T do Kito giao khong xung khac

vi cac nen van hoa hay dan toc

 

c Thanh Cha Phanxico: T do Kito giao khong xung khac vi cac nen van hoa hay dan toc.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 13-10-2021) - Tai buoi tiep kien chung sang th T 13 thang 10 nam 2021 c Thanh Cha Phanxico noi rang s iep Tin Mng ve s giai phong cua chung ta co tnh pho quat, c gi en cho tat ca moi ngi va moi dan toc thuoc moi nen van hoa. Tnh cong giao cua Giao hoi, tnh pho quat cua Giao hoi, khong c tm thay s ong nhat ve phong cach hoac phong tuc, hoac s ap at cua bat ky mot mo hnh van hoa nao, nhng s ton trong cua Giao hoi oi vi tat ca nhng g tot ep va chan chnh trong moi dan toc va van hoa.

Trong bai giao ly tai buoi tiep kien chung sang th T 13 thang 10 nam 2021 c Thanh Cha tiep tuc giang giai ve th thanh Phaolo gi tn hu Galat. Ngai nhac lai rang s song mi vi t do trong c Kito c ban cho chung ta cach nhng khong nh an sung cua Thien Chua ma chung ta lanh nhan qua b tch ra toi, cho chung ta c thong phan vao cuoc kho nan cu o cua Chua, s chet va phuc sinh cua Ngi. Chung ta a c giai thoat bi tnh yeu thng, ieu tr thanh luat mi va toi thng cua i song Kito hu.

S iep Tin Mng ve s giai phong cua chung ta co tnh pho quat, c gi en cho tat ca moi ngi va moi dan toc thuoc moi nen van hoa. That vay, Tin Mng co ngha la "hoi nhap van hoa" vao moi luc va moi ni. Tnh cong giao cua Giao hoi, tnh pho quat cua Giao hoi, khong c tm thay s ong nhat ve phong cach hoac phong tuc, hoac s ap at cua bat ky mot mo hnh van hoa nao, nhng s ton trong cua Giao hoi oi vi tat ca nhng g tot ep va chan chnh trong moi dan toc va nen van hoa.

c Thanh Cha nhac nh rang khi Giao Hoi tm cach a Tin Mng vao nen van hoa ng ai, bao gom ca nen van hoa cong nghe va thong tin ang phat trien nhanh chong ngay nay, th c g chung ta biet thc hien mot cach sang tao trong viec loan bao cho tat ca cac dan toc Tin Mng ve s t do ma Chua Kito, ang Cu o vu hoan a chien thang v chung ta.

Bai giao ly cua c Thanh Cha

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Trong tien trnh cac bai giao ly ve Th gi tn hu Galat chung ta co the tap trung vao ieu ma oi vi thanh Phaolo la cot loi cua s t do: thc te la, vi cai chet va s phuc sinh cua Chua Giesu Kito, chung ta c giai thoat khoi ach no le cua toi loi va s chet. Noi cach khac, chung ta c t do v chung ta a c giai thoat, c giai thoat bi an sung, khong phai bi mua ban, c giai thoat bi tnh yeu, ieu tr thanh quy luat toi thng va mi me cua i song Kito hu. Chung ta c t do bi v chung ta c giai thoat cach nhng khong. ay la ieu then chot.

M ra vi moi nen van hoa

Hom nay toi muon nhan manh cach the ma ieu mi la nay cua cuoc song giup chung ta m long on nhan moi dan toc va nen van hoa, ong thi hng moi dan toc va van hoa en mot s t do ln hn. Tren thc te, Thanh Phaolo noi rang oi vi nhng ngi theo Chua Giesu Kito, la ngi Do Thai hay dan ngoai khong con quan trong na. ieu duy nhat quan trong chnh la "c tin hanh ong nh c ai" (Gl 5, 6).

Nhng ngi giem pha thanh Phaolo a tan cong ngai v ieu mi la nay, cho rang ngai a co quan iem nay e tm c hoi lam muc vu, hay ung hn la e "lam hai long moi ngi", giam thieu nhng yeu cau t truyen thong ton giao nghiem ngat hn. Nh chung ta co the thay, viec ch trch moi ieu mi la cua Tin Mng khong ch thuoc ve thi ai cua chung ta, nhng a co mot lch s lau dai. Tuy nhien, thanh Phaolo khong im lang. Ngai ap lai vi s khang khai: "Gi ay toi tm cach lay long ngi i, hay lay long Thien Chua? Phai chang toi tm cach lam ep long ngi i? Neu toi con muon lam ep long ngi i, th toi khong phai la toi t cua c Kito" (Gl 1, 10). Ngay trong Th th nhat gi cho cong oan Thexalonica, ngai a bay to suy ngh cua ban than bang nhng li tng t; ngai noi rang khi rao giang, ngai cha bao gi s dung "nhng li xu nnh... hoac vien c e che ay long tham;... khong bao gi chung toi a tm cach e c mot ngi pham nao ton vinh" (1 Tx 2, 5-6). ay la con ng gia doi, khong phai la c tin nhng la tnh the gian.

T do Kito giao khong xung khac vi van hoa

Suy ngh cua thanh Phaolo mot lan na cho thay s sau sac c linh hng. oi vi ngai, e on nhan c tin, ieu can t bo khong phai la trong tam cua cac nen van hoa va truyen thong, nhng chnh la nhng ieu co the can tr s mi me va tinh khiet cua Tin Mng. Bi v t do co c nh cai chet va s phuc sinh cua Chua khong tr nen xung ot vi cac nen van hoa hay vi cac truyen thong ma chung ta a tiep nhan, nhng ung hn la a en cho chung mot s t do mi, mot ieu mi la mang tnh giai phong, o la Tin Mng. That vay, s giai phong nh b tch ra toi giup chung ta co c pham gia ay u cua con cai Thien Chua, nh o, trong khi chung ta van bam chat vao coi nguon van hoa cua mnh, chung ta lai ong thi m long on nhan tnh pho quat cua c tin, ieu i vao moi nen van hoa, nhan ra cac hat nhan cua s that hien dien, va phat trien chung, giup cho s tot ep cha ng trong chung tien en s tron ven.

Loan bao Tin Mng: Ton trong ve ep va s that trong cac nen van hoa

Trong li keu goi t do, chung ta kham pha ra y ngha thc s cua viec hoi nhap van hoa cua Tin Mng. o la co the loan bao Tin Mng cua Chua Kito, ang Cu o bang cach ton trong ieu tot ep va s that ton tai trong cac nen van hoa. ay khong phai la viec de dang! Co rat nhieu cam do e tm cach ap at mo hnh song cua chnh mnh nh the no la mo hnh phat trien nhat va hap dan nhat. a co bao nhieu sai lam trong lch s truyen giao khi tm cach ap at ch mot mo hnh van hoa! oi khi, tham ch bao lc cung c s dung e giup mot quan iem duy nhat chiem u the. Chung ta hay ngh en cac cuoc chien. Theo cach nay, Giao hoi a b tc mat s phong phu cua nhieu cach dien ta a phng ma truyen thong van hoa cua toan the cac dan toc co. Nhng ieu nay hoan toan trai ngc vi t do cua Kito giao!

Cong giao: ci m vi moi dan toc va moi van hoa

Noi tom lai, quan iem cua thanh Phaolo ve t do hoan toan c soi sang va mang lai ket qua nh mau nhiem Chua Kito, ang ma qua viec nhap the cua Ngi - nh Cong ong Vatican II a nhac lai - a ket hp mnh theo mot cach nao o vi moi ngi (x. Hien che Muc vu Gaudium et spes, 22). T ieu nay nay sinh ngha vu phai ton trong nguon goc van hoa cua moi ngi, at ho trong mot khong gian t do khong b han che bi bat ky s ap at nao t mot nen van hoa duy nhat thong tr. ay la y ngha cua viec goi chung ta la nhng ngi Cong giao, cua viec noi ve Giao hoi Cong giao. No khong phai la mot giao phai xa hoi hoc e phan biet chung ta vi nhng Kito hu khac; Cong giao la mot tnh t co ngha la pho quat. No co ngha la Giao Hoi cha ng trong mnh, trong chnh ban chat cua mnh, mot s ci m vi moi dan toc va moi nen van hoa cua moi thi ai, bi v Chua Kito a sinh ra, a chet va a song lai v moi ngi.

Cach trnh bay mi

Ben canh o, van hoa, t ban chat, la s bien oi lien tuc. Hay ngh ve cach chung ta c keu goi e loan bao Tin Mng trong thi iem lch s cua s thay oi van hoa quan trong nay, ni ma cong nghe ngay cang tien tien hn dng nh ang chiem u the. Neu chung ta noi ve c tin nh chung ta a lam trong cac the ky trc, chung ta se co nguy c khong c cac the he mi hieu chung ta. S t do cua c tin Kito giao khong ch ra mot tam nhn tnh ve i song va van hoa, ma la mot tam nhn nang ong. Do o, chung ta ng tuyen bo mnh a s hu s t do. Chung ta a nhan c mot mon qua e cham soc gn gi. ung hn, chnh s t do oi hoi moi ngi chung ta phai co mot cuoc hanh trnh lien tuc, hng ti s ven toan cua no. Va ay la mon qua ln lao ma Chua Giesu Kito a tang ban cho chung ta. o la tnh trang cua nhng ngi hanh hng; o la trang thai cua nhng ngi du hanh, trong nhng cuoc xuat hanh lien tuc: c giai phong khoi s no le e tien ti s t do tron ven.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page