuoi (1941), thu phong linh muc nam 1972 va a tng lam Vien phu an vien thanh Neophytos, trc khi c bau lam Tong giam muc Giao phan Paphos nam 1978, roi 28 nam sau o, 2006, ngai c bau lam Tong giam muc toan ao Cipro, sau khi a gi nhiem vu nhiep chnh cua c Tong giam muc Chrysotomos I b au nang. c Thng phu a tng gap c Giao hoang Bien c XVI, trong cuoc vieng tham tai ao nay hoi nam 2010. c Tong giam muc la v a gi vai tro tch cc trong moi tng quan vi Giao hoi Cong giao, giup a hai Giao hoi xch lai gan nhau.

Gap g Thanh Hoi ong

Sau 20 phut gap g rieng vi c Tong giam muc Chrysostomos, c Thanh cha en Nha th chnh toa thanh Gioan Tong o than hoc gia cua Chnh thong, ch cach o 100 met e gap g 17 giam muc thanh vien Thanh Hoi ong. ay la tham quyen cao nhat cua Giao hoi Chnh thong Cipro t tr, trong o, c Tong giam muc Giao chu la ngi ng au trong so nhng ngi ong hang, va cung ch co mot phieu nh cac thanh vien khac. Thanh Hoi ong Chnh thong Cipro co 12 Uy ban vi nhiem vu bao ton ao ly, giao luat va phung vu cua Giao hoi Chnh thong Cipro, ong thi duy tr tnh hiep thong vi c Thng phu chung cua Chnh thong giao tai Constantinople va cac Giao hoi Chnh thong khac, cung nh am trach cac quan he ai ket va lien ton.

Li chao mng cua c Tong giam muc Chnh thong

Trong li chao mng c Thanh cha, c Tong giam muc Chrysostomos II goi Cipro la "hai ao cua cac thanh va cac v t ao", la "ca ngo cua Kito giao hng ve the gii dan ngoai", v ay la Giao hoi au tien cua dan ngoai c thanh Barnabe thanh lap. T nam 45 sau Chua Kito, cac tong o en Cipro e rao giang Kito giao. Qua bao thang tram cua lch s, Giao hoi nay van khong b chm.

c Tong giam muc noi: "Nhng rat tiec t nam 1974 en nay, ao Cipro va Giao hoi tai ay trai qua khuc quanh lch s rat kho khan: Tho Nh Ky a hung bao tan cong va cp mat 38% lanh tho to quoc chung toi bang sc manh cua vo kh, dan chung b truc xuat bang gm giao va la. Cac en thanh cua Chua b ot pha va xuc pham. 200,000 tn hu Kito b truc xuat khoi gia c cua ho vi mot s man r khong the tng tng c, va ho b thay the bang nhng kieu dan en t vung sau vung xa cua mien Anatolia ben Tho Nh Ky. Ngi Tho Nh Ky pha huy van hoa t ngan i cua chung toi. Ho tch thu cac thanh ng Bizantine co knh vi nhng bc tranh kham vo gia, cac anh cac thanh."

c Tong giam muc Chrysostomos cho biet trong qua kh a va nay ang xin s ho tr tch cc cua cac v thu lanh Cong giao, a xin c Giao hoang Bien c tr giup. "Va thc te, nh s trung gian cua c Bien c, chnh phu c a ong y a tr ve Cipro 500 di tch van hoa Bizantine ma cac nha khao co Tho Nh Ky a ch ti thanh Munich. Chung toi kien nhan ch i s giup cua c Giao hoang Phanxico e bao ve va ton trong gia san van hoa cua chung toi va e cac gia tr khon lng cua nen van hoa Kito chung ta c troi vt, cac gia tr nay ang b Tho Nh Ky vi pham tan bao".

Dien van cua c Thanh cha

Ve phan c Thanh cha, len tieng sau li chao mng cua c Tong giam muc Chrysostomos, ngai a rut t danh xng, than the va s vu cua thanh Barnabe Tong o, bon mang cua Cipro, nhng ieu co the ap dung cho hoan canh ngay nay.

c Thanh cha noi: Thanh Barnabe, theo y ngha biet danh cua ngai la "con cua s an ui", nhan nhu chung ta la nhng ngi em cua ngai, hay thi hanh cung mot s mang mang Tin mng cho moi ngi, mi goi chung ta hay hieu rang viec loan bao khong the ch da tren nhng li nhan nhu tong quat, tren s lap lai nhng gii luat va qui tac phai gi, nh thng xay ra. Viec loan bao phai theo con ng gap g ch than, quan tam en nhng thac mac cua dan chung, nhng nhu cau cot yeu cua ho. e la nhng ngi con cua s an ui, trc khi noi ieu g, ta can lang nghe, e cho mnh c goi hoi, kham pha tha nhan, chia se. V Tin mng c thong truyen nh s hiep thong...

c Thanh cha khang nh rang: "Toi chan thanh mong c rang se co them nhng c hoi gap g, tm hieu nhau nhieu hn, pha o bao nhieu thanh kien va at mnh ngoan ngoan lang nghe nhng kinh nghiem c tin cua nhau" ... Th thanh Phaolo gi tn hu Corinto khuyen chung ta hay an ui nhau vi cung s an ui cua Thien Chua danh cho chung ta (Xc. 2 Cr 1,3-5). Theo ngha nay, anh em than men, toi muon oan chac vi anh em s cau nguyen va gan gui cua toi va cua Giao hoi Cong giao trong nhng van e au thng nhat lam cho anh em lo au, cung nh trong nhng hy vong ep va tao bao nhat linh hoat anh em. Nhng buon sau va vui mng cua anh em cung la cua chung toi, chung toi cam thay nh cua chnh mnh! Va chung toi cung cam thay rat can li cau nguyen cua anh em".

Kha canh th hai, c Thanh cha muon nhan manh, o la thanh Barnabe c Tong o Cong vu trnh bay nh "Thay Levi nguyen quan t ao Cipro" (Cv 4,36). Van ban khong noi them chi tiet nao ve dien mao cung nh con ngi cua thanh nhan, nhng ngay sau o Cong vu cho ta kham pha Barnabe, qua hoat ong ac biet cua thanh nhan: Barnabe la chu mot ong ruong, a ban va at tien di chan cac Tong o" (v.37). C ch tuyet vi nay gi y rang e giup nhau hoi sinh trong tnh hiep thong va s mang, ca chung ta cung can co can am t bo nhng g, tuy quy gia, nhng la tran tuc, e giup at ti s hiep nhat tron ven. ay, toi muon noi en nguy c tuyet oi hoa mot so phong tuc va thoi quen khong oi phai co s ong nhat va ong thuan cua tat ca moi ngi. Chung ta ng e mnh b te liet v s ci m va thc hien nhng c ch tao bao, chung ta ng ho tr "s khong the dung hp cua nhng khac biet" khong co trong Tin mng! Chung ta ng e cac tap tuc truyen thong - so nhieu - co xu hng troi vt hn Thanh Truyen, Truyen Thong viet ch hoa. Thanh Truyen nay khuyen chung ta hay noi gng thanh Barnabe t bo moi s, ca ieu tot, co the lam thng ton s hiep thong sung man, quyen toi thng cua c bac ai va s can thiet cua hiep nhat".

Kha canh th ba c Thanh cha nhan manh la khi thanh Barnabe cung vi thanh Phaolo va Marco tr ve ao Cipro, thanh nhan thay Elimas, "Mot nha ma thuat va tien tri gia" (Cv 13,6) chong lai cac Tong o bang s gian lac, va tm cach lam cho con ng ngay thang cua Chua tr nen quanh co (Xc. vv. 8.10).

T s kien o, c Thanh cha noi: "Ngay nay cung khong thieu s gia doi va lng gat ma qua kh at trc mat chung ta va can tr hanh trnh. Nhng the ky chia re va xa cach lam cho chung ta hap thu, du vo tnh, nhieu thanh kien o k oi vi nhau, nhng thien kien thng da tren nhng thong tin hiem hoi va b xuyen tac, c pho bien qua mot th van chng gay han va but chien. Nhng tat ca nhng ieu o lam cho con ng ngay thang hng ve s hoa hp va hiep nhat cua Thien Chua tr nen quanh co. Anh em than men, s thanh thien cua thanh Barnabe that la hung hon oi vi ca chung ta! Bao nhieu lan trong lch s gia cac tn hu Kito, chung ta quan tam chong oi nhau thay v ngoan ngoan on nhan con ng cua Thien Chua, nham tai tao nhng chia re trong tnh bac ai! Bao nhieu lan chung ta a phong ai va tuyen truyen nhng thanh kien ve ngi khac, thay v thi hanh li nhan ma Chua lap lai ac biet trong Tin mng theo thanh Marco, ngi a cung vi thanh Barnabe tai ao nay, o la hay tr nen be nho, phuc vu lan nhau (Xc. Mc 9,35; 10,43-44).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page