Phep la c nhn nhan,

c Gioan Phaolo I se c phong chan phc

 

Phep la c nhn nhan, c Gioan Phaolo I se c phong chan phc.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 13-10-2021) - Ngay 13 thang 11 nam 2021 c Thanh Cha Phanxico a cho phep Bo Phong thanh cong bo sac lenh nhn nhan viec cha lanh dieu ky nh li chuyen cau cua c Giao hoang Gioan Phaolo I. Vi viec nhn nhan phep la nay, c Gioan Phaolo I se c tuyen phong chan phc.

Phep la

Viec cha lanh xay ra ngay 23 thang 7 nam 2011 tai Buenos Aires. Mot be gai 11 tuoi b "benh viem nao cap tnh nghiem trong, b ong kinh ac tnh kho cha, soc nhiem trung" va gan qua i. Tnh trang benh cua em rat nang do nhieu cn co giat hang ngay va viem phe quan. Cha s cua giao x, ni co benh vien, a phat ong sang kien cau khan c Giao hoang Gioan Phaolo I, ngi ma cha s rat sung knh.

Tieu s

c Gioan Phaolo I, co ten Albino Luciani, sinh ngay 17 thang 10 nam 1912 tai Forno di Canale (nay la Canale d'Agordo), thuoc tnh Belluno. Cha cua ngai la mot cong nhan. Trong la th ong y cho ngai vao chung vien, cha cua ngai viet: "Cha hy vong rang khi tr thanh linh muc con se ng ve pha ngi ngheo, v Chua Kito a ng ve pha ho". ay la nhng li ma c Gioan Phaolo I se thc hanh trong suot cuoc i cua ngai.

Muc t gan gui dan chung

Albino Luciani c thu phong linh muc vao nam 1935. Sau o, vao nam 1958, ngay sau c Gioan XXIII c bau lam Giao hoang, a bo nhiem cha Luciani lam giam muc giao phan Vittorio Veneto. La ngi con cua mot vung at ngheo vi ac iem la di c, nhng cung rat soi ong theo quan iem xa hoi, va cua mot Giao hoi c ac trng bi nhng hnh bong cua cac linh muc v ai, c cha tham d Cong ong chung Vatican II va nhiet tnh ap dung cac ng hng cua cong ong. Ngai danh nhieu thi gian trong toa giai toi va la mot muc t gan gui vi dan cua mnh.

Vao cuoi nam 1969, thanh Giao hoang Phaolo VI a bo nhiem ngai lam Thng phu Giao chu Venice va vao thang 3 nam 1973 a phong ngai lam Hong y.

Muc t n s khiem nhng

c Hong y Luciani a chon t "khiem nhng" trong huy hieu giam muc cua ngai. Ngai la mot muc t song n s, kien nh vi nhng g thiet yeu trong c tin, ci m theo quan iem xa hoi, gan gui vi ngi ngheo va ngi lao ong. Trong huan quyen cua mnh, ngai ac biet nhan manh en chu e long thng xot. Venice, vi t cach la Thng phu, ngai se phai chu nhieu au kho v cuoc tranh au von la ac trng cua nhng nam hau Cong ong.

Vao Giang sinh nam 1976, vao thi iem cac nha may cua trung tam cong nghiep Marghera b chiem ong, ngai a thot ra nhng li van con rat pho bien cho en ngay nay: "Khoe s xa hoa, lang ph tien bac, t choi au t, an cap no nc ngoai, khong ch cau thanh s vo cam va ch ky: no co the tr thanh s khieu khch va tu tap tren au chung ta cai ma c Phaolo VI goi la 'cn gian cua ngi ngheo vi nhng hau qua kho lng'.

oi vi ngai, viec day giao ly co tam quan trong ac biet va nhng ngi truyen day noi dung c tin can phai lam cho moi ngi hieu mnh.

Trieu ai Giao hoang 33 ngay va s thanh thien

Sau khi c Phaolo VI qua i, vao ngay 26 thang 8 nam 1978, c Hong y Luciani c bau lam Giao hoang trong mat ngh Hong y keo dai mot ngay. Ngai chon ten kep Gioan Phaolo, khong ch do long tri an i vi cac Giao hoang a chon ngai lam giam muc va Hong y, ma con e anh dau s tiep tuc ap dung Cong ong.

Ngai qua i ot ngot vao em ngay 28 thang 9 nam 1978, ch 33 ngay sau khi c bau lam Giao hoang, mot trong nhng trieu ai Giao hoang ngan nhat trong lch s. Trong vai tuan cua trieu ai giao hoang, ngai a i vao trai tim cua hang trieu ngi, v s gian d va khiem ton cua ngai, v nhng li noi bao ve nhng ngi rot cung va v nu ci toa sang Tin Mng cua ngai.

Xung quanh cai chet ot ngot va bat ng cua ngai co nhieu gia thuyet a c xay dng da tren nhng am mu c cho la phuc vu cho viec ban sach va san xuat phim. Mot tai lieu nghien cu ve cai chet cua ngai, c ky bi Stefania Falasca, phu ta thnh nguyen vien an phong chan phc cho ngai, ket thuc mot cach dt khoat vu an.

Danh tieng ve s thanh thien cua c Gioan Phaolo I lan truyen rat nhanh chong. Nhieu ngi a cau nguyen vi ngai va van ang cau nguyen vi ngai. Nhieu ngi bnh dan va tham ch toan bo Hoi ong giam muc cua Brazil a yeu cau m an phong chan phc cho ngai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page