Y ngha chuyen vieng tham quoc te

cua c Thanh Cha:

Bi kch cua ngi di dan

va vet thng cua ngi dan ao Cipro

 

Y ngha chuyen vieng tham quoc te cua c Thanh Cha: Bi kch cua ngi di dan va vet thng cua ngi dan ao Cipro.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 30-11-2021) - c Thanh Cha Phanxico se bat au chuyen tham muc vu quoc te lan th 35 t ngay 2 en ngay 6 thang 12 nam 2021, ti ao Cipro va Hy Lap e cung co c tin cua dan Chua, an ui va khuyen khch cac nhom a phng. Ong Matteo Bruni, Giam oc Phong bao ch Toa Thanh, a noi ve y ngha cua chuyen i nay trong cuoc hop bao ngay 30 thang 11 nam 2021.

Cai noi, trung tam cua the gii phng Tay va nguon goc cua chau Au, to chc nhng cong cuoc oi thoai ai ket, thuc ay s hiep thong gia cac giao hoi va giai quyet van e cua nhng ngi di dan va t nan tai Au Chau. ay la nhng y ngha va cung la nhng van e c e cap en trong chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Phanxico en ao Cipro va Hy Lap. Ong Matteo Bruni, Giam oc Phong bao ch Toa Thanh, nhan manh nhng ieu nay trong cuoc hop bao ngay 30 thang 11 nam 2021, trc khi c Thanh Cha se len ng en tham Cipro, Athens, Hy Lap va Lesvos vao ngay 2 thang 12 nam 2021 trong mot chuyen vieng tham keo dai 5 ngay.

Ong Bruni a iem lai cac chuyen tham Cipro va Hy Lap cua hai v tien nhiem Giao Hoang cua c Thanh Cha Phanxico. Nam 2001, Thanh Gioan Phaolo II a hanh hng en Hy Lap, Syria va Malta. Ong Bruni noi rang, Trong dp Nam Thanh 2000, Thanh Giao hoang Gioan Phaolo II a i "theo bc chan cua Thanh Phao-lo, bc chan rao giang cua tong o dan ngoai. T ngay 4 en ngay 5 thang 5 nam 2001, Thanh Gioan Phaolo II a en tham Athens, e "gap g c Christodoulos, Tong Giam muc Athens va Toan Hy Lap, m ca mot bc ngoat mi cho moi quan he a Ket vi cac Kito hu Chnh thong Hy Lap." Trong chuyen i o, hai ben a cung nhau minh xac ro ve coi nguon cua Kito giao Chau Au, ong thi c Thanh Cha cung cau xin s tha th ve "nhng sai sot trong thi Thap t chinh" va noi ve viec "thanh tay ky c".

Nam 2010, c Benedict XVI a en Cipro, thc hien chuyen tham Hoa hp ai ket. Mot phat ngon vien cua Vatican ch ra rang "hon ao o a i au trong viec tiep can Trung ong cua chau Au trong nhieu the he." Chuyen i tran ngap niem vui va s mong i cua moi ngi, v ay la lan au tien ngi dan a phng nhn thay c Thanh Cha tai que hng cua ho; va nh cao cua chuyen i la giay phut c Thanh Cha ban hanh "Tai lieu Lam viec cua Khoa hop ac Biet cua Hoi ong Giam muc The gii ve Trung ong". Ngoai ra, oi vi c Benedict XVI, o cung la thi ky ket thuc mot thap ky bi tham; thap ky bi tham bat au t vu tan cong khung bo ngay 11 thang 9 nam 2001. Ong Bruni giai thch rang c Benedict XVI "suy t ve Mau Nhiem Thanh Gia cua Kito giao va keu goi cham dt viec lam dung thanh gia hay "thap t chinh" cho bat c nhng muc ch chnh tr hay gay nen nhng cuoc chien tranh ton giao nao."

Theo bc chan cua hai v tien nhiem, chuyen tham cua c Thanh Cha Phanxico mang y ngha manh me ve ai Ket. Tai hai quoc gia Cipro va Hy Lap, Giao hoi Cong giao ch la mot nhom thieu so so vi cong ong Chnh thong giao. Ngoai ra, nhieu sinh hoat trong chuyen vieng tham nay se e cap en cac van e xa hoi, trc het la tham canh cua nhng ngi di dan ma c Thanh Cha a tng chng kien Lesvos vao nam 2016. Ong Bruni trch dan bai tra li Phong van cua c Thanh Cha tren may bay vao thi iem o, c Thanh Cha a nhn thay "mot tham canh ve nhan ao sau thi The chien th hai." Trong chuyen bay tr ve Roma cua chuyen i o, c Thanh Cha a dan theo ve mot nhom ngi t nan. Ong Bruni nhan manh rang tnh hnh ngay nay a rat khac. Trai t nan Lesvos khac vi trc ay, khong con chen chuc qua nhieu ngi va ieu kien song a c cai thien. Tuy nhien, hon ao nay van ang la mot bieu tng, cho cong ong quoc te biet rang a Trung Hai van ang la mot "Ngha trang ln nhat" cua the gii.

Bi vay, chuyen vieng tham lan nay cua c Thanh Cha Phanxico khac vi chuyen vieng tham nam 2016. Mot phong vien a hoi, lieu c Thanh Cha co mang theo mot so ngi nao o trong chuyen tr ve t chuyen tham nay khong? Ong Bruni tra li: "Phng an nay cung a c e xuat e cu xet, nhng v ieu kien cac quy nh phc tap nen khong the a ra cau tra li quyet nh nao vao luc nay. Hn na, nhng ieu hay e sau nay roi hay noi." Noi chung, chuyen vieng tham muc vu quoc te lan th 35 cua c Thanh Cha Phanxico se e cap en mot loat cac chu e, bao gom ca nhng noi au n ve s chia cat cua ao Cipro va mot hy vong ve thong nhat at nc trong tng lai. Ong Bruni ket luan rang c Thanh Cha se khong bo qua ieu nay trong chuyen vieng tham cua mnh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page