S iep c Thanh cha

gi Hoi ong Toa Thanh ve van hoa

 

S iep c Thanh cha gi Hoi ong Toa Thanh ve van hoa.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-11-2021) - c Thanh cha Phanxico keu goi phat trien mot thuyet nhan ban Kinh thanh, ci m mot cach khon ngoan oi vi nhng ong gop cua truyen thong nhan ban hien ai va cac nen van hoa khac.

Ngai a ra li keu goi tren ay, trong s iep Video gi cac thanh vien va co van cua Hoi ong Toa Thanh ve van hoa, nhom khoa hop toan the di dang trc tuyen, hom 19 thang Mi Mot va qua. Khoa hop nay a b hoan lai trc ay v ai dch va nay tien hanh di dang trc tuyen. Hoi ong ve van hoa cua Toa Thanh co hn ba mi hong y va giam muc va thanh vien, cung vi ba mi ba v co van. Cac v a trao oi ve e tai: "Thuyet nhan ban can thiet" di quyen chu toa khoa hop cua c Hong y Chu tch Gianfranco Ravasi.

Trong s iep, c Thanh cha nhan xet rang: "thuyet nhan ban da theo Kinh thanh, trong cuoc oi thoai phong phu vi cac gia tr cua t tng co ien Hy Lap va Latinh, a lam nay sinh cai nhn cao ca ve con ngi, nguon goc va van menh chung ket cua con ngi, ve loi song cua con ngi tren trai at nay. S lien ket gia s khon ngoan xa kia va cua Kinh thanh van la mo hnh phong phu."

"Tuy nhien, thuyet nhan ban Kinh thanh va co ien ngay nay phai ci m khon ngoan e on nhan trong mot tong hp mi, co tnh cach sang tao, ca nhng ong gop cua truyen thong nhan ban hien ai va cua cac nen van hoa khac. V du, toi ngh en quan iem toan dien cua cac nen van hoa A chau, e tm kiem s hai hoa noi tam va vi thien nhien. Hoac toi ngh en tinh than lien i ac biet cua cac nen van hoa Phi chau, e vt thang ca nhan chu ngha thai qua, tieu bieu cua nen van hoa tay phng. Mot ieu cung quan trong, o la nhan loai hoc cua cac dan toc My chau Latinh vi cam thc sinh ong ve gia nh va le hoi. Cung vay, cac nen van hoa cua cac tho dan ban a tren toan trai at. Trong cac nen van hoa khac nhau ay, co nhng hnh thc cua mot nen van hoa, neu c hoi nhap vao thuyet nhan ban Au chau en t nen van minh Hy-La va c quan iem Kito bien oi, th ngay nay tr thanh phng tien tot nhat e ng au vi nhng van nan lo au ve tng lai nhan loai. "Qua vay, neu con ngi khong tai kham pha cho ng ch thc cua mnh, khong hieu mot cach thch hp ve chnh mnh, th rot cuoc no se i ngc lai vi chnh thc tai cua mnh" (Laudato s 115).

(Rei 22-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page