Hay can am c m,

hng tam hon ve vi Chua Giesu,

va cung nhau vt qua nhng kho khan cua cuoc song

 

c Thanh Cha khch le nhng ngi tre tuoi: Hay can am c m, hng tam hon ve vi Chua Giesu, va cung nhau vt qua nhng kho khan cua cuoc song.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 22-11-2021) - Trong bai giang thanh le nhan ngay Le Kito Vua Vu Tru, va cung la Ngay Gii Tre the gii cap giao phan, c Thanh Cha Phanxico a khuyen khch gii tre ngay nay "hay ng len khi moi th sup o" va dung cam "oi dien vi nhng kho khan cua hien tai". "ng i ng tat, ng lam nhng ieu ngc i".

c Thanh Cha Phanxico a c hanh thanh le Chua Kito Vua Vu Tru tai en Th Thanh Phero vao sang ngay 21 thang 11 nam 2021. Trong ngay nay, toan Giao hoi cung to chc Ngay Gii tre The gii cap Giao phan. Trong bai giang Thanh Le c Thanh Cha nhac en hai hnh anh cua c Kito. Hnh anh th nhat da theo Sach Khai Huyen cua Thanh Gioan va trong bai oc th nhat trch t Sach Tien Tri aniel ghi lai rang "Ngai en t trong am may"; hnh anh th hai la khi Chua Giesu ng trc Quan Philato va tra li rang "Ta la vua."

Khi nhac en hai hnh anh nay, trc tien, c Thanh Cha khuyen khch nhng ngi tre "hay hng ve Ngay Gii tre The gii Lisbon vao nam 2023; hay dng lai va ngh ve hai hnh anh nay cua Chua Gie-su trong hanh trnh tien ve Ngay Gii Tre The Gii".

c Thanh Cha giai thch hnh anh th nhat "Chua Giesu en t trong am may", no nhac nh moi ngi ve vinh quang cua Chua Kito khi the gii bc vao Ngay Tan The. c Thanh Cha noi: "ieu o lam cho chung ta nhan ra rang quyen phan xet cuoi cung ve cuoc i chung ta se thuoc ve Chua Gie-su." "Ngai se en t trong am may va lam cho chung ta c bnh an trong tam hon", ieu nay noi len rang: "Khi cn bao ap en trong cuoc i ban, Ngai se khong e ban mot mnh, Ngai se luon ben canh ban, va mang lai mot bau tri ti sang."

Ngoai ra, tien tri aniel "cho chung ta biet rang trong th kien ban em, ong a thay Chua ng xuong t trong am may." c Thanh Cha khuyen khch nhng ngi tre tuoi "hay nhn thang vao trong man em", hay noi cach khac, hay gi cho oi mat cua ban luon sang ngi ngay ca trong bong toi. c Thanh Cha noi: "Cho du khi tam hon chung ta phai chu ng vi nhng iem en toi nao hay khi chung quanh chung ta ang gap phai nhng bong toi nao, chung ta ng bao gi ngng tm kiem anh sang."

Tiep en, c Thanh Cha noi, nhng ngi tre tuoi a c trao mot s menh thu v va ay th thach: "Hay ng len khi moi th xung quanh chung ta dng nh ang sup o; hay la mot lnh canh, san sang nhn thay sang to trong ban em; trong ong o nat, hay tr thanh la mot ngi xay dng; hay song trong hy vong." c Thanh Cha noi:" Cam n cac ban, bi v trong mot the gii ch biet tm en nhng li ch trc mat va co xu hng bop nghet nhng ly tng cao ep, cac ban a khong anh mat kha nang c m. ieu nay giup ch cho nhieu ngi trong chung ta, va no cung se giup ch cho ca Giao Hoi na."

Khi noi ve hnh anh th hai, Chua Gie-su noi "Ta la vua" trc mat Philato, c Thanh Cha mo ta chung ta a "b anh ong trc s xac quyet, long can am va s t do tuyet oi cua Chua Gie-su." c Thanh Cha giai thch: "Chua Gie-su khong giau diem than phan, khong giau diem y nh, cung khong phai lay c Philato hoi e giai thch ve than phan cua mnh." Ngai tra li vi long can am xuat phat t s that: "Ta la vua." Va Ngai a san sang hy sinh mang song e hoan thanh s menh cua Ngai."

c Thanh Cha tiep tuc giai thch rang bang cach i theo Chua Giesu va that tnh t do, chung ta nhn thay "bo mat that" cua cuoc song ma khong b "la doi bi thi trang hien tai va s rc r cua chu ngha tieu dung." c Thanh Cha noi them: "Chung ta ay khong phai e b cam do trc s rc r va choi loi cua ca hat va nhay mua tren the gii, nhng e kiem soat cuoc song cua chung ta va co gang vt qua nhng kho khan cua cuoc song, e cuoc song cua chung ta co the hoan thien." "Bang cach nay, vi s t do cua Chua Gie-su a ban cho chung ta, chung ta co the tm thay s can am can thiet e oi dien nhng kho khan hien tai."

Vao cuoi bai giang, c Thanh Cha khuyen khch gii tre: "Hay say me s that, lam nh the cac ban co the noi thang vi nhng c m cua mnh, 'Cuoc song cua toi khong the b nhng loi suy ngh cua the gian troi buoc, toi c t do, bi v nh vao cong ly, tnh yeu va hoa bnh, toi tr nen mot vi Chua Gie-su la Vua'.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page