S iep c Thanh cha gi

ai hoi cua Giao hoi My chau Latinh va Caraib

 

S iep c Thanh cha gi ai hoi cua Giao hoi My chau Latinh va Caraib.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-11-2021) - c Thanh cha Phanxico khch le cac tham d vien ai hoi cua Giao hoi My chau Latinh va quan ao Carab trong tien trnh lang nghe, phan nh va tm hieu thanh y Chua, e ngay cang tr thanh cac mon e tha sai.

Ngai a ra li mi goi tren ay, trong s iep gi cac tham d vien ai hoi cua Giao hoi My Latinh va Caraib, nhom tai tru s Hoi ong Giam muc Mehico, t ngay 21 en ngay 28 thang Mi Mot nam 2021, vi muc ch ay manh mot Giao hoi i ra ngoai, ong hanh, khi day tinh than cua ai hoi ky V, hoi nam 2007 cua hang Giam muc My Latinh, nhom tai Aparecida, va hng ve dp ky niem 500 nam c Me hien ra vi thanh tho dan Guadalupe, va mng Nam thanh 2,000 nam cu o vao nam 2033.

Tham d ai hoi nay co 1,000 ngi, gom 200 giam muc, 200 linh muc va pho te, 200 n tu nam n va 400 giao dan, cung vi nhng ngi ngoai le xa hoi. Tuy nhien, v ai dch nen ch co 50 ngi tham d trc dien, phan con lai tham d trc tuyen. Tham gia vao tien trnh lang nghe y kien e i ti ai hoi nay co 70,000 ngi, trong o 65% la phu n. Tat ca cac y kien c co ong trong mot van kien e thao luan trong ai hoi nay.

Trong s iep, c Thanh cha nhan xet rang ai hoi cua Giao hoi My Latinh nay cung thuoc tien trnh chuan b cho Thng Hoi ong Giam muc vao thang Mi nam 2023, ve chu e: "Tien ti mot Giao hoi ong hanh: hiep thong, tham gia va s mang". Ngai e cao viec lam au tien cua ai hoi nay la "lang nghe" e oi thoai va phan nh. Lang nghe tieng Chua, va tieng keu cua dan, lang nghe dan e nhan nh thay trong o co thanh y Chua ang keu goi chung ta."

Tiep en la phan nh cong ong, oi phai cau nguyen nhieu va oi thoai, e co the cung nhau at ti thanh y Chua, va tm ra nhng con ng vt thang, giup ngan can khong e nhng d biet tr thanh chia re va phan cc vi nhau. c Thanh cha cho biet ngai cau xin Chua e cac tham d vien c ay tnh yeu sang tao cua Chua Thanh Linh, thuc ay chung ta i ra ngoai, khong s gap g ngi khac, va linh hoat Giao hoi e trong tien trnh hoan cai muc vu, ngay cang tr thanh tha sai truyen giao hang say hn.

Va c Thanh cha ket luan rang: "Toi khch le anh ch em hay song nhng ngay ai hoi nay, on nhan vi long biet n va han hoan on nhan s tran ay cua Thanh Linh ni dan trung thanh cua Thien Chua, ang l hanh tai My chau Latinh va Caraib".

(Rei 22-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page